کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  14 نفر
تعداد بازدید :  1065082 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی.انگلیسی. عزتی
بازدید: 1694
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

زبان انگلیسی - آقای علی اکبر عزتی
 
فیلم جلسه 1 - درس اول: sense of appreciation (قسمت اول)، گرامر معلوم و مجهول (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8379
فیلم جلسه 2 - درس اول: sense of appreciation (قسمت دوم)، گرامر معلوم و مجهول (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8380
فیلم جلسه 3 - درس اول: sense of appreciation (قسمت سوم)حل تست های گرامر
https://alaatv.com/c/8384
فیلم جلسه 4 - درس اول: sense of appreciation (قسمت چهارم)، واژگان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8412
فیلم جلسه 5 - درس اول: sense of appreciation (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8434
فیلم جلسه 6 - درس اول: sense of appreciation (قسمت ششم)، واژگان کتاب کار و ترجمه متن کتاب درسی
https://alaatv.com/c/8453
فیلم جلسه 7 - درس اول: sense of appreciation (قسمت هفتم)، تست های واژگان درس اول
https://alaatv.com/c/8484
فیلم جلسه 8 - درس دوم: Look it up (قسمت اول)، گرامر: ضمایر موصولی
https://alaatv.com/c/8485
فیلم جلسه 9 - درس دوم: Look it up (قسمت دوم)، حل تست های گرامر
https://alaatv.com/c/8486
فیلم جلسه 10 - درس دوم: Look it up (قسمت سوم)، حل تست های گرامر
https://alaatv.com/c/8487
فیلم جلسه 11 - درس دوم: Look it up (قسمت چهارم)، پسوندها و پیشوندها
https://alaatv.com/c/8522
فیلم جلسه 12 - درس دوم: Look it up (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8535
فیلم جلسه 13 - درس دوم: Look it up (قسمت ششم)، واژگان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8536
فیلم جلسه 14 - درس دوم: Look it up (قسمت هفتم)، واژکان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8552
فیلم جلسه 15 - درس دوم: Look it up (قسمت هشتم)، واژگان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8554
فیلم جلسه 16 - درس دوم: Look it up (قسمت نهم)، حل تست های واژگان
https://alaatv.com/c/8607
فیلم جلسه 17 - درس دوم: Look it up (قسمت دهم)، ترجمه متن
https://alaatv.com/c/8608
فیلم جلسه 18 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت اول)، گرامر: مجهول افعال وجهی (ناقص)
https://alaatv.com/c/8888
فیلم جلسه 19 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت دوم)، گرامر: گذشتۀ کامل (ماضی بعید)
https://alaatv.com/c/8889
فیلم جلسه 20 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت سوم)، حل تست های گرامر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8943
فیلم جلسه 21 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت چهارم)، حل تست های گرامر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8944
فیلم جلسه 22 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8989
فیلم جلسه 23 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت ششم)، واژگان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8990
فیلم جلسه 24 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت هفتم)، واژگان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9437
فیلم جلسه 25 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت هشتم)، واژگان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9441
فیلم جلسه 26 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت نهم) متن درس (قسمت اول)، تست واژگان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9480
فیلم جلسه 27 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت دهم) تست واژگان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9481

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی