کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  14 نفر
تعداد بازدید :  1065077 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی کتاب سواد رسانه ای
بازدید: 2235
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

فیلم های آموزشی - کتاب سواد رسانه ای
 
01 - رسانه چیست
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/01-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.mp4
01 - روز شیشه ای فناورانه
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/01-%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87.mp4
01 - سلفی آینده
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/01-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87.mp4
01 - فناوری سامسونگ
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/01-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF.mp4
02 - به سوی عصر پیشرفت
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/02-%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D9%88%DB%8C%20%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA.mp4
02 - در بشقاب تو
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/02-%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D8%AA%D9%88.mp4
02 - شغل دروغین
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/02-%D8%B4%D8%BA%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C%D9%86.mp4
03 - سواد رسانه ای در یک دقیقه
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/03-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87.mp4
04 - رویای روزانه
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/04-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87.mp4
05 - زود قضاوت نکن
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/05-%D8%B2%D9%88%D8%AF%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D9%86%DA%A9%D9%86.mp4
05 - معرفی ایران
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/05-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.mp4
06 - آدیداس
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/06-%D8%A2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3.mp4
06 - بستنی میهن
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/06-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86.mp4
06 - تبلیغ نان
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/06-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%20%D9%86%D8%A7%D9%86.mp4
06 - فوتبالی
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/06-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C.mp4
09 - پاندای کونگ فو کار
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/09-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF%20%D9%81%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1.mp4
09 - دیرین دیرین(همراهی والدین)
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/09-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86(%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86).mp4
09 - مستربین
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/09-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86.mp4
10 - توصیه به کتابخوانی
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/10-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp4
10 - دیرین دیرین (بازی مناسب رایانه ای)
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/10-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%20(%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C).mp4
11 - روزنامه ها
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/11-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7.mp4
12 - تفاوت مخاطبان
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/12-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86.mp4
12 - ده گل برتر
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/12-%D8%AF%D9%87%20%DA%AF%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1.mp4
12 - شناسایی مخاطب
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/12-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8.mp4
13 - سندان
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/13-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.mp4
13 - مخاطب منفعل
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/13-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%20%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%84.mp4
13 - مسافر
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/13-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1.mp4
14 - تکنیک نقاشی
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/14-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C.mp4
15 - تجمل گرایی
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/15-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%84%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C.mp4
15 - تنهایی رسانه ای
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/15-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C.mp4
15 - مد
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/15-%D9%85%D8%AF.mp4
17 - pes 2017
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/17-pes%202017.mp4
17 - بازی رایگان
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/17-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.mp4
17 - بازی کن فینالیست
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/17-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%20%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA.mp4
18 - تلفن همراه و زندگی امروز
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/18-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%88%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2.mp4
18 - توئیتر
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/18-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1.mp4
18 - شبکه های اجتماعی
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/18-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.mp4
21 - اعتیاد رسانه ای 1
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/21-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%201.mp4
21 - اعتیاد رسانه ای 2
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/21-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%202.mp4
21 - اعتیاد رسانه ای 3
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/21-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%203.mp4
21 - اعتیاد رسانه ای 4
https://www.roshd.ir/portals/14/Users/058/14/314/21-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%204.mp4

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی