کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  186 نفر
تعداد بازدید :  804705 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی کارگاه نکته و تست حسابان. ثابتی
بازدید: 173
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0
فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست حسابان سال یازدهم
https://alaatv.com/c/17167
فیلم جلسه 1 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت اول)، دنباله ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17165
فیلم جلسه 2 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوم)، دنباله ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17201
فیلم جلسه 3 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت سوم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17203
فیلم جلسه 4 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت چهارم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17205
فیلم جلسه 5 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت پنجم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17207
فیلم جلسه 6 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت ششم)، معادلات و نامعادلات قدر مطلقی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17209
فیلم جلسه 7 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هفتم)، معادلات و نامعادلات قدر مطلقی (قسمت دوم) و صفرهای تابع
https://alaatv.com/c/17847
فیلم جلسه 8 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هشتم)، هندسه تحلیلی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18049
فیلم جلسه 9 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت نهم)، هندسه تحلیلی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18226
فیلم جلسه 10 - فصل دوم: تابع (قسمت اول)، آشنایی با توابع و انواع آن
https://alaatv.com/c/18773
فیلم جلسه 11 - فصل دوم: تابع (قسمت دوم)، تابع وارون و ترکیب توابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18774
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: تابع (قسمت سوم)، تابع وارون و ترکیب توابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19156
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: تابع (قسمت چهارم)، تابع وارون و ترکیب توابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19161
فیلم جلسه 14 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتم (قسمت اول)، تابع نمایی و لگاریتم (تست های 1 تا 12)
https://alaatv.com/c/19208
فیلم جلسه 15 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتم (قسمت دوم)، تابع نمایی و لگاریتم (تست های 13 تا 24)
https://alaatv.com/c/19305
فیلم جلسه 16 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتم (قسمت سوم)، تابع نمایی و لگاریتم (تست های 25 تا 60)
https://alaatv.com/c/19554
فیلم جلسه 17 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول) روابط مجموع و تفاضل (تست های 1 تا 16)
https://alaatv.com/c/19571
فیلم جلسه 18 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دوم) حذفیات درون کمانی و کمان های مثلثاتی (تست های 17 تا 30)
https://alaatv.com/c/19572
فیلم جلسه 19 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم) حذفیات درون کمانی و کمان های مثلثاتی (تست های 31 تا 48)
https://alaatv.com/c/19573
فیلم جلسه 20 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت اول)، حل تست های 1 تا 15
https://alaatv.com/c/19755
فیلم جلسه 21 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت دوم)، حل تست های 16 تا 26
https://alaatv.com/c/19756
فیلم جلسه 22 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت سوم)، حل تست های پیشرفته 1 تا 6
https://alaatv.com/c/19908
فیلم جلسه 23 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت چهارم)، حل تست های پیشرفته 7 تا 14
https://alaatv.com/c/19939
فیلم جلسه 24 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت پنجم)، حل تست های پیشرفته 15 تا 25
https://alaatv.com/c/19940
فیلم جلسه 25 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت ششم)، حل تست های پیشرفته 26 تا 34
https://alaatv.com/c/19941
فیلم جلسه 26 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، حل تست های 1 تا 11
https://alaatv.com/c/20243
فیلم جلسه 27 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، حل تست های 12 تا 25
https://alaatv.com/c/20244
فیلم جلسه 28 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت سوم)، حل تست های 26 تا 40
https://alaatv.com/c/20245

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی