کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  12 نفر
تعداد بازدید :  1065036 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی کارگاه نکته و تست حسابان. ثابتی
بازدید: 696
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0
فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست حسابان سال یازدهم
https://alaatv.com/c/17167
فیلم جلسه 1 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت اول)، دنباله ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17165
فیلم جلسه 2 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوم)، دنباله ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17201
فیلم جلسه 3 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت سوم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17203
فیلم جلسه 4 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت چهارم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17205
فیلم جلسه 5 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت پنجم)، معادلات درجه 2، گنگ و گویا (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17207
فیلم جلسه 6 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت ششم)، معادلات و نامعادلات قدر مطلقی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17209
فیلم جلسه 7 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هفتم)، معادلات و نامعادلات قدر مطلقی (قسمت دوم) و صفرهای تابع
https://alaatv.com/c/17847
فیلم جلسه 8 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هشتم)، هندسه تحلیلی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18049
فیلم جلسه 9 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت نهم)، هندسه تحلیلی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18226
فیلم جلسه 10 - فصل دوم: تابع (قسمت اول)، آشنایی با توابع و انواع آن
https://alaatv.com/c/18773
فیلم جلسه 11 - فصل دوم: تابع (قسمت دوم)، تابع وارون و ترکیب توابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18774
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: تابع (قسمت سوم)، تابع وارون و ترکیب توابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19156
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: تابع (قسمت چهارم)، تابع وارون و ترکیب توابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19161
فیلم جلسه 14 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتم (قسمت اول)، تابع نمایی و لگاریتم (تست های 1 تا 12)
https://alaatv.com/c/19208
فیلم جلسه 15 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتم (قسمت دوم)، تابع نمایی و لگاریتم (تست های 13 تا 24)
https://alaatv.com/c/19305
فیلم جلسه 16 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتم (قسمت سوم)، تابع نمایی و لگاریتم (تست های 25 تا 60)
https://alaatv.com/c/19554
فیلم جلسه 17 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول) روابط مجموع و تفاضل (تست های 1 تا 16)
https://alaatv.com/c/19571
فیلم جلسه 18 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دوم) حذفیات درون کمانی و کمان های مثلثاتی (تست های 17 تا 30)
https://alaatv.com/c/19572
فیلم جلسه 19 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم) حذفیات درون کمانی و کمان های مثلثاتی (تست های 31 تا 48)
https://alaatv.com/c/19573
فیلم جلسه 20 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت اول)، حل تست های 1 تا 15
https://alaatv.com/c/19755
فیلم جلسه 21 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت دوم)، حل تست های 16 تا 26
https://alaatv.com/c/19756
فیلم جلسه 22 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت سوم)، حل تست های پیشرفته 1 تا 6
https://alaatv.com/c/19908
فیلم جلسه 23 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت چهارم)، حل تست های پیشرفته 7 تا 14
https://alaatv.com/c/19939
فیلم جلسه 24 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت پنجم)، حل تست های پیشرفته 15 تا 25
https://alaatv.com/c/19940
فیلم جلسه 25 - فصل پنجم: حد توابع (قسمت ششم)، حل تست های پیشرفته 26 تا 34
https://alaatv.com/c/19941
فیلم جلسه 26 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، حل تست های 1 تا 11
https://alaatv.com/c/20243
فیلم جلسه 27 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، حل تست های 12 تا 25
https://alaatv.com/c/20244
فیلم جلسه 28 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت سوم)، حل تست های 26 تا 40
https://alaatv.com/c/20245

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی