کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 13 اذر 1399
 

کارنامه دو ماهه دانش آموزان با دریافت مستقیم از طریق سایت قابل دسترسی است

خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

پیام فوری

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  46 نفر
تعداد بازدید :  463588 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی کارگاه تست فیزیک .کازرانیان
بازدید: 318
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

کارگاه تست و نکته فیزیک یازدهم - کازرانیان
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت اول)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 1 تا 9
https://alaatv.com/c/18615
فیلم جلسه 2 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دوم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 10 تا 25
https://alaatv.com/c/18691
فیلم جلسه 3 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سوم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 26 تا 39
https://alaatv.com/c/18692
فیلم جلسه 4 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت چهارم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 40 تا 58
https://alaatv.com/c/18693
فیلم جلسه 5 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پنجم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 59 تا 77
https://alaatv.com/c/18694
فیلم جلسه 6 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت ششم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 78 تا 87
https://alaatv.com/c/18695
فیلم جلسه 7 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هفتم)، قانون کولن، میدان الکتریکی (تست های 88 تا 97)
https://alaatv.com/c/18696
فیلم جلسه 8 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هشتم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 98 تا 107
https://alaatv.com/c/18697
فیلم جلسه 9 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت نهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 108 تا 119
https://alaatv.com/c/18698
فیلم جلسه 10 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 120 تا 128
https://alaatv.com/c/18699
فیلم جلسه 11 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت یازدهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 129 تا 140
https://alaatv.com/c/18700
فیلم جلسه 12 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دوازدهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 141 تا 149
https://alaatv.com/c/18701
فیلم جلسه 13 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سیزدهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 150 تا 159
https://alaatv.com/c/18702
فیلم جلسه 14 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت چهاردهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 160 تا 168
https://alaatv.com/c/18703
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت اول)، جریان الکتریکی درس نامه
https://alaatv.com/c/19094
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت دوم)، جریان الکتریکی، تست های 1 تا 12
https://alaatv.com/c/19145
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت سوم)، جریان الکتریکی، تست های 13 تا 23
https://alaatv.com/c/19146
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت چهارم)، جریان الکتریکی، تست های 24 تا 42
https://alaatv.com/c/19182
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت پنجم)، جریان الکتریکی، تست های 43 تا 55
https://alaatv.com/c/19183
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت ششم)، جریان الکتریکی، تست های 56 تا 68
https://alaatv.com/c/19184
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت هفتم)، جریان الکتریکی، تست های 69 تا 79
https://alaatv.com/c/19185
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت هفتم)، جریان الکتریکی، تست های 80 تا 91
https://alaatv.com/c/19186
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت نهم)، جریان الکتریکی، تست های 92 تا 103
https://alaatv.com/c/19245
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت دهم)، جریان الکتریکی، تست های 104 تا 114
https://alaatv.com/c/19246
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت یازدهم)، جریان الکتریکی، تست های 115 تا 124
https://alaatv.com/c/19247
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت دوازدهم)، جریان الکتریکی، تست های 125 تا 138
https://alaatv.com/c/19248
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت سیزدهم)، جریان الکتریکی، تست های 139 تا 148
https://alaatv.com/c/19299
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت چهاردهم)، جریان الکتریکی، تست های 149 تا 158
https://alaatv.com/c/19300
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت پانزدهم)، جریان الکتریکی، تست های 159 تا 165
https://alaatv.com/c/19301

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی