کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  14 نفر
تعداد بازدید :  1065069 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی. شیمی .صنیعی
بازدید: 1314
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

شیمی - آقای مهدی صنیعی تهرانی
 
فیلم جلسه 0 - معرفی
https://alaatv.com/c/6968
فیلم جلسه 1 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت اول)، مفهوم فرآوری و جدول دوره ای
https://alaatv.com/c/6969
فیلم جلسه 2 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوم)، دسته بندی جدول دوره ای عناصر
https://alaatv.com/c/6970
فیلم جلسه 3 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سوم)، روندهای جدول تناوبی
https://alaatv.com/c/7154
فیلم جلسه 4 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهارم)، عنصرهای واسطه و آرایش الکترونی کاتیون
https://alaatv.com/c/7224
فیلم جلسه 5 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم(قسمت 5) - پیش بینی انجام واکنش
https://alaatv.com/c/7281
فیلم جلسه 6 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم(قسمت 6) - یادآوری استوکیومتری شیمی دهم
https://alaatv.com/c/7290
فیلم جلسه 7 - فصل اول: قدرهدایای زمینی را بدانیم( قسمت 7 ) - درصد خلوص
https://alaatv.com/c/7368
فیلم جلسه 8 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هشتم)، بازده ی درصدی
https://alaatv.com/c/7375
فیلم جلسه 9 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نهم)، انواع هیدروکربن ها و نام گذاری آلکان ها
https://alaatv.com/c/7614
فیلم جلسه 10 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دهم)، ادامه نام گذاری آلکان ها
https://alaatv.com/c/7615
فیلم جلسه 11 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت یازدهم)، آلکن ها، نامگذاری و واکنش های آن
https://alaatv.com/c/7616
فیلم جلسه 12 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوازدهم)، آلکین ها، نامگذاری و واکنش های آن
https://alaatv.com/c/7617
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت اول)، دما و گرما
https://alaatv.com/c/7618
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: در پی غدای سالم (قسمت دوم)، جاری شدن انرژی گرمایی- گرماشیمی
https://alaatv.com/c/7701
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سوم)، واکنش های شیمیایی و گرماشیمی
https://alaatv.com/c/7707
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهارم)، آنتالپی
https://alaatv.com/c/7708

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی