کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 09 اذر 1399
 

کارنامه دو ماهه دانش آموزان با دریافت مستقیم از طریق سایت قابل دسترسی است

خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

پیام فوری

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  197 نفر
تعداد بازدید :  460911 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. گسسته کنکور.ثابتی
بازدید: 369
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

صفرتاصد گسسته کنکور - آقای محمدصادق ثابتی
 
فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از فیلم های صفر تا صد گسسته
https://alaatv.com/c/17169
فیلم جلسه 1 - نظریۀ اعداد (قسمت اول) انواع استدلال (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16842
فیلم جلسه 2 - نظریۀ اعداد (قسمت دوم) انواع استدلال (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16844
فیلم جلسه 3 - نظریۀ اعداد (قسمت سوم) انواع استدلال (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16845
فیلم جلسه 4 - نظریۀ اعداد (قسمت چهارم) انواع استدلال (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/16861
فیلم جلسه 5 - نظریۀ اعداد (قسمت پنجم) عاد کردن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16863
فیلم جلسه 6 - نظریۀ اعداد (قسمت ششم)، عاد کردن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16864
فیلم جلسه 7 - نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک)
https://alaatv.com/c/16866
فیلم جلسه 8 - نظریۀ اعداد (قسمت هشتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) و ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک)
https://alaatv.com/c/16867
فیلم جلسه 9 - نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، قضیۀ تقسیم
https://alaatv.com/c/16869
فیلم جلسه 10 - نظریۀ اعداد (قسمت دهم)، همنهشتی: مفاهیم اولیه
https://alaatv.com/c/16871
فیلم جلسه 11 - نظریۀ اعداد (قسمت یازدهم)، همنهشتی: قضیه فِرما
https://alaatv.com/c/17622
فیلم جلسه 12 - نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، همنهشتی: بخش پذیری بر اعداد خاص
https://alaatv.com/c/17702
فیلم جلسه 13 - نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)،همنهشتی: رقم یکان و روزهای هفته
https://alaatv.com/c/17835
فیلم جلسه 14 - نظریۀ اعداد (قسمت چهاردهم)، همنهشتی: حل معادله
https://alaatv.com/c/17845
فیلم جلسه 15 - نظریۀ اعداد (قسمت پانزدهم)، همنهشتی: معادلۀ سیاله
https://alaatv.com/c/18007
فیلم جلسه 16 - نظریۀ اعداد (قسمت شانزدهم)، تست زنی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18047
فیلم جلسه 17 - نظریۀ اعداد (قسمت هفدهم)، تست زنی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18178
فیلم جلسه 18 - نظریۀ اعداد (قسمت هجدهم)، تست زنی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18221
فیلم جلسه 19 - نظریۀ اعداد (قسمت نوزدهم)، تست زنی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18222
فیلم جلسه 20 - نظریۀ اعداد (قسمت بیستم)، تست زنی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18223
فیلم جلسه 21 - نظریۀ اعداد (قسمت بیست و یکم)، تست زنی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/18225
فیلم جلسه 22 - گراف و مدلسازی (قسمت اول)، معرفی گراف (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18629
فیلم جلسه 23 - گراف و مدلسازی (قسمت دوم)، معرفی گراف (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18630
فیلم جلسه 24 - گراف و مدلسازی (قسمت سوم)، معرفی گراف (قسمت سوم)، مسیر و دور
https://alaatv.com/c/18949
فیلم جلسه 25 - گراف و مدلسازی (قسمت چهارم)، معرفی گراف (قسمت چهارم)، نکات Pn, Cn, Kp
https://alaatv.com/c/18950
فیلم جلسه 26 - گراف و مدلسازی (قسمت پنجم)، معرفی گراف (قسمت پنجم)، حل تمرینات صفحات 41 و 42 کتاب درسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19204
فیلم جلسه 27 - گراف و مدلسازی (قسمت ششم)، معرفی گراف (قسمت ششم)، حل تمرینات صفحات 41 و 42 کتاب درسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19205
فیلم جلسه 28 - گراف مقدماتی (قسمت اول)، تست های 1 الی 17
https://alaatv.com/c/19262
فیلم جلسه 29 - گراف مقدماتی (قسمت دوم)، تست های 18 الی 37
https://alaatv.com/c/19264
فیلم جلسه 30 - گراف مقدماتی (قسمت سوم)، تست های 38 الی 51
https://alaatv.com/c/19267
فیلم جلسه 31 - گراف مقدماتی (قسمت چهارم)، تست های 52 الی 65
https://alaatv.com/c/19268
فیلم جلسه 32 - مدلسازی با گراف (قسمت اول)، تعاریف احاطه گری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19485
فیلم جلسه 33 - مدلسازی با گراف (قسمت دوم)، تعاریف احاطه گری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19486

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی