کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  189 نفر
تعداد بازدید :  804796 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. ریاضی رشته تجربی. ثابتی
بازدید: 2499
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

ریاضی تجربی - آقای محمدصادق ثابتی
 
فیلم جلسه 1 - تابع قسمت (اول)، آشنایی با توابع پایه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8087
فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت دوم)، آشنایی با توابع پایه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8096
فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت سوم)، یکنوایی توابع
https://alaatv.com/c/8118
فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت چهارم)، اعمال جبری و ترکیب توابع
https://alaatv.com/c/8132
فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت پنجم)، تابع وارون
https://alaatv.com/c/8138
فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت ششم)، حل تست های تابع
https://alaatv.com/c/8158
فیلم جلسه 7 - مثلثات از ابتدا (قسمت اول)، مفاهیم اولیه
https://alaatv.com/c/8164
فیلم جلسه 8 - مثلثات از ابتدا (قسمت دوم)، جدول مثلثاتی و حذفیات درون کمانی
https://alaatv.com/c/8171
فیلم جلسه 9 - مثلثات از ابتدا (قسمت سوم)، نمودار پایه مثلثاتی
https://alaatv.com/c/8186
فیلم جلسه 10 - مثلثات از ابتدا (قسمت چهارم)، نسبت های مثلثاتی دو برابر کمان و نصف کمان
https://alaatv.com/c/8198
فیلم جلسه 11 - مثلثات از ابتدا (قسمت پنجم)، حل معادله مثلثاتی
https://alaatv.com/c/8204
فیلم جلسه 12 - مثلثات از ابتدا (قسمت ششم)، کاربرد مثلثات
https://alaatv.com/c/8214
فیلم جلسه 13 - مثلثات از ابتدا (قسمت هفتم)، حل تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8237
فیلم جلسه 14 - مثلثات از ابتدا (قسنت هشتم)، حل تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8249
فیلم جلسه 15 - معادلات و نامعادلات (قسمت اول)، جزء صحیح
https://alaatv.com/c/8257
فیلم جلسه 16 - معادلات و نامعادلات (قسمت دوم)، معادلات درجه 2
https://alaatv.com/c/8291
فیلم جلسه 17 - معادلات و نامعادلات (قسمت سوم)، قدر مطلق و خواص
https://alaatv.com/c/8292
فیلم جلسه 18 - معادلات و نامعادلات (قسمت چهارم)، عبارات گویا
https://alaatv.com/c/8295
فیلم جلسه 19 - معادلات و نامعادلات (قسمت پنجم)، تعیین علامت و معادلات گنگ
https://alaatv.com/c/8296
فیلم جلسه 20 - معادلات و نامعادلات (قسمت ششم)، حل تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8404
فیلم جلسه 21 - معادلات و نامعادلات (قسمت هفتم)، حل تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8405
فیلم جلسه 22 - معادلات و نامعادلات (قسمت هشتم)، حل تست (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8411
فیلم جلسه 23 - معادلات و نامعادلات (قسمت نهم)، حل تست (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8293
فیلم جلسه 24 - معادلات و نامعادلات (قسمت دهم)، حل تست (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8294
فیلم جلسه 25 - معادلات و نامعادلات (قسمت یازدهم)، حل تست (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8410
فیلم جلسه 26 - معادلات و نامعادلات (قسمت دوازدهم)، حل تست (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8415
فیلم جلسه 27 - معادلات و نامعادلات (قسمت سیزدهم)، حل تست (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8592
فیلم جلسه 28 - تقسیم چند جمله ای ها، بخش پذیری و یافتن باقی مانده
https://alaatv.com/c/8593
فیلم جلسه 29 - حد (قسمت اول)، مفهوم همسایگی و حد داشتن
https://alaatv.com/c/8594
فیلم جلسه 30 - حد (قسمت دوم)، حد از روی نمودار
https://alaatv.com/c/8595
فیلم جلسه 31 - حد (قسمت سوم)، محاسبه حد
https://alaatv.com/c/8596
فیلم جلسه 32 - حد (قسمت چهارم)، حدهای جزء صحیح
https://alaatv.com/c/8597
فیلم جلسه 33 - حد (قسمت پنجم)، حدهای قدر مطلقی
https://alaatv.com/c/8598
فیلم جلسه 34 - حد (قسمت ششم)، حد بی نهایت
https://alaatv.com/c/8617
فیلم جلسه 35 - حد (قسمت هفتم)، حد در بی نهایت
https://alaatv.com/c/8627
فیلم جلسه 36 - حد (قسمت هشتم)، پیوستگی در نقطه
https://alaatv.com/c/8628
فیلم جلسه 37 - حد (قسمت نهم)، پیوستگی در بازه و حل تست
https://alaatv.com/c/8629
فیلم جلسه 38 - مشتق (قسمت اول)، مفهوم اولیۀ مشتق
https://alaatv.com/c/8698
فیلم جلسه 39 - مشتق (قسمت دوم)، مشتق در نقاط مسئله دار
https://alaatv.com/c/8691
فیلم جلسه 40 - مشتق (قسمت سوم)، حل نمونه سوال از مفهوم مشتق و مشتق پذیری
https://alaatv.com/c/8693
فیلم جلسه 41 - مشتق (قسمت چهارم)، قواعد مشتق گیری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8872
فیلم جلسه 42 - مشتق (قسمت پنجم)، قواعد مشتق گیری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8873
فیلم جلسه 43 - مشتق (قسمت ششم)، مشتق و آهنگ تغییرات
https://alaatv.com/c/8907
فیلم جلسه 44 - مشتق (قسمت هفتم)، بررسی نموداری نقاط بحرانی و اکسترمم
https://alaatv.com/c/8925
فیلم جلسه 45 - مشتق (قسمت هشتم)، نقاط بحرانی از دید محاسبه
https://alaatv.com/c/8938
فیلم جلسه 46 - مشتق (قسمت نهم)، اکسترمم مطلق از دید محاسبه
https://alaatv.com/c/8939
فیلم جلسه 47 - مشتق (قسمت دهم)، بهینه سازی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8950
فیلم جلسه 48 - مشتق (قسمت یازدهم)، بهینه سازی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8970
فیلم جلسه 49 - مشتق (قسمت دوازدهم)، مشتق مراتب بالاتر
https://alaatv.com/c/9020
فیلم جلسه 50 - مشتق (قسمت سیزدهم)، حل تست مشتق (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9056
فیلم جلسه 51 - مشتق (قسمت چهاردهم)، حل تست مشتق (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9060
فیلم جلسه 52 - مشتق (قسمت پانزدهم)، حل تست مشتق (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9098
فیلم جلسه 53 - مشتق (قسمت شانزدهم)، حل تست مشتق (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9120
فیلم جلسه 54 - مشتق (قسمت هفدهم)، حل تست مشتق (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/9124
فیلم جلسه 55 - مشتق (قسمت هجدهم)، حل تست مشتق (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/9195
فیلم جلسه 56 - تفکر تجسمی (قسمت اول)، دوران
https://alaatv.com/c/9247
فیلم جلسه 57 - تفکر تجسمی (قسمت دوم)، برش، معرفی بیضی
https://alaatv.com/c/9249
فیلم جلسه 58 - تفکر تجسمی (قسمت سوم)، حل تست بیضی
https://alaatv.com/c/9253
فیلم جلسه 59 - تفکر تجسمی (قسمت چهارم)، دایره، معرفی و تیپ تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9457
فیلم جلسه 60 - تفکر تجسمی (قسمت پنجم)، دایره، معرفی و تیپ تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9460
فیلم جلسه 61 - احتمال (قسمت اول)، مقدمات احتمال (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9495
فیلم جلسه 62 - احتمال (قسمت دوم)، مقدمات احتمال (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9499
فیلم جلسه 63 - احتمال (قسمت سوم)، مقدمات احتمال (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9491
فیلم جلسه 64 - احتمال (قسمت چهارم)، مقدمات احتمال (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9508
فیلم جلسه 65 - احتمال (قسمت پنجم)، قانون احتمال کل (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9509
فیلم جلسه 66 - هندسه مختصاتی (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9536
فیلم جلسه 67 - هندسه مختصاتی (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/14218
فیلم جلسه 68 - هندسه مختصاتی (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/14234
فیلم جلسه 69 - لگاریتم (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/14238
فیلم جلسه 70 - لگاریتم (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/14242
فیلم جلسه 71 - لگاریتم (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/14410
فیلم جلسه 72 - هندسه پایه (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/14280
فیلم جلسه 73 - هندسه پایه (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/14284
فیلم جلسه 74 - هندسه پایه (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/14286

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی