کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 13 اذر 1399
 

کارنامه دو ماهه دانش آموزان با دریافت مستقیم از طریق سایت قابل دسترسی است

خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

پیام فوری

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  48 نفر
تعداد بازدید :  463601 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. هندسه کنکور. ثابتی
بازدید: 372
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

صفرتاصد هندسه کنکور - آقای محمدصادق ثابتی
 
فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد درس هندسه کنکور
https://alaatv.com/c/16818
فیلم جلسه 1 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت اول) آشنایی با ماتریس ها
https://alaatv.com/c/16819
فیلم جلسه 2 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت دوم) ضرب ماتریس ها
https://alaatv.com/c/16821
فیلم جلسه 3 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت سوم) نکات ضرب ماتریس ها
https://alaatv.com/c/16823
فیلم جلسه 4 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت چهارم)، حل تمرینات صفحۀ 20 کتاب درسی
https://alaatv.com/c/16824
فیلم جلسه 5 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت پنجم)، دترمینان ماتریس
https://alaatv.com/c/16826
فیلم جلسه 6 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ششم)، وارون ماتریس و حل دستگاه
https://alaatv.com/c/16827
فیلم جلسه 7 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هفتم)، حل تمرینات صفحۀ 30 کتاب درسی
https://alaatv.com/c/16829
فیلم جلسه 8 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هشتم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16830
فیلم جلسه 9 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت نهم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17547
فیلم جلسه 10 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت اول)، مکان هندسی و برش مخروط
https://alaatv.com/c/17549
فیلم جلسه 11 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، حل تمرینات کتاب درسی صفحۀ 39
https://alaatv.com/c/17551
فیلم جلسه 12 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایره (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17586
فیلم جلسه 13 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، دایره (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17590
فیلم جلسه 14 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)، دایره (قسمت سوم)، تحلیل سؤالات صفحۀ 46 کتاب
https://alaatv.com/c/17831
فیلم جلسه 15 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، حل تست مکان هندسی
https://alaatv.com/c/17975
فیلم جلسه 16 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)، حل تست دایره (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17979
فیلم جلسه 17 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)، حل تست دایره (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17981
فیلم جلسه 18 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت نهم)، حل تست دایره (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17983
فیلم جلسه 19 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دهم)، بیضی: مفاهیم و پارامترها
https://alaatv.com/c/18270
فیلم جلسه 20 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت یازدهم)، بیضی: حل تمرین های صفحۀ 57 کتاب درسی
https://alaatv.com/c/18272
فیلم جلسه 21 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دوازدهم)، سهمی: مفاهیم و پارامتر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18793
فیلم جلسه 22 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت سیزدهم)، سهمی: مفاهیم و پارامتر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18794
فیلم جلسه 23 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت چهاردهم)، سهمی: حل تمرینات صفحات 58 و 59
https://alaatv.com/c/18909
فیلم جلسه 24 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت پانزدهم)، حل تست بیضی: تست های 1 تا 13
https://alaatv.com/c/19037
فیلم جلسه 25 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت شانزدهم)، حل تست بیضی: تست های 14 تا 23
https://alaatv.com/c/19038
فیلم جلسه 26 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هفدهم)، حل تست بیضی: تست های 24 تا 40
https://alaatv.com/c/19039
فیلم جلسه 27 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هجدهم)، حل تست سهمی: تست های 1 تا 12
https://alaatv.com/c/19500
فیلم جلسه 28 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت نوزدهم)، حل تست سهمی: تست های 13 تا 21
https://alaatv.com/c/19501
فیلم جلسه 29 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت بیستم)، حل تست سهمی: تست های 22 تا 31
https://alaatv.com/c/19502

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی