کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 06 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  171 نفر
تعداد بازدید :  804669 نفر
عنوان خبر : فهرست لینک فیلم های آموزشی علوم و فنون ادبی
بازدید: 424
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0
فیلم جلسه 1 - فصل یکم (قسمت اول)، درس یکم: مبانی تحلیل متن
https://alaatv.com/c/19606
فیلم جلسه 2 - فصل یکم (قسمت دوم)، درس دوم: سازه ها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسی
https://alaatv.com/c/19607
فیلم جلسه 3 - فصل یکم (قسمت سوم)، درس سوم: واج آرایی، واژه آرایی، کارگاه تحلیل فصل
https://alaatv.com/c/19608
فیلم جلسه 4 - فصل دوم (قسمت اول)، درس چهارم: تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن های اولیۀ هجری
https://alaatv.com/c/20144
فیلم جلسه 5 - فصل دوم (قسمت دوم)، درس پنجم: هماهنگی پاره های کلام
https://alaatv.com/c/20145
فیلم جلسه 6 - فصل دوم (قسمت سوم)، درس ششم: سجع و انواع آن
https://alaatv.com/c/20146
فیلم جلسه 7 - فصل دوم (قسمت چهارم)، فصل سوم (قسمت اول) کارگاه تحلیل فصل، درس هفتم: سبک و سبک شناسی (سبک خراسانی)
https://alaatv.com/c/20249
فیلم جلسه 8 - فصل سوم (قسمت دوم)، درس هشتم: وزن شعر فارسی
https://alaatv.com/c/20248
فیلم جلسه 9 - فصل سوم (قسمت سوم)، اوزان عروضی
https://alaatv.com/c/20263
فیلم جلسه 10 - فصل سوم (قسمت چهارم)، درس نهم: موازنه و ترصیع، کارگاه تحلیل فصل
https://alaatv.com/c/20293
فیلم جلسه 11 - فصل چهارم (قسمت اول)، درس دهم: زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم و ویژگی های سبکی آن
https://alaatv.com/c/20294
فیلم جلسه 12 - فصل چهارم (قسمت دوم)، درس یازدهم: قافیه
https://alaatv.com/c/20295
فیلم جلسه 13 - فصل چهارم (قسمت سوم)، درس دوازدهم: جناس و انواع آن، کارگاه تحلیل فصل
https://alaatv.com/c/20296

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی