کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  5 نفر
تعداد بازدید :  1065014 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی علوم و فنون ادبی.صادقی
بازدید: 856
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0
علوم و فنون ادبی - دوازدهم - محمد صادقی

فیلم جلسه 1 - فصل یکم (قسمت اول)، درس اول: تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم (دورۀ بازگشت و بیداری)

 
https://alaatv.com/c/19559

فیلم جلسه 2 - فصل یکم (قسمت دوم)، اوزان عروضی

 
https://alaatv.com/c/19291

فیلم جلسه 3 - فصل یکم (قسمت سوم)، درس دوم: پایه های آوایی ناهمسان

 
https://alaatv.com/c/19560

فیلم جلسه 4 - فصل یکم (قسمت چهارم)، درس سوم: مراعات نظیر، تلمیح و تضمین

 
https://alaatv.com/c/19561

فیلم جلسه 5 - فصل دوم (قسمت اول)، درس چهارم: سبک شناسی قرن های دوازدهم و سیزدهم (دورۀ بازگشت و بیداری)

 
https://alaatv.com/c/19784

فیلم جلسه 6 - فصل دوم (قسمت دوم)، درس پنجم: اختیارات شاعری زبانی 1 (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19785

فیلم جلسه 7 - فصل دوم (قسمت سوم)، درس پنجم: اختیارات شاعری زبانی 1 (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19786

فیلم جلسه 8 - فصل دوم (قسمت چهارم)، درس ششم: لف و نشر، تضاد و متناقض نما، کارگاه تحلیل فصل

 
https://alaatv.com/c/19886

فیلم جلسه 9 - فصل سوم (قسمت اول)، درس هفتم: تاریخ ادبیات قرن چهاردهم (دورۀ معاصر و انقلاب اسلامی)

 
https://alaatv.com/c/19887

فیلم جلسه 10 - فصل سوم (قسمت دوم)، درس هشتم: اختیارات شاعری 2 وزنی (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19888

فیلم جلسه 11 - فصل سوم (قسمت سوم)، درس هشتم: اختیارات شاعری 2 وزنی (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19994

فیلم جلسه 12 - فصل سوم (قسمت چهارم)، درس هشتم: اختیارات شاعری 2 وزنی (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/19995

فیلم جلسه 13 - فصل سوم (قسمت پنجم)، درس نهم: اغراق، ایهام و ایهام تناسب (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19996

فیلم جلسه 14 - فصل سوم (قسمت ششم)، فصل چهارم (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/20042

فیلم جلسه 15 - فصل چهارم (قسمت دوم)، درس یازدهم: وزن در شعر نیمایی

 
https://alaatv.com/c/20043

فیلم جلسه 16 - فصل چهارم (قسمت سوم)، درس دوازدهم: حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله

 
https://alaatv.com/c/20044

فیلم جلسه 17 - فصل چهارم (قسمت چهارم)، کارگاه تحلیل فصل

 
https://alaatv.com/c/20045

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی