کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  14 نفر
تعداد بازدید :  1065073 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی.حسابان.مقصودی
بازدید: 1886
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

 

حسابان - آقای محمدرضا مقصودی
 
فیلم جلسه 0 - معرفی
https://alaatv.com/c/7172
فیلم جلسه 1 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7173
فیلم جلسه 2 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7174
فیلم جلسه 3 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7175
فیلم جلسه 4 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7176
فیلم جلسه 5 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7177
فیلم جلسه 6 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7178
فیلم جلسه 7 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7179
فیلم جلسه 8 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/7180
فیلم جلسه 9 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/7181
فیلم جلسه 10 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/7182
فیلم جلسه 11 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/7183
فیلم جلسه 12 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوازدهم)، قدر مطلق و ویژگی های آن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7187
فیلم جلسه 13 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت سیزدهم)، آشنایی با هندسه تحلیلی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7188
فیلم جلسه 14 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت چهاردهم)، آشنایی با هندسه تحلیلی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7189
فیلم جلسه 15 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت پانزدهم)، حل تمارین صفحه 35، 36
https://alaatv.com/c/7190
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: تابع (قسمت اول)، درس اول: آشنایی با تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7191
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: تابع (قسمت دوم) درس اول: آشنایی با تابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7192
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: تابع (قسمت سوم)، درس دوم: انواع توابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7193
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: تابع (قسمت چهارم)، درس دوم: انواع تابع (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7370
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: تابع (قسمت پنجم)، درس سوم: وارون تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7371
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: تابع (قسمت ششم)، درس سوم: وارون تابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7372
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: تابع (قسمت هفتم)، درس چهارم: اعمال روی توابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7373

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی