کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 13 اذر 1399
 

کارنامه دو ماهه دانش آموزان با دریافت مستقیم از طریق سایت قابل دسترسی است

خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

پیام فوری

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  49 نفر
تعداد بازدید :  463622 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی کارگاه تست حسابان کنکور.ثابتی
بازدید: 301
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

کارگاه نکته و تست حسابان کنکور - محمدصادق ثابتی
 
فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست حسابان کنکور
https://alaatv.com/c/17171
فیلم جلسه 1 - تابع (قسمت اول)، مفهوم تابع
https://alaatv.com/c/16567
فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت دوم)، مفهوم تابع و دامنه
https://alaatv.com/c/16569
فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت سوم)، دامنه و اعمال جبری
https://alaatv.com/c/16570
فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت چهارم)، برد و تساوی دو تابع
https://alaatv.com/c/16571
فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت پنجم)، انتقال توابع
https://alaatv.com/c/16572
فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت ششم)، انتقال توابع و ترکیب توابع
https://alaatv.com/c/16574
فیلم جلسه 7 - تابع (قسمت هفتم)، دامنۀ ترکیب توابع
https://alaatv.com/c/16575
فیلم جلسه 8 - تابع (قسمت هشتم)، ترکیب توابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16577
فیلم جلسه 9 - تابع (قسمت نهم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16579
فیلم جلسه 10 - تابع (قسمت دهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16580
فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت یازدهم)، ترکیب توابع (قسمت چهارم) و مقدمات یکنوایی
https://alaatv.com/c/16581
فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت دوازدهم)، توابع یک به یک (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16583
فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت سیزدهم)، توابع یک به یک (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16585
فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت چهاردهم)، یکنوایی توابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16586
فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت پانزدهم)، یکنوایی توابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16587
فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت شانزدهم)، یکنوایی توابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16589
فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت هفدهم)، تابع وارون (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18210
فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت هجدهم)، تابع وارون (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18260
فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت نوزدهم)، تابع وارون (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18284
فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت بیستم)، تقسیم و بخش پذیری چندجمله ای ها
https://alaatv.com/c/18286
فیلم جلسه 21 - مثلثات (قسمت اول)، تست منتخب مثلثات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18626
فیلم جلسه 22 - مثلثات (قسمت دوم)، تست منتخب مثلثات (تست های 14 تا 27)
https://alaatv.com/c/18787
فیلم جلسه 23 - مثلثات (قسمت سوم)، تست منتخب مثلثات (تست های 28 تا 40)
https://alaatv.com/c/18788
فیلم جلسه 24 - مثلثات (قسمت چهارم)، تست منتخب مثلثات (تست های 41 تا 56)
https://alaatv.com/c/18910
فیلم جلسه 25 - مثلثات (قسمت پنجم)، تست منتخب مثلثات (تست های 57 تا 68)
https://alaatv.com/c/18911
فیلم جلسه 26 - مثلثات (قسمت ششم)، تست منتخب مثلثات (تست های 69 تا 88)
https://alaatv.com/c/18912
فیلم جلسه 27 - حد و مجانب (قسمت اول)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 1 الی 10)
https://alaatv.com/c/19259
فیلم جلسه 28 - حد و مجانب (قسمت دوم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 11 الی 20)
https://alaatv.com/c/19260
فیلم جلسه 29 - حد و مجانب (قسمت سوم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 21 الی 28)
https://alaatv.com/c/19261
فیلم جلسه 30 - حد و مجانب (قسمت چهارم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 29 الی 36)
https://alaatv.com/c/19284
فیلم جلسه 31 - حد و مجانب (قسمت پنجم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 37 الی 49)
https://alaatv.com/c/19285
فیلم جلسه 32 - حد و مجانب (قسمت ششم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 50 الی 58)
https://alaatv.com/c/19286
فیلم جلسه 33 - حد و مجانب (قسمت هفتم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 59 الی 74)
https://alaatv.com/c/19553
فیلم جلسه 34 - حد و مجانب (قسمت هشتم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 75 الی 84)
https://alaatv.com/c/19574

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی