کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  185 نفر
تعداد بازدید :  804777 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی. فیزیک کازرانیان
بازدید: 1843
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

فیزیک - آقای پرویز کازرانیان
 
فیلم جلسه 21 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت اول)، بار الکتریکی، کوانتیده بودن، قانون کلن، بردارها
https://alaatv.com/c/8008
فیلم جلسه 22 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیته ساکن (قسمت دوم) ، قانون کلن
https://alaatv.com/c/8093
فیلم جلسه 23 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیته ساکن (قسمت سوم) ، میدان الکتریکی
https://alaatv.com/c/8094
فیلم جلسه 24 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیته ساکن (قسمت چهارم) ، انرژی پتانسیل الکتریکی
https://alaatv.com/c/8095
فیلم جلسه 25 - فصل اول قیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پنجم)، پتانسیل الکتریکی
https://alaatv.com/c/8011
فیلم جلسه 26 - فصل اول فیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت ششم)، توزیع بار الکتریکی، چگالی سطح بار، خازن
https://alaatv.com/c/8012
فیلم جلسه 27 - فصل اول قیزیک یازدهم: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هقتم)، جمع بندی فصل اول
https://alaatv.com/c/8013
فیلم جلسه 28 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت اول)، جریان الکتریکی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8014
فیلم جلسه 29 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت دوم)، جریان الکتریکی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8015
فیلم جلسه 30 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت سوم)، جریان الکتریکی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8016
فیلم جلسه 31 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت چهارم)، جریان الکتریکی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8017
فیلم جلسه 32 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت پنجم)، جریان الکتریکی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8018
فیلم جلسه 33 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت ششم)، جریان الکتریکی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8019
فیلم جلسه 34 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت هفتم)، جریان الکتریکی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8020
فیلم جلسه 35 - فصل دوم فیزیک یازدهم: الکتریستۀ جاری (قسمت هشتم)، جمع بندی فصل دوم
https://alaatv.com/c/8033
فیلم جلسه 36 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس (قسمت اول)، میدان مغناطیسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8034
فیلم جلسه 37 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس (قسمت دوم)، میدان مغناطیسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8035
فیلم جلسه 38 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس (قسمت سوم)، نیروی مغناطیسی
https://alaatv.com/c/8054
فیلم جلسه 39 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس (قسمت چهارم)، نیروی سیم های موازی
https://alaatv.com/c/8055
فیلم جلسه 40 - فصل سوم فیزیک یازدهم: مغناطیس (قسمت پنجم)، حل تست های جامع مغناطیس
https://alaatv.com/c/8056
فیلم جلسه 41 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای الکترومغناطیسی (قسمت اول)، پدیده القای الکترومغناطیسی
https://alaatv.com/c/8057
فیلم جلسه 42 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای الکترومغناطیسی (قسمت دوم)، قانون فاراده و جریان القایی
https://alaatv.com/c/8058
فیلم جلسه 43 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای الکترومغناطیسی (قسمت سوم)، القاوری
https://alaatv.com/c/8059
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم فیزیک یازدهم: القای الکترومغناطیسی (قسمت چهارم)، تست های جامع الکترومغناطیسی
https://alaatv.com/c/8060

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی