کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  9 نفر
تعداد بازدید :  1065060 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی کارگاه تست زیست .موقاری
بازدید: 3193
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

کارگاه تست و نکته زیست شناسی یازدهم - جلال موقاری
 
فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست سال یازدهم
https://alaatv.com/c/16306
فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار 1: یاخته های بافت عصبی
https://alaatv.com/c/16291
فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی
https://alaatv.com/c/16298
فیلم جلسه 3 - فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتار 1: گیرنده های حسی
https://alaatv.com/c/16310
فیلم جلسه 4 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتار 2: حواس ویژه
https://alaatv.com/c/16330
فیلم جلسه 5 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار 3: گیرنده های حسی جانوران
https://alaatv.com/c/16402
فیلم جلسه 6 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)، گفتار 1: استخوان ها و اسکلت
https://alaatv.com/c/16406
فیلم جلسه 7 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار 2: ماهیچه و اسکلت
https://alaatv.com/c/16412
فیلم جلسه 8 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت اول)، گفتار 1: ارتباط شیمیایی
https://alaatv.com/c/16474
فیلم جلسه 9 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار 2: غده های درون ریز
https://alaatv.com/c/16484
فیلم جلسه 10 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گفتار 1: نخستین خط دفاعی
https://alaatv.com/c/16492
فیلم جلسه 11 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم) گفتار 2: دومین خط دفاعی
https://alaatv.com/c/16512
فیلم جلسه 12 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار 3: سومین خط دفاعی
https://alaatv.com/c/16513
فیلم جلسه 13 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول) گفتار 1: کروموزوم
https://alaatv.com/c/16517
فیلم جلسه 14 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوم) گفتار 2: میتوز
https://alaatv.com/c/16523
فیلم جلسه 15 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)، گفتار 3: میوز
https://alaatv.com/c/16563
فیلم جلسه 16 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول)، گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد
https://alaatv.com/c/16682
فیلم جلسه 17 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم)، گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن
https://alaatv.com/c/16688
فیلم جلسه 18 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم)، گفتار 3: رشد و نمو جنین
https://alaatv.com/c/16733
فیلم جلسه 19 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهارم)، گفتار 4: تولید مثل در جانوران
https://alaatv.com/c/16815
فیلم جلسه 20 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت اول)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی
https://alaatv.com/c/16839
فیلم جلسه 21 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دوم) گفتار 2: تولید مثل جنسی
https://alaatv.com/c/16893
فیلم جلسه 22 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت سوم)، گفتار 3: از یاختۀ تخم تا گیاه
https://alaatv.com/c/16897
فیلم جلسه 23 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت اول)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان
https://alaatv.com/c/16900
فیلم جلسه 24 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت دوم)، گفتار 2: پاسخ به محیط
https://alaatv.com/c/16919

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی