کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 02 مهر 1399
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

پیام فوری

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  21 نفر
تعداد بازدید :  410247 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. گسسته کنکور.ثابتی
بازدید: 282
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

صفرتاصد گسسته کنکور - آقای محمدصادق ثابتی
 
فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از فیلم های صفر تا صد گسسته
https://alaatv.com/c/17169
فیلم جلسه 1 - نظریۀ اعداد (قسمت اول) انواع استدلال (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16842
فیلم جلسه 2 - نظریۀ اعداد (قسمت دوم) انواع استدلال (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16844
فیلم جلسه 3 - نظریۀ اعداد (قسمت سوم) انواع استدلال (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16845
فیلم جلسه 4 - نظریۀ اعداد (قسمت چهارم) انواع استدلال (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/16861
فیلم جلسه 5 - نظریۀ اعداد (قسمت پنجم) عاد کردن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16863
فیلم جلسه 6 - نظریۀ اعداد (قسمت ششم)، عاد کردن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16864
فیلم جلسه 7 - نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک)
https://alaatv.com/c/16866
فیلم جلسه 8 - نظریۀ اعداد (قسمت هشتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) و ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک)
https://alaatv.com/c/16867
فیلم جلسه 9 - نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، قضیۀ تقسیم
https://alaatv.com/c/16869
فیلم جلسه 10 - نظریۀ اعداد (قسمت دهم)، همنهشتی: مفاهیم اولیه
https://alaatv.com/c/16871
فیلم جلسه 11 - نظریۀ اعداد (قسمت یازدهم)، همنهشتی: قضیه فِرما
https://alaatv.com/c/17622
فیلم جلسه 12 - نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، همنهشتی: بخش پذیری بر اعداد خاص
https://alaatv.com/c/17702
فیلم جلسه 13 - نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)،همنهشتی: رقم یکان و روزهای هفته
https://alaatv.com/c/17835
فیلم جلسه 14 - نظریۀ اعداد (قسمت چهاردهم)، همنهشتی: حل معادله
https://alaatv.com/c/17845
فیلم جلسه 15 - نظریۀ اعداد (قسمت پانزدهم)، همنهشتی: معادلۀ سیاله
https://alaatv.com/c/18007
فیلم جلسه 16 - نظریۀ اعداد (قسمت شانزدهم)، تست زنی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18047
فیلم جلسه 17 - نظریۀ اعداد (قسمت هفدهم)، تست زنی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18178
فیلم جلسه 18 - نظریۀ اعداد (قسمت هجدهم)، تست زنی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18221
فیلم جلسه 19 - نظریۀ اعداد (قسمت نوزدهم)، تست زنی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18222
فیلم جلسه 20 - نظریۀ اعداد (قسمت بیستم)، تست زنی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18223
فیلم جلسه 21 - نظریۀ اعداد (قسمت بیست و یکم)، تست زنی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/18225
فیلم جلسه 22 - گراف و مدلسازی (قسمت اول)، معرفی گراف (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18629
فیلم جلسه 23 - گراف و مدلسازی (قسمت دوم)، معرفی گراف (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18630
فیلم جلسه 24 - گراف و مدلسازی (قسمت سوم)، معرفی گراف (قسمت سوم)، مسیر و دور
https://alaatv.com/c/18949
فیلم جلسه 25 - گراف و مدلسازی (قسمت چهارم)، معرفی گراف (قسمت چهارم)، نکات Pn, Cn, Kp
https://alaatv.com/c/18950
فیلم جلسه 26 - گراف و مدلسازی (قسمت پنجم)، معرفی گراف (قسمت پنجم)، حل تمرینات صفحات 41 و 42 کتاب درسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19204
فیلم جلسه 27 - گراف و مدلسازی (قسمت ششم)، معرفی گراف (قسمت ششم)، حل تمرینات صفحات 41 و 42 کتاب درسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19205
فیلم جلسه 28 - گراف مقدماتی (قسمت اول)، تست های 1 الی 17
https://alaatv.com/c/19262
فیلم جلسه 29 - گراف مقدماتی (قسمت دوم)، تست های 18 الی 37
https://alaatv.com/c/19264
فیلم جلسه 30 - گراف مقدماتی (قسمت سوم)، تست های 38 الی 51
https://alaatv.com/c/19267
فیلم جلسه 31 - گراف مقدماتی (قسمت چهارم)، تست های 52 الی 65
https://alaatv.com/c/19268
فیلم جلسه 32 - مدلسازی با گراف (قسمت اول)، تعاریف احاطه گری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19485
فیلم جلسه 33 - مدلسازی با گراف (قسمت دوم)، تعاریف احاطه گری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19486

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی