کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  174 نفر
تعداد بازدید :  804741 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی کارگاه تست زیست .موقاری
بازدید: 2175
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

کارگاه تست و نکته زیست شناسی یازدهم - جلال موقاری
 
فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست سال یازدهم
https://alaatv.com/c/16306
فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار 1: یاخته های بافت عصبی
https://alaatv.com/c/16291
فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی
https://alaatv.com/c/16298
فیلم جلسه 3 - فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتار 1: گیرنده های حسی
https://alaatv.com/c/16310
فیلم جلسه 4 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتار 2: حواس ویژه
https://alaatv.com/c/16330
فیلم جلسه 5 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار 3: گیرنده های حسی جانوران
https://alaatv.com/c/16402
فیلم جلسه 6 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)، گفتار 1: استخوان ها و اسکلت
https://alaatv.com/c/16406
فیلم جلسه 7 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار 2: ماهیچه و اسکلت
https://alaatv.com/c/16412
فیلم جلسه 8 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت اول)، گفتار 1: ارتباط شیمیایی
https://alaatv.com/c/16474
فیلم جلسه 9 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار 2: غده های درون ریز
https://alaatv.com/c/16484
فیلم جلسه 10 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گفتار 1: نخستین خط دفاعی
https://alaatv.com/c/16492
فیلم جلسه 11 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم) گفتار 2: دومین خط دفاعی
https://alaatv.com/c/16512
فیلم جلسه 12 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار 3: سومین خط دفاعی
https://alaatv.com/c/16513
فیلم جلسه 13 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول) گفتار 1: کروموزوم
https://alaatv.com/c/16517
فیلم جلسه 14 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوم) گفتار 2: میتوز
https://alaatv.com/c/16523
فیلم جلسه 15 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)، گفتار 3: میوز
https://alaatv.com/c/16563
فیلم جلسه 16 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول)، گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد
https://alaatv.com/c/16682
فیلم جلسه 17 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم)، گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن
https://alaatv.com/c/16688
فیلم جلسه 18 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم)، گفتار 3: رشد و نمو جنین
https://alaatv.com/c/16733
فیلم جلسه 19 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهارم)، گفتار 4: تولید مثل در جانوران
https://alaatv.com/c/16815
فیلم جلسه 20 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت اول)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی
https://alaatv.com/c/16839
فیلم جلسه 21 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دوم) گفتار 2: تولید مثل جنسی
https://alaatv.com/c/16893
فیلم جلسه 22 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت سوم)، گفتار 3: از یاختۀ تخم تا گیاه
https://alaatv.com/c/16897
فیلم جلسه 23 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت اول)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان
https://alaatv.com/c/16900
فیلم جلسه 24 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت دوم)، گفتار 2: پاسخ به محیط
https://alaatv.com/c/16919

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی