کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 09 اذر 1399
 

کارنامه دو ماهه دانش آموزان با دریافت مستقیم از طریق سایت قابل دسترسی است

خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

پیام فوری

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  192 نفر
تعداد بازدید :  460967 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. عربی کنکوری.ناصح زاده
بازدید: 1829
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 2
1 عربی کنکور -آقای میلاد ناصح زاده
2 فیلم جلسه 0 - معرفی جمع بندی عربی کنکور نظام جدید در 6+14 ساعت
3 https://alaatv.com/c/8800
4 فیلم جلسه 1 - عربی ترجمه (قسمت اول)، نکات ترجمه اسم
5 https://alaatv.com/c/8801
6 فیلم جلسه 2 - عربی ترجمه (قسمت دوم)، نکات فعل و تکمیلی در ترجمه
7 https://alaatv.com/c/8802
8 فیلم جلسه 3 - عربی ترجمه (قسمت سوم)، حل تست های ترجمه (1 الی 36)
9 https://alaatv.com/c/8803
10 فیلم جلسه 4 - عربی ترجمه (قسمت چهارم)، حل تست های ترجمه (37 الی 62)
11 https://alaatv.com/c/8804
12 فیلم جلسه 5 - عربی دهم، درس اول (قسمت اول)، مقدمات زبان عربی (فعل)
13 https://alaatv.com/c/8805
14 فیلم جلسه 6 - عربی دهم، درس اول (قسمت دوم)، مقدمات زبان عربی (اسم)
15 https://alaatv.com/c/8806
16 فیلم جلسه 7 - عربی دهم، درس اول (قسمت سوم)، حل تست واژگان و قواعد
17 https://alaatv.com/c/8807
18 فیلم جلسه 8 - عربی دهم، درس دوم (قسمت اول)، اعداد
19 https://alaatv.com/c/8808
20 فیلم جلسه 9 - عربی دهم، درس دوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
21 https://alaatv.com/c/8809
22 فیلم جلسه 10 - عربی دهم، درس سوم و چهارم (قسمت اول)، افعال ثلاثی مجرد و مزید (قسمت اول)
23 https://alaatv.com/c/8810
24 فیلم جلسه 11 - عربی دهم، درس سوم و چهارم (قسمت دوم)، افعال ثلاثی مجرد و مزید (قسمت دوم)
25 https://alaatv.com/c/8811
26 فیلم جلسه 12 - عربی دهم، درس سوم و چهارم (قسمت سوم)، حل تست واژگان و قواعد
27 https://alaatv.com/c/8812
28 فیلم جلسه 13 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسمت اول)، بررسی نقش ها در جملۀ فعلیه
29 https://alaatv.com/c/8813
30 فیلم جلسه 14 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسمت دوم)، بررسی نقش ها در جملۀ اسمیه
31 https://alaatv.com/c/8814
32 فیلم جلسه 15 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسمت سوم)، حل تست واژگان و قواعد
33 https://alaatv.com/c/8815
34 فیلم جلسه 16 - عربی دهم: درس هفتم (قسمت اول)، نون وقایه و جار و مجرور
35 https://alaatv.com/c/8816
36 فیلم جلسه 17 - عربی دهم: درس هفتم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
37 https://alaatv.com/c/8817
38 فیلم جلسه 18 - عربی دهم: درس هشتم (قسمت اول)، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه
39 https://alaatv.com/c/8818
40 فیلم جلسه 19 - عربی دهم: درس هشتم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
41 https://alaatv.com/c/8819
42 فیلم جلسه 20 - عربی یازدهم: درس اول (قسمت اول)، اسم مکان، اسم زمان، اسم تفضیل
43 https://alaatv.com/c/8820
44 فیلم جلسه 21 - عربی یازدهم: درس اول (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
45 https://alaatv.com/c/8821
46 فیلم جلسه 22 - عربی یازدهم: درس دوم (قسمت اول)، ساختار شرط
47 https://alaatv.com/c/8822
48 فیلم جلسه 23 - عربی یازدهم: درس دوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
49 https://alaatv.com/c/8823
50 فیلم جلسه 24 - عربی یازدهم: درس سوم (قسمت اول)، معرفه و نکره
51 https://alaatv.com/c/8824
52 فیلم جلسه 25 - عربی یازدهم: درس سوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
53 https://alaatv.com/c/8825
54 فیلم جلسه 26 - عربی یازدهم: درس چهارم (قسمت اول)، جملۀ وصفیه (جملۀ بعد از اسم نکره)
55 https://alaatv.com/c/8826
56 فیلم جلسه 27 - عربی یازدهم: درس چهارم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
57 https://alaatv.com/c/8827
58 فیلم جلسه 28 - عربی یازدهم: درس پنجم و ششم (قسمت اول)، اعراب فعل مضارع
59 https://alaatv.com/c/8828
60 فیلم جلسه 29 - عربی یازدهم: درس پنجم و ششم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
61 https://alaatv.com/c/8829
62 فیلم جلسه 30 - عربی یازدهم: درس هفتم (قسمت اول)، افعال ناقصه
63 https://alaatv.com/c/8830
64 فیلم جلسه 31 - عربی یازدهم: درس هفتم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
65 https://alaatv.com/c/8831
66 فیلم جلسه 32 - عربی دوازدهم: درس اول (قسمت اول)، نواسخ (حروف مشبهةٌ بالفعل و لای نفی جنس)
67 https://alaatv.com/c/8832
68 فیلم جلسه 33 - عربی دوازدهم: درس اول (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
69 https://alaatv.com/c/8833
70 فیلم جلسه 34 - عربی دوازدهم: درس دوم (قسمت اول)، حال
71 https://alaatv.com/c/8834
72 فیلم جلسه 35 - عربی دوازدهم: درس دوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
73 https://alaatv.com/c/8835
74 فیلم جلسه 36 - عربی دوازدهم: درس سوم (قسمت اول)، مستثنی، اصلوب حصر
75 https://alaatv.com/c/8836
76 فیلم جلسه 37 - عربی دوازدهم: درس سوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
77 https://alaatv.com/c/8837
78 فیلم جلسه 38 - عربی دوازدهم: درس چهارم (قسمت اول)، مفعول مطلق
79 https://alaatv.com/c/8838
80 فیلم جلسه 39 - عربی دوازدهم: درس چهارم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
81 https://alaatv.com/c/8839
82 فیلم جلسه 40 - درک مطلب
83 https://alaatv.com/c/8840
84 فیلم جلسه 41 - حل آزمون جامع(1)
85 https://alaatv.com/c/8841
86 فیلم جلسه 42 - حل آزمون جامع(2)
87 https://alaatv.com/c/8842

نظرات شما

تاریخ: 1399/08/09
نام: کوثر بادپا
متن پیام: سلام وقتتون بخیر ببخشید میخواستم بپرسم این42 قسمت ویدیو ها و جزوه ها برای رشته انسانی هم کفایت میکنه؟؟! یا فقط برای رشته تجربیه؟! چون رشته انسانی عربی تخصصی هم داره سلام، عربی تخصصی انسانی محتوای متنی جداگانه دارد بنابراین باید دروس تخصصی را جداگانه مطالعه کنید و دنبال فیلم های مربوطه باشید.

تاریخ: 1399/07/28
نام: یونس تک بند
متن پیام: کلیپ ها عالین چجوری تهیشون کنم؟ لطفا راهنمایی کنین سلام. هارد اکسترنال یا فلش با ظرفیت 64 یا 128 بیاورید دبیرستان روزهای دوشنبه و سه شنبه

 
تصویر امنیتی