کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  178 نفر
تعداد بازدید :  804738 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی کارگاه تست زیست.موقاری
بازدید: 198
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0
فیلم های آموزشی کارگاه نکته و تست زیست 12موقاری

فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت اول)، گفتار 1: نوکلئیک اسیدها

 
https://alaatv.com/c/17388

فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دوم)، گفتار 2: همانندسازی دنا

 
https://alaatv.com/c/17726

فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت سوم)، گفتار 3: پروتئین ها

 
https://alaatv.com/c/18021

فیلم جلسه 4 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت اول)، گفتار 1: رونویسی

 
https://alaatv.com/c/18803

فیلم جلسه 5 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوم)، گفتار 2: به سوی پروتئین ها

 
https://alaatv.com/c/18816

فیلم جلسه 6 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سوم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن

 
https://alaatv.com/c/18817

فیلم جلسه 7 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول)، گفتار 1: مفاهیم پایه

 
https://alaatv.com/c/18832

فیلم جلسه 8 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت دوم)، گفتار 2: انواع صفات

 
https://alaatv.com/c/18833

فیلم جلسه 9 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت اول)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران

 
https://alaatv.com/c/18870

فیلم جلسه 10 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دوم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها

 
https://alaatv.com/c/18871

فیلم جلسه 11 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت سوم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها

 
https://alaatv.com/c/18891

فیلم جلسه 12 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت اول)، گفتار 1: تأمین انرژی

 
https://alaatv.com/c/19774

فیلم جلسه 13 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت دوم)، گفتار 2: اکسایش بیشتر

 
https://alaatv.com/c/19778

فیلم جلسه 14 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت سوم)، گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن

 
https://alaatv.com/c/19779

فیلم جلسه 15 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت اول)، گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی

 
https://alaatv.com/c/19775

فیلم جلسه 16 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت دوم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی

 
https://alaatv.com/c/19776

فیلم جلسه 17 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت سوم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار

 
https://alaatv.com/c/19777

فیلم جلسه 18 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت اول) گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

 
https://alaatv.com/c/20035

فیلم جلسه 19 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت دوم)، گفتار 2: فناوری مهندسی پروتئین و بافت

 
https://alaatv.com/c/20172

فیلم جلسه 20 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت سوم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری

 
https://alaatv.com/c/20173

فیلم جلسه 21 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت اول)، گفتار 1: اساس رفتار

 
https://alaatv.com/c/20193

فیلم جلسه 22 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت دوم)، گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار

 
https://alaatv.com/c/20194

فیلم جلسه 23 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت سوم)، گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی

 
https://alaatv.com/c/20196

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی