کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  15 نفر
تعداد بازدید :  1065080 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی. فیزیک .طلوعی
بازدید: 5086
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

فیزیک - آقای دکتر پیمان طلوعی
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7140
فیلم جلسه 2 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت دوم)، روش باردار کردن اجسام
https://alaatv.com/c/7185
فیلم جلسه 3 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7269
فیلم جلسه 4 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت چهارم) - قانون کولن
https://alaatv.com/c/7299
فیلم جلسه 5 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت پنجم)، قانون کولن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7318
فیلم جلسه 6 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ششم)، قانون کولن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7319
فیلم جلسه 7 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت هفتم) - میدان الکتریکی( قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7413
فیلم جلسه 8 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت هشتم)، میدان الکتریکی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7463
فیلم جلسه 9 - فصل اول الکتریسته ساکن (قسمت نهم)، میدان الکتریکی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7521
فیلم جلسه 10 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت دهم)، انرژی پتانسیل الکتریکی و اختلاف پتانسیل الکتریکی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7523
فیلم جلسه 11 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت یازدهم)، توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا و نارسانا
https://alaatv.com/c/7566
فیلم جلسه 12 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت دوازدهم)، خازن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7602
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت اول)، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی
https://alaatv.com/c/7654
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دوم)،
https://alaatv.com/c/7671
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سوم)، مقاومت معادل (اتصال کوتاه) توزیع جریان در مدار
https://alaatv.com/c/7706
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت چهارم)، مدار تک حلقه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7713
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت پنجم)، مدار تک حلقه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7714
فیلم جلسه 18 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت اول)، آهنربا و میدان مغناطیسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7768
فیلم جلسه 19 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوم)، آهنربا و میدان مغناطیسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7769

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی