کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  13 نفر
تعداد بازدید :  1065041 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. حسابان. ثابتی
بازدید: 2414
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

حسابان - آقای محمد صادق ثابتی
 
فیلم جلسه 1 - مقدمات حسابان(2) - آشنایی با نمودارهای پایه ای
https://alaatv.com/c/8088
فیلم جلسه 2 - فصل اول: تابع (قسمت اول)، تبدیل نمودار تابع
https://alaatv.com/c/8044
فیلم جلسه 3 - فصل اول: تابع (قسمت دوم)، آشنایی با تابع درجه سه
https://alaatv.com/c/8053
فیلم جلسه 4 - فصل اول: تابع (قسمت سوم)، یکنوایی توابع
https://alaatv.com/c/8065
فیلم جلسه 5 - تابع پایه (قسمت اول)، تابع وارون
https://alaatv.com/c/8066
فیلم جلسه 6 - فصل اول: تابع (قسمت دوم)، اعمال جبری و ترکیب توابع
https://alaatv.com/c/8067
فیلم جلسه 7 - تابع پایه (قسمت سوم)، تابع جزء صحیح
https://alaatv.com/c/8068
فیلم جلسه 8 - فصل اول: تابع (قسمت چهارم)، تقسیم و بخش پذیری
https://alaatv.com/c/8069
فیلم جلسه 9 - حل تست های تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8117
فیلم جلسه 10 - حل تست تابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8149
فیلم جلسه 11 - حل تست تابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8150
فیلم جلسه 12 - حل تست تابع (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8151
فیلم جلسه 13 - حل تست تابع (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8152
فیلم جلسه 14 - حل تست تابع (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8153
فیلم جلسه 15 - حل تست تابع (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8242
فیلم جلسه 16 - حل تست تابع (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8253
فیلم جلسه 17 - حل تست تابع (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/8265
فیلم جلسه 18 - مثلثات از ابتدا (قسمت اول)، مفاهیم اولیه
https://alaatv.com/c/8268
فیلم جلسه 19 - مثلثات از ابتدا (قسمت دوم)، جدول مثلثاتی و حذفیات درون کمانی
https://alaatv.com/c/8269
فیلم جلسه 20 - مثلثات از ابتدا (قسمت سوم)، نمودار پایه مثلثاتی
https://alaatv.com/c/8270
فیلم جلسه 21 - مثلثات از ابتدا (قسمت چهارم)، نسبت های مثلثاتی دو برابر کمان و نصف کمان
https://alaatv.com/c/8271
فیلم جلسه 22 - مثلثات از ابتدا (قسمت پنجم)، حل معادله مثلثاتی
https://alaatv.com/c/8287
فیلم جلسه 23 - مثلثات از ابتدا (قسمت ششم)، کاربرد مثلثات
https://alaatv.com/c/8288
فیلم جلسه 24 - مثلثات از ابتدا (قسمت هفتم)، حل تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8289
فیلم جلسه 25 - مثلثات از ابتدا (قسمت هشتم)، حل تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8290
فیلم جلسه 26 - مثلثات از ابتدا (قسمت نهم)، حل تست (قسمت سوم)، ویژه ریاضی
https://alaatv.com/c/8308
فیلم جلسه 27 - مثلثات از ابتدا (قسمت دهم)، حل تست (قسمت چهارم) ویژۀ ریاضی
https://alaatv.com/c/8309
فیلم جلسه 28 - مثلثات از ابتدا (قسمت یازدهم)، حل تست (قسمت پنجم) ویژۀ ریاضی
https://alaatv.com/c/8431
فیلم جلسه 29 - مثلثات از ابتدا (قسمت دوازدهم)، حل تست (قسمت ششم)، ویژه رشته ریاضی
https://alaatv.com/c/8488
فیلم جلسه 30 - حد (قسمت اول)، مفهوم همسایگی و حد داشتن
https://alaatv.com/c/8489
فیلم جلسه 31 - حد (قسمت دوم)، حد از روی نمودار
https://alaatv.com/c/8490
فیلم جلسه 32 - حد (قسمت سوم)، محاسبه حد
https://alaatv.com/c/8508
فیلم جلسه 33 - حد (قسمت چهارم)، حدهای مثلثاتی
https://alaatv.com/c/8509
فیلم جلسه 34 - حد (قسمت پنجم)، حدهای جزء صحیح
https://alaatv.com/c/8532
فیلم جلسه 35 - حد (قسمت ششم)، حدهای قدر مطلقی
https://alaatv.com/c/8533
فیلم جلسه 36 - حد (قسمت هفتم)، حد بی نهایت، مجانب قائم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8615
فیلم جلسه 37 - حد (قسمت هشتم)، حد بی نهایت، مجانب قائم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8611
فیلم جلسه 38 - حد (قسمت نهم)، حد در بی نهایت، مجانب افقی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8610
فیلم جلسه 39 - حد (قسمت دهم)، حد در بی نهایت، مجانب افقی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8612
فیلم جلسه 40 - حد (قسمت یازدهم)، پیوستگی در نقطه
https://alaatv.com/c/8630
فیلم جلسه 41 - حد (قسمت دوازدهم)، پیوستگی در بازه و حل تست
https://alaatv.com/c/8631
فیلم جلسه 42 - مشتق (قسمت اول)، مفهوم اولیه مشتق (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8692
فیلم جلسه 43 - مشتق (قسمت دوم)، مشتق در نقاط مسئله دار
https://alaatv.com/c/8689
فیلم جلسه 44 - مشتق (قسمت سوم)، حل نمونه سوال از مفهوم مشتق و مشتق پذیری
https://alaatv.com/c/8694
فیلم جلسه 45 - مشتق (قسمت چهارم)، قواعد مشتق گیری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8859
فیلم جلسه 46 - مشتق (قسمت پنجم)، قواعد مشتق گیری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8870
فیلم جلسه 47 - مشتق (قسمت ششم)، قواعد مشتق گیری (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8871
فیلم جلسه 48 - مشتق (قسمت هفتم)، مشتق و آهنگ تغییرات
https://alaatv.com/c/8906
فیلم جلسه 49 - مشتق (قسمت هشتم)، بررسی نموداری نقاط بحرانی و اکسترمم
https://alaatv.com/c/8924
فیلم جلسه 50 - مشتق (قسمت نهم)، نقاط بحرانی از دید محاسبه
https://alaatv.com/c/8935
فیلم جلسه 51 - مشتق (قسمت دهم)، اکسترمم مطلق از دید محاسبه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8936
فیلم جلسه 52 - مشتق (قسمت یازدهم)، اکسترمم مطلق از دید محاسبه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8937
فیلم جلسه 53 - مشتق (قسمت دوازدهم)، بهینه سازی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8971
فیلم جلسه 54 - مشتق (قسمت سیزدهم)، بهینه سازی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8972
فیلم جلسه 55 - مشتق (قسمت چهاردهم)، مشتق مراتب بالاتر
https://alaatv.com/c/9021
فیلم جلسه 56 - مشتق (قسمت پانزدهم)، تعیین تقعر تابع و نقطۀ عطف (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9041
فیلم جلسه 57 - مشتق (قسمت شانزدهم)، تعیین تقعر تابع و نقطۀ عطف (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9042
فیلم جلسه 58 - مشتق (قسمت هفدهم)، ارتباط نمودار تابع و مشتقش
https://alaatv.com/c/9074
فیلم جلسه 59 - مشتق (قسمت هجدهم)، اصول رسم نمودار هموگرافیک
https://alaatv.com/c/9126
فیلم جلسه 60 - مشتق (قسمت نوزدهم)، اصول رسم نمودار درجۀ سوم
https://alaatv.com/c/9130
فیلم جلسه 61 - مشتق (قسمت سیزدهم)، حل تست مشتق (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9269
فیلم جلسه 62 - مشتق (قسمت چهاردهم)، حل تست مشتق (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9271
فیلم جلسه 63 - مشتق (قسمت پانزدهم)، حل تست مشتق (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9275
فیلم جلسه 64 - مشتق (قسمت شانزدهم)، حل تست مشتق (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9277
فیلم جلسه 65 - مشتق (قسمت هفدهم)، حل تست مشتق (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/9279
فیلم جلسه 66 - مشتق (قسمت هجدهم)، حل تست مشتق (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/9281
فیلم جلسه 67 - مشتق (قسمت بیست و ششم)، حل تست مشتق (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/9462
فیلم جلسه 68 - مشتق (قسمت بیست و هفتم)، حل تست مشتق (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/9466
فیلم جلسه 69 - هندسه مختصاتی (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9533
فیلم جلسه 70 - هندسه مختصاتی (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/14246
فیلم جلسه 71 - هندسه مختصاتی (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/14248
فیلم جلسه 72 - لگاریتم (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/14250
فیلم جلسه 73 - لگاریتم (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/14252
فیلم جلسه 74 - لگاریتم (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/14406

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی