کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 08 مهر 1399
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

پیام فوری

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  20 نفر
تعداد بازدید :  416600 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. هندسه کنکور. ثابتی
بازدید: 280
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

صفرتاصد هندسه کنکور - آقای محمدصادق ثابتی
 
فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد درس هندسه کنکور
https://alaatv.com/c/16818
فیلم جلسه 1 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت اول) آشنایی با ماتریس ها
https://alaatv.com/c/16819
فیلم جلسه 2 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت دوم) ضرب ماتریس ها
https://alaatv.com/c/16821
فیلم جلسه 3 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت سوم) نکات ضرب ماتریس ها
https://alaatv.com/c/16823
فیلم جلسه 4 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت چهارم)، حل تمرینات صفحۀ 20 کتاب درسی
https://alaatv.com/c/16824
فیلم جلسه 5 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت پنجم)، دترمینان ماتریس
https://alaatv.com/c/16826
فیلم جلسه 6 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ششم)، وارون ماتریس و حل دستگاه
https://alaatv.com/c/16827
فیلم جلسه 7 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هفتم)، حل تمرینات صفحۀ 30 کتاب درسی
https://alaatv.com/c/16829
فیلم جلسه 8 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هشتم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16830
فیلم جلسه 9 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت نهم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17547
فیلم جلسه 10 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت اول)، مکان هندسی و برش مخروط
https://alaatv.com/c/17549
فیلم جلسه 11 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، حل تمرینات کتاب درسی صفحۀ 39
https://alaatv.com/c/17551
فیلم جلسه 12 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایره (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17586
فیلم جلسه 13 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، دایره (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17590
فیلم جلسه 14 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)، دایره (قسمت سوم)، تحلیل سؤالات صفحۀ 46 کتاب
https://alaatv.com/c/17831
فیلم جلسه 15 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، حل تست مکان هندسی
https://alaatv.com/c/17975
فیلم جلسه 16 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)، حل تست دایره (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17979
فیلم جلسه 17 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)، حل تست دایره (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17981
فیلم جلسه 18 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت نهم)، حل تست دایره (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17983
فیلم جلسه 19 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دهم)، بیضی: مفاهیم و پارامترها
https://alaatv.com/c/18270
فیلم جلسه 20 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت یازدهم)، بیضی: حل تمرین های صفحۀ 57 کتاب درسی
https://alaatv.com/c/18272
فیلم جلسه 21 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دوازدهم)، سهمی: مفاهیم و پارامتر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18793
فیلم جلسه 22 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت سیزدهم)، سهمی: مفاهیم و پارامتر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18794
فیلم جلسه 23 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت چهاردهم)، سهمی: حل تمرینات صفحات 58 و 59
https://alaatv.com/c/18909
فیلم جلسه 24 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت پانزدهم)، حل تست بیضی: تست های 1 تا 13
https://alaatv.com/c/19037
فیلم جلسه 25 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت شانزدهم)، حل تست بیضی: تست های 14 تا 23
https://alaatv.com/c/19038
فیلم جلسه 26 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هفدهم)، حل تست بیضی: تست های 24 تا 40
https://alaatv.com/c/19039
فیلم جلسه 27 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هجدهم)، حل تست سهمی: تست های 1 تا 12
https://alaatv.com/c/19500
فیلم جلسه 28 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت نوزدهم)، حل تست سهمی: تست های 13 تا 21
https://alaatv.com/c/19501
فیلم جلسه 29 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت بیستم)، حل تست سهمی: تست های 22 تا 31
https://alaatv.com/c/19502

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی