کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  16 نفر
تعداد بازدید :  1065087 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. شیمی.معینی
بازدید: 1838
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

شیمی - آقای محسن معینی
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت اول)، پاک کننده های صابونی
https://alaatv.com/c/8527
فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت دوم)، پاک کننده های غیرصابونی، محلول ها،کلوئید و سوسپانسیون
https://alaatv.com/c/8528
فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت سوم)، پاک کننده های خورنده، اسید و باز، نظریۀ آرنیوس
https://alaatv.com/c/8313
فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت چهارم)، درجۀ یونش، تعادل، ثابت تعادل و قدرت اسیدی
https://alaatv.com/c/8314
فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت پنجم)، pH
https://alaatv.com/c/8315
فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت ششم)، تمرینات دوره ای فصل اول
https://alaatv.com/c/8539
فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت هفتم)، تست های جمع بندی فصل اول (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8540
فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت هشتم)، تست های جمع بندی فصل اول (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8541
فیلم جلسه 9 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت اول)، واکنش های اکسایش و کاهش
https://alaatv.com/c/8316
فیلم جلسه 10 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت دوم)، سلول گالوانی و جدول پتانسیل کاهشی
https://alaatv.com/c/8317
فیلم جلسه 11 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت سوم)، سلول های سوختی و عدد اکسایش
https://alaatv.com/c/8318
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت چهارم)، عدد اکسایش
https://alaatv.com/c/8319
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت پنجم)، تشابه و تفاوت سلول های گالوانی و الکترولیتی، برقکافت
https://alaatv.com/c/8526
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت ششم)، استخراج منیزیم، خوردگی و راه های جلوگیری آن
https://alaatv.com/c/8624
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: آسایش و رفاه، در سایۀ شیمی (قسمت هفتم)، حلبی، آبکاری، استخراج آلومینیوم
https://alaatv.com/c/8625
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: آسایش و رفاه، در سایۀ شیمی (قسمت هشتم)، تمرینات دوره ای فصل دوم
https://alaatv.com/c/8626
فیلم جلسه 17 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت اول)، انواع جامدات، خاک رس، مقایسۀ سیلیس و کربن دی اکسید
https://alaatv.com/c/8665
فیلم جلسه 18 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت دوم)، گرافیت، الماس و گرافن
https://alaatv.com/c/8666
فیلم جلسه 19 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت سوم)، سازه های یخی و تشخیص قطبی بودن وناقطبی ب
https://alaatv.com/c/8855
فیلم جلسه 20 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت چهارم)، تشخیص قطبیت به روش کتاب، تولید برق
https://alaatv.com/c/8877
فیلم جلسه 21 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت پنجم)، چینش زیبا، منظم و سه بُعدی یون ها در جامد یونی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8920
فیلم جلسه 22 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت ششم)، چینش زیبا، منظم و سه بُعدی یون ها در جامد یونی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8954
فیلم جلسه 23 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت هفتم)، چینش زیبا، منظم و سه بُعدی یون ها در جامد یونی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8955
فیلم جلسه 24 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت هشتم)، جامدهای فلزی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8998
فیلم جلسه 25 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت نهم)، جامدهای فلزی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8999
فیلم جلسه 26 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت اول)، به دنبال هوای پاک
https://alaatv.com/c/9189
فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت دوم)، انرژی فعال سازی
https://alaatv.com/c/9191
فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت سوم)، مبدل کاتالیستی
https://alaatv.com/c/9193
فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت چهارم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9433
فیلم جلسه 30 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت پنجم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9489
فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت ششم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9504
فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت هفتم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9513
فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت هشتم)، ارزش فناوری های شیمیایی و گروه های عاملی
https://alaatv.com/c/9517
فیلم جلسه 34 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت نهم)، حل تست ارزش فناوری های شیمیایی و گروه های عاملی، حل تمرینات دوره ای آخر فصل
https://alaatv.com/c/9564

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی