کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 09 اذر 1399
 

کارنامه دو ماهه دانش آموزان با دریافت مستقیم از طریق سایت قابل دسترسی است

خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

پیام فوری

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  197 نفر
تعداد بازدید :  460957 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی کتاب سواد رسانه ای
بازدید: 261
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

فیلم های آموزشی - کتاب سواد رسانه ای
 
01 - رسانه چیست
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/01-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.mp4
01 - روز شیشه ای فناورانه
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/01-%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87.mp4
01 - سلفی آینده
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/01-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87.mp4
01 - فناوری سامسونگ
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/01-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF.mp4
02 - به سوی عصر پیشرفت
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/02-%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D9%88%DB%8C%20%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA.mp4
02 - در بشقاب تو
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/02-%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D8%AA%D9%88.mp4
02 - شغل دروغین
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/02-%D8%B4%D8%BA%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C%D9%86.mp4
03 - سواد رسانه ای در یک دقیقه
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/03-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87.mp4
04 - رویای روزانه
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/04-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87.mp4
05 - زود قضاوت نکن
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/05-%D8%B2%D9%88%D8%AF%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D9%86%DA%A9%D9%86.mp4
05 - معرفی ایران
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/05-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.mp4
06 - آدیداس
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/06-%D8%A2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3.mp4
06 - بستنی میهن
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/06-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86.mp4
06 - تبلیغ نان
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/06-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%20%D9%86%D8%A7%D9%86.mp4
06 - فوتبالی
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/06-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C.mp4
09 - پاندای کونگ فو کار
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/09-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF%20%D9%81%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1.mp4
09 - دیرین دیرین(همراهی والدین)
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/09-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86(%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86).mp4
09 - مستربین
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/09-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86.mp4
10 - توصیه به کتابخوانی
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/10-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp4
10 - دیرین دیرین (بازی مناسب رایانه ای)
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/10-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%20(%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C).mp4
11 - روزنامه ها
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/11-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7.mp4
12 - تفاوت مخاطبان
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/12-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86.mp4
12 - ده گل برتر
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/12-%D8%AF%D9%87%20%DA%AF%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1.mp4
12 - شناسایی مخاطب
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/12-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8.mp4
13 - سندان
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/13-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.mp4
13 - مخاطب منفعل
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/13-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%20%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%84.mp4
13 - مسافر
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/13-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1.mp4
14 - تکنیک نقاشی
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/14-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C.mp4
15 - تجمل گرایی
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/15-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%84%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C.mp4
15 - تنهایی رسانه ای
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/15-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C.mp4
15 - مد
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/15-%D9%85%D8%AF.mp4
17 - pes 2017
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/17-pes%202017.mp4
17 - بازی رایگان
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/17-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.mp4
17 - بازی کن فینالیست
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/17-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%20%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA.mp4
18 - تلفن همراه و زندگی امروز
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/18-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%88%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2.mp4
18 - توئیتر
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/18-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1.mp4
18 - شبکه های اجتماعی
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/18-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.mp4
21 - اعتیاد رسانه ای 1
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/21-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%201.mp4
21 - اعتیاد رسانه ای 2
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/21-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%202.mp4
21 - اعتیاد رسانه ای 3
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/21-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%203.mp4
21 - اعتیاد رسانه ای 4
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/21-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%204.mp4

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی