کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  16 نفر
تعداد بازدید :  1065096 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی. حسابان. ثابتی
بازدید: 1555
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

حسابان - آقای محمدصادق ثابتی
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت اول)، مجموع جملات دنباله حسابی و هندسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6928
فیلم جلسه 2 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوم)، مجموع جملات دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6929
فیلم جلسه 3 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت سوم)، معادله درجه دوم
https://alaatv.com/c/6930
فیلم جلسه 4 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت چهارم)، صفرهای تابع
https://alaatv.com/c/6931
فیلم جلسه 5 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت پنجم)، حل معادلات مختلف
https://alaatv.com/c/6932
فیلم جلسه 6 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت ششم)، حل مسئله و تست
https://alaatv.com/c/6933
فیلم جلسه 7 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هفتم)، قدر مطلق (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6934
فیلم جلسه 8 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/7025
فیلم جلسه 9 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت نهم)، قدر مطلق (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7026
فیلم جلسه 10 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دهم)، هندسه تحلیلی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7027
فیلم جلسه 11 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت یازدهم)، هندسۀ تحلیلی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7028
فیلم جلسه 12 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوازدهم)، هندسۀ تحلیلی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7029
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: تابع (قسمت اول)، آشنایی با خواص اولیۀ تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7205
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: تابع (قسمت دوم)، آشنایی با خواص اولیۀ تابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7223
فیلم جلسه 15 - فصل 2: تابع(قسمت سوم) - توابع رادیکالی و جزء صحیح
https://alaatv.com/c/7352
فیلم جلسه 16 - فصل 2: تابع(قسمت چهارم) - حل تمرین های جزء صحیح
https://alaatv.com/c/7353
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: تابع (قسمت پنجم)، بررسی تابع یک به یک
https://alaatv.com/c/7398
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: تابع (قسمت ششم)، تابع وارون (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7418
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: تابع (قسمت هفتم)، تابع وارون (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7419
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: تابع (قسمت هشتم)، اعمال جبری تابع
https://alaatv.com/c/7420
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: تابع (قسمت نهم)، ترکیب توابع
https://alaatv.com/c/7420
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: تابع (قسمت دهم)، حل تست
https://alaatv.com/c/7502
فیلم جلسه 23 - فصل سوم تابع نمایی و لگاریتمی( قسمت اول) - تابع نمایی(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7508
فیلم جلسه 24 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، لگاریتم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7580
فیلم جلسه 25 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، لگاریتم (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7579
فیلم جلسه 26 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، لگاریتم (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7586
فیلم جلسه 27 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت پنجم)، لگاریتم (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7587
فیلم جلسه 28 - فصل سوم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)، لگاریتم (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7595
فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول)، یادآوری مثلثات دهم
https://alaatv.com/c/7596
فیلم جلسه 30 - مثلثات (قسمت دوم)، قطاع دایره
https://alaatv.com/c/7656
فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم)، حذفیات درون کمانی
https://alaatv.com/c/7655
فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت چهارم)، توابع مثلثاتی پایه
https://alaatv.com/c/7822
فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت پنجم)، مجموع و تفاضل زوایا
https://alaatv.com/c/7823
فیلم جلسه 34 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، همسایگی و فرآیند حد (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7824
فیلم جلسه 35 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، همسایگی و فرآیند حد (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7825
فیلم جلسه 36 - فصل پنجم : حد و پیوستگی ( قسمت سوم ) - محاسبه حد غیر مبهم و قضایای حد
https://alaatv.com/c/7874
فیلم جلسه 37 - فصل پنجم ک حد و پیوستگی ( قسمت چهارم ) - محاسبه حد غیر مبهم غیر مثلثاتی
https://alaatv.com/c/7875
فیلم جلسه 38 - فصل پنچم : حد و پیوستگی ( قسمت پنجم ) - محاسبه حد مبهم مثلثاتی
https://alaatv.com/c/7876
فیلم جلسه 39 - فصل پنچم : حد و پیوستگی ( قسمت ششم ) - پیوستگی تابع
https://alaatv.com/c/7877
فیلم جلسه 40 - حل نمونه سوال امتحان نهایی حسابان
https://alaatv.com/c/7878

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی