کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 03 ارديبهشت 1397
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

اصول شهروندی

اگر از کسی سوال می پرسید به پاسخ آن نیز توجه کنید

همیشه بعد از در آوردن کفش آنها را جفت کنید

وقتی فردی در خواب است سکوت را به احترام او حفظ کنید

وقتی از شخص دیگری سوال می پرسند شما به جای وی جواب ندهید

لباس های خود را نزدیک دیگران گردگیری نکنید

در صورت بازبودن درب منزل همسایگان به داخل نگاه نکنید

در امورشخصی دیگران کنجکاوی بی جا نکنید

نوشیدنی های داغ را همیشه و بخصوص در حضور دیگران فوت نکنید

از پنجره منزل و ماشین چیزی را به بیرون پرتاب نکنید

به کسانی که در حال عکس گرفتن هستند خیره نشوید

زیبایی گل ها زمانی است که بر زمین و خاک جای دارند بیهوده آن ها را نچینیم

میوه ها را در جمع رسمی گاز نزنید

در حضور مهمان دراز نکشید یا در مبل فرو نروید

هنگام پذیرایی از قیمت میوه و خوراکی ها جلوی میهمان صحبت نکنید

از جلوی بشقاب غذا شروع به خوردن کنید نه از وسط یا عقب آن

در حضور دیگران از نخ یا خلال دندان استفاده نکنید

در حضور جمع از ضعف کیفیت پخت غذا بدگویی نکنید

قاشق را به طور کامل پر نکنید

پرتاب ترقه یا ایجاد صدای ترسناک در محیط مسکونی را کاری زشت و خطرناک بدانیم

به داشتن و حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی خود ببالیم

 

 

مردان آفتابی
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  18 نفر
تعداد بازدید :  224476 نفر
   چارت سازمانی

گروه :  اجرایی
نام :  علی زارع
ایمیل : 
سمت :  معاون اجرایی
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  معاونت سال های سوم و پیش دانشگاهی


گروه :  اجرایی
نام :  مجتبی قاسمی
ایمیل : 
سمت :  مشاور
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  مشاور سال اول و دوم


گروه :  اجرایی
نام :  علی کریمخانی
ایمیل : 
سمت :  حسابدار
تلفن : 
تحصیلات :  فوق دیپلم
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اجرایی
نام :  حمید برائتی
ایمیل : 
سمت :  مسئول امور دفتری
تلفن : 
تحصیلات :  فوق دیپلم
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اجرایی
نام :  حسین اعلائی مهر
ایمیل : 
سمت :  مسئول سالن ورزشی
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اجرایی
نام :  جهانگیر الله کرمی
ایمیل : 
سمت :  مسئول خدمات
تلفن : 
تحصیلات :  سایر
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اجرایی
نام :  مرتضی خلیلی
ایمیل : 
سمت :  مدیر دوره دوم دبیرستان
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اجرایی
نام :  یوسف مساحی
ایمیل : 
سمت :  مسول آزمایشگاه
تلفن : 
تحصیلات :  فوق دیپلم
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  علی صادقی
ایمیل : 
سمت :  مربی ورزش
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  تربیت بدنی


گروه :  آموزشی
نام :  مصطفی جباری نژاد
ایمیل : 
سمت :  مشاورسال چهارم
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  مصطفی سلیمانی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی


گروه :  آموزشی
نام :  محمد رجبی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  زبان و ادبیات فارسی


گروه :  آموزشی
نام :  مجید رستنده
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  زبان و ادبیات فارسی


گروه :  آموزشی
نام :  صادق دایلر
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  زبان و ادبیات فارسی


گروه :  آموزشی
نام :  علی اصغر ولیخانی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  معارف دینی


گروه :  آموزشی
نام :  عبداله رجبی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  معارف دینی و زبان عربی


گروه :  آموزشی
نام :  صمد رحمانی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  زبان و ادبیات عرب


گروه :  آموزشی
نام :  امیر حقی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  زبان و ادبیات عرب


گروه :  آموزشی
نام :  حمید رجبی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  زبان و ادبیات انگلیسی


گروه :  آموزشی
نام :  محمد حسینی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  زبان و ادبیات انگلیسی


گروه :  آموزشی
نام :  محمود سلیمانی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  ریاضیات


گروه :  آموزشی
نام :  مجتبی بیات
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  ریاضیات


گروه :  آموزشی
نام :  غلامرضا شکری
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  ریاضیات


گروه :  آموزشی
نام :  معراج قیاسوند
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  هندسه


گروه :  آموزشی
نام :  احمد مرادی مشعوف
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  هندسه


گروه :  آموزشی
نام :  سعید نوری
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  هندسه


گروه :  آموزشی
نام :  نعمت ملکی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  جغرافیا


گروه :  آموزشی
نام :  سهراب زارعی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  تاریخ


گروه :  آموزشی
نام :  محمدسعید پذیرنده
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  علوم زیستی و آزمایشگاه


گروه :  آموزشی
نام :  علیرضا سراقی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  علوم زیستی


گروه :  آموزشی
نام :  کمال فرهی فر
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  زیست شناسی


گروه :  آموزشی
نام :  وحید خضریان
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  فیزیک


گروه :  آموزشی
نام :  محمدنقی نوروزی
ایمیل : 
سمت :  مدیر دوره اول دبیرستان
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  شیمی


گروه :  آموزشی
نام :  محمد حسن زبرجدیان
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن : 
تحصیلات :  دکتری
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  شیمی


گروه :  آموزشی
نام :  علی جهانفر
ایمیل : 
سمت :  دبیر آمادگی دفاعی
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  سرهنگ علوم نظامی