کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  12 نفر
تعداد بازدید :  1065022 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی فیزیک کنکوری12.فدائی
بازدید: 838
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

فیلم جلسه 1 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت اول)، بازتاب موج (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19527
فیلم جلسه 2 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت دوم)، بازتاب موج (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19531
فیلم جلسه 3 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت سوم)، بازتاب موج (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19532
فیلم جلسه 4 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت چهارم)، بازتاب موج (قسمت چهارم)، شکست موج (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19642
فیلم جلسه 5 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت پنجم)، شکست امواج الکترومغناطیسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19757
فیلم جلسه 6 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت ششم)، شکست امواج الکترومغناطیسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19758
فیلم جلسه 7 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت هفتم)، شکست امواج الکترومغناطیسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19861
فیلم جلسه 8 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت هشتم)، پراش موج و تداخل امواج (قسمت اول) (مخصوص رشتۀ ریاضی)
https://alaatv.com/c/19862
فیلم جلسه 9 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت نهم)، پراش موج و تداخل امواج (قسمت دوم) (مخصوص رشتۀ ریاضی)
https://alaatv.com/c/19863
فیلم جلسه 10 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت دهم)، موج ایستاده (مخصوص رشتۀ ریاضی)
https://alaatv.com/c/19864
فیلم جلسه 11 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19936
فیلم جلسه 12 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19937
فیلم جلسه 13 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19938
فیلم جلسه 14 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهارم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/20023
فیلم جلسه 15 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت پنجم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/20024
فیلم جلسه 16 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت ششم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/20175
فیلم جلسه 17 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هفتم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/20176
فیلم جلسه 18 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هشتم)، طیف اتمی
https://alaatv.com/c/20210
فیلم جلسه 19 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت نهم)، الگوهای اتمی
https://alaatv.com/c/20211
فیلم جلسه 20 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دهم)، الگوهای اتمی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/20231
فیلم جلسه 21 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت یازدهم)، الگوهای اتمی (قسمت سوم) و لیزر
https://alaatv.com/c/20291
فیلم جلسه 22 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوازدهم)، الگوهای اتمی (قسمت چهارم) و لیزر
https://alaatv.com/c/20292
فیلم جلسه 23 - فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت اول)، ساختارهسته، هم ارزی جرم و انرژی
https://alaatv.com/c/20325
فیلم جلسه 24 - فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت دوم)، پرتوزایی
https://alaatv.com/c/20326
فیلم جلسه 25 - فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت سوم)، نیمه عمر،انرژی هسته ای و گداخت
https://alaatv.com/c/20333

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی