کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  4 نفر
تعداد بازدید :  1065013 نفر
عنوان خبر : فهرست لینک فیلم های آموزشی علوم و فنون ادبی
بازدید: 902
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0
فیلم جلسه 1 - فصل یکم (قسمت اول)، درس یکم: مبانی تحلیل متن
https://alaatv.com/c/19606
فیلم جلسه 2 - فصل یکم (قسمت دوم)، درس دوم: سازه ها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسی
https://alaatv.com/c/19607
فیلم جلسه 3 - فصل یکم (قسمت سوم)، درس سوم: واج آرایی، واژه آرایی، کارگاه تحلیل فصل
https://alaatv.com/c/19608
فیلم جلسه 4 - فصل دوم (قسمت اول)، درس چهارم: تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن های اولیۀ هجری
https://alaatv.com/c/20144
فیلم جلسه 5 - فصل دوم (قسمت دوم)، درس پنجم: هماهنگی پاره های کلام
https://alaatv.com/c/20145
فیلم جلسه 6 - فصل دوم (قسمت سوم)، درس ششم: سجع و انواع آن
https://alaatv.com/c/20146
فیلم جلسه 7 - فصل دوم (قسمت چهارم)، فصل سوم (قسمت اول) کارگاه تحلیل فصل، درس هفتم: سبک و سبک شناسی (سبک خراسانی)
https://alaatv.com/c/20249
فیلم جلسه 8 - فصل سوم (قسمت دوم)، درس هشتم: وزن شعر فارسی
https://alaatv.com/c/20248
فیلم جلسه 9 - فصل سوم (قسمت سوم)، اوزان عروضی
https://alaatv.com/c/20263
فیلم جلسه 10 - فصل سوم (قسمت چهارم)، درس نهم: موازنه و ترصیع، کارگاه تحلیل فصل
https://alaatv.com/c/20293
فیلم جلسه 11 - فصل چهارم (قسمت اول)، درس دهم: زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم و ویژگی های سبکی آن
https://alaatv.com/c/20294
فیلم جلسه 12 - فصل چهارم (قسمت دوم)، درس یازدهم: قافیه
https://alaatv.com/c/20295
فیلم جلسه 13 - فصل چهارم (قسمت سوم)، درس دوازدهم: جناس و انواع آن، کارگاه تحلیل فصل
https://alaatv.com/c/20296

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی