کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 13 اذر 1399
 

کارنامه دو ماهه دانش آموزان با دریافت مستقیم از طریق سایت قابل دسترسی است

خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

پیام فوری

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  48 نفر
تعداد بازدید :  463623 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی. شیمی .صنیعی
بازدید: 413
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

شیمی - آقای مهدی صنیعی تهرانی
 
فیلم جلسه 0 - معرفی
https://alaatv.com/c/6968
فیلم جلسه 1 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت اول)، مفهوم فرآوری و جدول دوره ای
https://alaatv.com/c/6969
فیلم جلسه 2 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوم)، دسته بندی جدول دوره ای عناصر
https://alaatv.com/c/6970
فیلم جلسه 3 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سوم)، روندهای جدول تناوبی
https://alaatv.com/c/7154
فیلم جلسه 4 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهارم)، عنصرهای واسطه و آرایش الکترونی کاتیون
https://alaatv.com/c/7224
فیلم جلسه 5 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم(قسمت 5) - پیش بینی انجام واکنش
https://alaatv.com/c/7281
فیلم جلسه 6 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم(قسمت 6) - یادآوری استوکیومتری شیمی دهم
https://alaatv.com/c/7290
فیلم جلسه 7 - فصل اول: قدرهدایای زمینی را بدانیم( قسمت 7 ) - درصد خلوص
https://alaatv.com/c/7368
فیلم جلسه 8 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هشتم)، بازده ی درصدی
https://alaatv.com/c/7375
فیلم جلسه 9 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نهم)، انواع هیدروکربن ها و نام گذاری آلکان ها
https://alaatv.com/c/7614
فیلم جلسه 10 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دهم)، ادامه نام گذاری آلکان ها
https://alaatv.com/c/7615
فیلم جلسه 11 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت یازدهم)، آلکن ها، نامگذاری و واکنش های آن
https://alaatv.com/c/7616
فیلم جلسه 12 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوازدهم)، آلکین ها، نامگذاری و واکنش های آن
https://alaatv.com/c/7617
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت اول)، دما و گرما
https://alaatv.com/c/7618
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: در پی غدای سالم (قسمت دوم)، جاری شدن انرژی گرمایی- گرماشیمی
https://alaatv.com/c/7701
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سوم)، واکنش های شیمیایی و گرماشیمی
https://alaatv.com/c/7707
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهارم)، آنتالپی
https://alaatv.com/c/7708

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی