کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  11 نفر
تعداد بازدید :  1065057 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی کارگاه تست زیست.موقاری
بازدید: 819
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0
فیلم های آموزشی کارگاه نکته و تست زیست 12موقاری

فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت اول)، گفتار 1: نوکلئیک اسیدها

 
https://alaatv.com/c/17388

فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دوم)، گفتار 2: همانندسازی دنا

 
https://alaatv.com/c/17726

فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت سوم)، گفتار 3: پروتئین ها

 
https://alaatv.com/c/18021

فیلم جلسه 4 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت اول)، گفتار 1: رونویسی

 
https://alaatv.com/c/18803

فیلم جلسه 5 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوم)، گفتار 2: به سوی پروتئین ها

 
https://alaatv.com/c/18816

فیلم جلسه 6 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سوم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن

 
https://alaatv.com/c/18817

فیلم جلسه 7 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول)، گفتار 1: مفاهیم پایه

 
https://alaatv.com/c/18832

فیلم جلسه 8 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت دوم)، گفتار 2: انواع صفات

 
https://alaatv.com/c/18833

فیلم جلسه 9 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت اول)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران

 
https://alaatv.com/c/18870

فیلم جلسه 10 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دوم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها

 
https://alaatv.com/c/18871

فیلم جلسه 11 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت سوم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها

 
https://alaatv.com/c/18891

فیلم جلسه 12 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت اول)، گفتار 1: تأمین انرژی

 
https://alaatv.com/c/19774

فیلم جلسه 13 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت دوم)، گفتار 2: اکسایش بیشتر

 
https://alaatv.com/c/19778

فیلم جلسه 14 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت سوم)، گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن

 
https://alaatv.com/c/19779

فیلم جلسه 15 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت اول)، گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی

 
https://alaatv.com/c/19775

فیلم جلسه 16 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت دوم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی

 
https://alaatv.com/c/19776

فیلم جلسه 17 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت سوم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار

 
https://alaatv.com/c/19777

فیلم جلسه 18 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت اول) گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

 
https://alaatv.com/c/20035

فیلم جلسه 19 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت دوم)، گفتار 2: فناوری مهندسی پروتئین و بافت

 
https://alaatv.com/c/20172

فیلم جلسه 20 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت سوم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری

 
https://alaatv.com/c/20173

فیلم جلسه 21 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت اول)، گفتار 1: اساس رفتار

 
https://alaatv.com/c/20193

فیلم جلسه 22 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت دوم)، گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار

 
https://alaatv.com/c/20194

فیلم جلسه 23 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت سوم)، گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی

 
https://alaatv.com/c/20196

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی