کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 06 ابان 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  217 نفر
تعداد بازدید :  902435 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی علوم و فنون یازدهم. صادقی
بازدید: 337
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

لینک فیلم های آموزشی علوم و فنون ادبی سال یازدهم. محمد صادقی

فیلم جلسه 1 - فصل یکم (قسمت اول)، درس یکم: تاریخ ادبیات فارسی در قرن های هفتم، هشتم و نهم (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20067
فیلم جلسه 2 - فصل یکم (قسمت دوم)، درس یکم: تاریخ ادبیات فارسی در قرن های هفتم، هشتم و نهم (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20068
فیلم جلسه 3 - فصل یکم (قسمت سوم)، درس دوم: پایه های آوایی
 
https://alaatv.com/c/20069
فیلم جلسه 4 - فصل یکم (قسمت چهارم)، اوزان عروضی
 
https://alaatv.com/c/20070
فیلم جلسه 5 - فصل یکم (قسمت پنجم)، درس سوم: تشبیه
 
https://alaatv.com/c/20226
فیلم جلسه 6 - فصل دوم (قسمت اول)، درس چهارم: سبک عراقی، سبک شناسی قرن های هفتم، هشتم و نهم
 
https://alaatv.com/c/20227
فیلم جلسه 7 - فصل دوم (قسمت دوم)، درس پنجم: پایه های آوایی همسان
 
https://alaatv.com/c/20228
فیلم جلسه 8 - فصل دوم (قسمت سوم)، درس ششم: مجاز
 
https://alaatv.com/c/20229
فیلم جلسه 9 - فصل سوم (قسمت اول)، درس هفتم: تاریخ ادبیات فارسی در قرن های دهم و یازدهم
 
https://alaatv.com/c/20260
فیلم جلسه 10 - فصل سوم (قسمت دوم)، درس هشتم: پایه های آوایی همسان (2)
 
https://alaatv.com/c/20261
فیلم جلسه 11 - فصل سوم (قسمت سوم)، درس نهم: استعاره
 
https://alaatv.com/c/20262
فیلم جلسه 12 - فصل سوم (قسمت چهارم)، فصل چهارم (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20338
فیلم جلسه 13 - فصل چهارم (قسمت دوم)، درس یازدهم: پایه های آوایی همسان دولختی
 
https://alaatv.com/c/20339
فیلم جلسه 14 - فصل چهارم (قسمت سوم)، درس دوازدهم: کنایه، کارگاه تحلیل فصل
 
https://alaatv.com/c/20340

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی