کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  183 نفر
تعداد بازدید :  804774 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. شیمی.معینی
بازدید: 933
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

شیمی - آقای محسن معینی
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت اول)، پاک کننده های صابونی
https://alaatv.com/c/8527
فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت دوم)، پاک کننده های غیرصابونی، محلول ها،کلوئید و سوسپانسیون
https://alaatv.com/c/8528
فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت سوم)، پاک کننده های خورنده، اسید و باز، نظریۀ آرنیوس
https://alaatv.com/c/8313
فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت چهارم)، درجۀ یونش، تعادل، ثابت تعادل و قدرت اسیدی
https://alaatv.com/c/8314
فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت پنجم)، pH
https://alaatv.com/c/8315
فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت ششم)، تمرینات دوره ای فصل اول
https://alaatv.com/c/8539
فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت هفتم)، تست های جمع بندی فصل اول (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8540
فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت هشتم)، تست های جمع بندی فصل اول (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8541
فیلم جلسه 9 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت اول)، واکنش های اکسایش و کاهش
https://alaatv.com/c/8316
فیلم جلسه 10 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت دوم)، سلول گالوانی و جدول پتانسیل کاهشی
https://alaatv.com/c/8317
فیلم جلسه 11 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت سوم)، سلول های سوختی و عدد اکسایش
https://alaatv.com/c/8318
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت چهارم)، عدد اکسایش
https://alaatv.com/c/8319
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت پنجم)، تشابه و تفاوت سلول های گالوانی و الکترولیتی، برقکافت
https://alaatv.com/c/8526
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت ششم)، استخراج منیزیم، خوردگی و راه های جلوگیری آن
https://alaatv.com/c/8624
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: آسایش و رفاه، در سایۀ شیمی (قسمت هفتم)، حلبی، آبکاری، استخراج آلومینیوم
https://alaatv.com/c/8625
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: آسایش و رفاه، در سایۀ شیمی (قسمت هشتم)، تمرینات دوره ای فصل دوم
https://alaatv.com/c/8626
فیلم جلسه 17 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت اول)، انواع جامدات، خاک رس، مقایسۀ سیلیس و کربن دی اکسید
https://alaatv.com/c/8665
فیلم جلسه 18 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت دوم)، گرافیت، الماس و گرافن
https://alaatv.com/c/8666
فیلم جلسه 19 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت سوم)، سازه های یخی و تشخیص قطبی بودن وناقطبی ب
https://alaatv.com/c/8855
فیلم جلسه 20 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت چهارم)، تشخیص قطبیت به روش کتاب، تولید برق
https://alaatv.com/c/8877
فیلم جلسه 21 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت پنجم)، چینش زیبا، منظم و سه بُعدی یون ها در جامد یونی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8920
فیلم جلسه 22 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت ششم)، چینش زیبا، منظم و سه بُعدی یون ها در جامد یونی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8954
فیلم جلسه 23 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت هفتم)، چینش زیبا، منظم و سه بُعدی یون ها در جامد یونی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8955
فیلم جلسه 24 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت هشتم)، جامدهای فلزی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8998
فیلم جلسه 25 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت نهم)، جامدهای فلزی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8999
فیلم جلسه 26 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت اول)، به دنبال هوای پاک
https://alaatv.com/c/9189
فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت دوم)، انرژی فعال سازی
https://alaatv.com/c/9191
فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت سوم)، مبدل کاتالیستی
https://alaatv.com/c/9193
فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت چهارم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9433
فیلم جلسه 30 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت پنجم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9489
فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت ششم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9504
فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت هفتم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9513
فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت هشتم)، ارزش فناوری های شیمیایی و گروه های عاملی
https://alaatv.com/c/9517
فیلم جلسه 34 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت نهم)، حل تست ارزش فناوری های شیمیایی و گروه های عاملی، حل تمرینات دوره ای آخر فصل
https://alaatv.com/c/9564

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی