کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  186 نفر
تعداد بازدید :  804715 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. حسابان. ثابتی
بازدید: 1301
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

حسابان - آقای محمد صادق ثابتی
 
فیلم جلسه 1 - مقدمات حسابان(2) - آشنایی با نمودارهای پایه ای
https://alaatv.com/c/8088
فیلم جلسه 2 - فصل اول: تابع (قسمت اول)، تبدیل نمودار تابع
https://alaatv.com/c/8044
فیلم جلسه 3 - فصل اول: تابع (قسمت دوم)، آشنایی با تابع درجه سه
https://alaatv.com/c/8053
فیلم جلسه 4 - فصل اول: تابع (قسمت سوم)، یکنوایی توابع
https://alaatv.com/c/8065
فیلم جلسه 5 - تابع پایه (قسمت اول)، تابع وارون
https://alaatv.com/c/8066
فیلم جلسه 6 - فصل اول: تابع (قسمت دوم)، اعمال جبری و ترکیب توابع
https://alaatv.com/c/8067
فیلم جلسه 7 - تابع پایه (قسمت سوم)، تابع جزء صحیح
https://alaatv.com/c/8068
فیلم جلسه 8 - فصل اول: تابع (قسمت چهارم)، تقسیم و بخش پذیری
https://alaatv.com/c/8069
فیلم جلسه 9 - حل تست های تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8117
فیلم جلسه 10 - حل تست تابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8149
فیلم جلسه 11 - حل تست تابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8150
فیلم جلسه 12 - حل تست تابع (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8151
فیلم جلسه 13 - حل تست تابع (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8152
فیلم جلسه 14 - حل تست تابع (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8153
فیلم جلسه 15 - حل تست تابع (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8242
فیلم جلسه 16 - حل تست تابع (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8253
فیلم جلسه 17 - حل تست تابع (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/8265
فیلم جلسه 18 - مثلثات از ابتدا (قسمت اول)، مفاهیم اولیه
https://alaatv.com/c/8268
فیلم جلسه 19 - مثلثات از ابتدا (قسمت دوم)، جدول مثلثاتی و حذفیات درون کمانی
https://alaatv.com/c/8269
فیلم جلسه 20 - مثلثات از ابتدا (قسمت سوم)، نمودار پایه مثلثاتی
https://alaatv.com/c/8270
فیلم جلسه 21 - مثلثات از ابتدا (قسمت چهارم)، نسبت های مثلثاتی دو برابر کمان و نصف کمان
https://alaatv.com/c/8271
فیلم جلسه 22 - مثلثات از ابتدا (قسمت پنجم)، حل معادله مثلثاتی
https://alaatv.com/c/8287
فیلم جلسه 23 - مثلثات از ابتدا (قسمت ششم)، کاربرد مثلثات
https://alaatv.com/c/8288
فیلم جلسه 24 - مثلثات از ابتدا (قسمت هفتم)، حل تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8289
فیلم جلسه 25 - مثلثات از ابتدا (قسمت هشتم)، حل تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8290
فیلم جلسه 26 - مثلثات از ابتدا (قسمت نهم)، حل تست (قسمت سوم)، ویژه ریاضی
https://alaatv.com/c/8308
فیلم جلسه 27 - مثلثات از ابتدا (قسمت دهم)، حل تست (قسمت چهارم) ویژۀ ریاضی
https://alaatv.com/c/8309
فیلم جلسه 28 - مثلثات از ابتدا (قسمت یازدهم)، حل تست (قسمت پنجم) ویژۀ ریاضی
https://alaatv.com/c/8431
فیلم جلسه 29 - مثلثات از ابتدا (قسمت دوازدهم)، حل تست (قسمت ششم)، ویژه رشته ریاضی
https://alaatv.com/c/8488
فیلم جلسه 30 - حد (قسمت اول)، مفهوم همسایگی و حد داشتن
https://alaatv.com/c/8489
فیلم جلسه 31 - حد (قسمت دوم)، حد از روی نمودار
https://alaatv.com/c/8490
فیلم جلسه 32 - حد (قسمت سوم)، محاسبه حد
https://alaatv.com/c/8508
فیلم جلسه 33 - حد (قسمت چهارم)، حدهای مثلثاتی
https://alaatv.com/c/8509
فیلم جلسه 34 - حد (قسمت پنجم)، حدهای جزء صحیح
https://alaatv.com/c/8532
فیلم جلسه 35 - حد (قسمت ششم)، حدهای قدر مطلقی
https://alaatv.com/c/8533
فیلم جلسه 36 - حد (قسمت هفتم)، حد بی نهایت، مجانب قائم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8615
فیلم جلسه 37 - حد (قسمت هشتم)، حد بی نهایت، مجانب قائم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8611
فیلم جلسه 38 - حد (قسمت نهم)، حد در بی نهایت، مجانب افقی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8610
فیلم جلسه 39 - حد (قسمت دهم)، حد در بی نهایت، مجانب افقی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8612
فیلم جلسه 40 - حد (قسمت یازدهم)، پیوستگی در نقطه
https://alaatv.com/c/8630
فیلم جلسه 41 - حد (قسمت دوازدهم)، پیوستگی در بازه و حل تست
https://alaatv.com/c/8631
فیلم جلسه 42 - مشتق (قسمت اول)، مفهوم اولیه مشتق (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8692
فیلم جلسه 43 - مشتق (قسمت دوم)، مشتق در نقاط مسئله دار
https://alaatv.com/c/8689
فیلم جلسه 44 - مشتق (قسمت سوم)، حل نمونه سوال از مفهوم مشتق و مشتق پذیری
https://alaatv.com/c/8694
فیلم جلسه 45 - مشتق (قسمت چهارم)، قواعد مشتق گیری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8859
فیلم جلسه 46 - مشتق (قسمت پنجم)، قواعد مشتق گیری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8870
فیلم جلسه 47 - مشتق (قسمت ششم)، قواعد مشتق گیری (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8871
فیلم جلسه 48 - مشتق (قسمت هفتم)، مشتق و آهنگ تغییرات
https://alaatv.com/c/8906
فیلم جلسه 49 - مشتق (قسمت هشتم)، بررسی نموداری نقاط بحرانی و اکسترمم
https://alaatv.com/c/8924
فیلم جلسه 50 - مشتق (قسمت نهم)، نقاط بحرانی از دید محاسبه
https://alaatv.com/c/8935
فیلم جلسه 51 - مشتق (قسمت دهم)، اکسترمم مطلق از دید محاسبه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8936
فیلم جلسه 52 - مشتق (قسمت یازدهم)، اکسترمم مطلق از دید محاسبه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8937
فیلم جلسه 53 - مشتق (قسمت دوازدهم)، بهینه سازی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8971
فیلم جلسه 54 - مشتق (قسمت سیزدهم)، بهینه سازی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8972
فیلم جلسه 55 - مشتق (قسمت چهاردهم)، مشتق مراتب بالاتر
https://alaatv.com/c/9021
فیلم جلسه 56 - مشتق (قسمت پانزدهم)، تعیین تقعر تابع و نقطۀ عطف (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9041
فیلم جلسه 57 - مشتق (قسمت شانزدهم)، تعیین تقعر تابع و نقطۀ عطف (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9042
فیلم جلسه 58 - مشتق (قسمت هفدهم)، ارتباط نمودار تابع و مشتقش
https://alaatv.com/c/9074
فیلم جلسه 59 - مشتق (قسمت هجدهم)، اصول رسم نمودار هموگرافیک
https://alaatv.com/c/9126
فیلم جلسه 60 - مشتق (قسمت نوزدهم)، اصول رسم نمودار درجۀ سوم
https://alaatv.com/c/9130
فیلم جلسه 61 - مشتق (قسمت سیزدهم)، حل تست مشتق (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9269
فیلم جلسه 62 - مشتق (قسمت چهاردهم)، حل تست مشتق (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9271
فیلم جلسه 63 - مشتق (قسمت پانزدهم)، حل تست مشتق (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9275
فیلم جلسه 64 - مشتق (قسمت شانزدهم)، حل تست مشتق (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9277
فیلم جلسه 65 - مشتق (قسمت هفدهم)، حل تست مشتق (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/9279
فیلم جلسه 66 - مشتق (قسمت هجدهم)، حل تست مشتق (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/9281
فیلم جلسه 67 - مشتق (قسمت بیست و ششم)، حل تست مشتق (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/9462
فیلم جلسه 68 - مشتق (قسمت بیست و هفتم)، حل تست مشتق (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/9466
فیلم جلسه 69 - هندسه مختصاتی (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9533
فیلم جلسه 70 - هندسه مختصاتی (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/14246
فیلم جلسه 71 - هندسه مختصاتی (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/14248
فیلم جلسه 72 - لگاریتم (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/14250
فیلم جلسه 73 - لگاریتم (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/14252
فیلم جلسه 74 - لگاریتم (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/14406

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی