کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  187 نفر
تعداد بازدید :  804785 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی. حسابان. ثابتی
بازدید: 819
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

حسابان - آقای محمدصادق ثابتی
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت اول)، مجموع جملات دنباله حسابی و هندسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6928
فیلم جلسه 2 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوم)، مجموع جملات دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6929
فیلم جلسه 3 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت سوم)، معادله درجه دوم
https://alaatv.com/c/6930
فیلم جلسه 4 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت چهارم)، صفرهای تابع
https://alaatv.com/c/6931
فیلم جلسه 5 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت پنجم)، حل معادلات مختلف
https://alaatv.com/c/6932
فیلم جلسه 6 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت ششم)، حل مسئله و تست
https://alaatv.com/c/6933
فیلم جلسه 7 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هفتم)، قدر مطلق (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6934
فیلم جلسه 8 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/7025
فیلم جلسه 9 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت نهم)، قدر مطلق (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7026
فیلم جلسه 10 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دهم)، هندسه تحلیلی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7027
فیلم جلسه 11 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت یازدهم)، هندسۀ تحلیلی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7028
فیلم جلسه 12 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوازدهم)، هندسۀ تحلیلی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7029
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: تابع (قسمت اول)، آشنایی با خواص اولیۀ تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7205
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: تابع (قسمت دوم)، آشنایی با خواص اولیۀ تابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7223
فیلم جلسه 15 - فصل 2: تابع(قسمت سوم) - توابع رادیکالی و جزء صحیح
https://alaatv.com/c/7352
فیلم جلسه 16 - فصل 2: تابع(قسمت چهارم) - حل تمرین های جزء صحیح
https://alaatv.com/c/7353
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: تابع (قسمت پنجم)، بررسی تابع یک به یک
https://alaatv.com/c/7398
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: تابع (قسمت ششم)، تابع وارون (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7418
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: تابع (قسمت هفتم)، تابع وارون (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7419
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: تابع (قسمت هشتم)، اعمال جبری تابع
https://alaatv.com/c/7420
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: تابع (قسمت نهم)، ترکیب توابع
https://alaatv.com/c/7420
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: تابع (قسمت دهم)، حل تست
https://alaatv.com/c/7502
فیلم جلسه 23 - فصل سوم تابع نمایی و لگاریتمی( قسمت اول) - تابع نمایی(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7508
فیلم جلسه 24 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، لگاریتم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7580
فیلم جلسه 25 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، لگاریتم (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7579
فیلم جلسه 26 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، لگاریتم (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7586
فیلم جلسه 27 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت پنجم)، لگاریتم (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7587
فیلم جلسه 28 - فصل سوم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)، لگاریتم (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7595
فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول)، یادآوری مثلثات دهم
https://alaatv.com/c/7596
فیلم جلسه 30 - مثلثات (قسمت دوم)، قطاع دایره
https://alaatv.com/c/7656
فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم)، حذفیات درون کمانی
https://alaatv.com/c/7655
فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت چهارم)، توابع مثلثاتی پایه
https://alaatv.com/c/7822
فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت پنجم)، مجموع و تفاضل زوایا
https://alaatv.com/c/7823
فیلم جلسه 34 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، همسایگی و فرآیند حد (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7824
فیلم جلسه 35 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، همسایگی و فرآیند حد (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7825
فیلم جلسه 36 - فصل پنجم : حد و پیوستگی ( قسمت سوم ) - محاسبه حد غیر مبهم و قضایای حد
https://alaatv.com/c/7874
فیلم جلسه 37 - فصل پنجم ک حد و پیوستگی ( قسمت چهارم ) - محاسبه حد غیر مبهم غیر مثلثاتی
https://alaatv.com/c/7875
فیلم جلسه 38 - فصل پنچم : حد و پیوستگی ( قسمت پنجم ) - محاسبه حد مبهم مثلثاتی
https://alaatv.com/c/7876
فیلم جلسه 39 - فصل پنچم : حد و پیوستگی ( قسمت ششم ) - پیوستگی تابع
https://alaatv.com/c/7877
فیلم جلسه 40 - حل نمونه سوال امتحان نهایی حسابان
https://alaatv.com/c/7878

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی