کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 06 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  180 نفر
تعداد بازدید :  804680 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی فیزیک کنکوری12.فدائی
بازدید: 204
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

فیلم جلسه 1 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت اول)، بازتاب موج (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19527
فیلم جلسه 2 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت دوم)، بازتاب موج (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19531
فیلم جلسه 3 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت سوم)، بازتاب موج (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19532
فیلم جلسه 4 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت چهارم)، بازتاب موج (قسمت چهارم)، شکست موج (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19642
فیلم جلسه 5 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت پنجم)، شکست امواج الکترومغناطیسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19757
فیلم جلسه 6 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت ششم)، شکست امواج الکترومغناطیسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19758
فیلم جلسه 7 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت هفتم)، شکست امواج الکترومغناطیسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19861
فیلم جلسه 8 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت هشتم)، پراش موج و تداخل امواج (قسمت اول) (مخصوص رشتۀ ریاضی)
https://alaatv.com/c/19862
فیلم جلسه 9 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت نهم)، پراش موج و تداخل امواج (قسمت دوم) (مخصوص رشتۀ ریاضی)
https://alaatv.com/c/19863
فیلم جلسه 10 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت دهم)، موج ایستاده (مخصوص رشتۀ ریاضی)
https://alaatv.com/c/19864
فیلم جلسه 11 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19936
فیلم جلسه 12 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19937
فیلم جلسه 13 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19938
فیلم جلسه 14 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهارم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/20023
فیلم جلسه 15 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت پنجم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/20024
فیلم جلسه 16 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت ششم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/20175
فیلم جلسه 17 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هفتم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/20176
فیلم جلسه 18 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هشتم)، طیف اتمی
https://alaatv.com/c/20210
فیلم جلسه 19 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت نهم)، الگوهای اتمی
https://alaatv.com/c/20211
فیلم جلسه 20 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دهم)، الگوهای اتمی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/20231
فیلم جلسه 21 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت یازدهم)، الگوهای اتمی (قسمت سوم) و لیزر
https://alaatv.com/c/20291
فیلم جلسه 22 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوازدهم)، الگوهای اتمی (قسمت چهارم) و لیزر
https://alaatv.com/c/20292
فیلم جلسه 23 - فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت اول)، ساختارهسته، هم ارزی جرم و انرژی
https://alaatv.com/c/20325
فیلم جلسه 24 - فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت دوم)، پرتوزایی
https://alaatv.com/c/20326
فیلم جلسه 25 - فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت سوم)، نیمه عمر،انرژی هسته ای و گداخت
https://alaatv.com/c/20333

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی