کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  183 نفر
تعداد بازدید :  804770 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی.انگلیسی. عزتی
بازدید: 913
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

زبان انگلیسی - آقای علی اکبر عزتی
 
فیلم جلسه 1 - درس اول: sense of appreciation (قسمت اول)، گرامر معلوم و مجهول (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8379
فیلم جلسه 2 - درس اول: sense of appreciation (قسمت دوم)، گرامر معلوم و مجهول (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8380
فیلم جلسه 3 - درس اول: sense of appreciation (قسمت سوم)حل تست های گرامر
https://alaatv.com/c/8384
فیلم جلسه 4 - درس اول: sense of appreciation (قسمت چهارم)، واژگان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8412
فیلم جلسه 5 - درس اول: sense of appreciation (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8434
فیلم جلسه 6 - درس اول: sense of appreciation (قسمت ششم)، واژگان کتاب کار و ترجمه متن کتاب درسی
https://alaatv.com/c/8453
فیلم جلسه 7 - درس اول: sense of appreciation (قسمت هفتم)، تست های واژگان درس اول
https://alaatv.com/c/8484
فیلم جلسه 8 - درس دوم: Look it up (قسمت اول)، گرامر: ضمایر موصولی
https://alaatv.com/c/8485
فیلم جلسه 9 - درس دوم: Look it up (قسمت دوم)، حل تست های گرامر
https://alaatv.com/c/8486
فیلم جلسه 10 - درس دوم: Look it up (قسمت سوم)، حل تست های گرامر
https://alaatv.com/c/8487
فیلم جلسه 11 - درس دوم: Look it up (قسمت چهارم)، پسوندها و پیشوندها
https://alaatv.com/c/8522
فیلم جلسه 12 - درس دوم: Look it up (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8535
فیلم جلسه 13 - درس دوم: Look it up (قسمت ششم)، واژگان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8536
فیلم جلسه 14 - درس دوم: Look it up (قسمت هفتم)، واژکان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8552
فیلم جلسه 15 - درس دوم: Look it up (قسمت هشتم)، واژگان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8554
فیلم جلسه 16 - درس دوم: Look it up (قسمت نهم)، حل تست های واژگان
https://alaatv.com/c/8607
فیلم جلسه 17 - درس دوم: Look it up (قسمت دهم)، ترجمه متن
https://alaatv.com/c/8608
فیلم جلسه 18 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت اول)، گرامر: مجهول افعال وجهی (ناقص)
https://alaatv.com/c/8888
فیلم جلسه 19 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت دوم)، گرامر: گذشتۀ کامل (ماضی بعید)
https://alaatv.com/c/8889
فیلم جلسه 20 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت سوم)، حل تست های گرامر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8943
فیلم جلسه 21 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت چهارم)، حل تست های گرامر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8944
فیلم جلسه 22 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8989
فیلم جلسه 23 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت ششم)، واژگان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8990
فیلم جلسه 24 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت هفتم)، واژگان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9437
فیلم جلسه 25 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت هشتم)، واژگان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9441
فیلم جلسه 26 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت نهم) متن درس (قسمت اول)، تست واژگان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9480
فیلم جلسه 27 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت دهم) تست واژگان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9481

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی