کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  14 نفر
تعداد بازدید :  1065024 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی. انگلیسی . عزتی
بازدید: 1390
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

زبان انگلیسی - آقای اکبر عزتی

 

فیلم جلسه 1 - درس اول: Understanding people (قسمت اول)- اسم و بخش تلفظ (stress یا فشار)

https://alaatv.com/c/8134

فیلم جلسه 2 - درس اول: Understanding people (قسمت دوم)- صفات مبهم (شمارشی)، عبارات پرسشی

https://alaatv.com/c/8168

فیلم جلسه 3 - درس اول: Understanding people (قسمت سوم)- جملۀ ساده، جملۀ امری و خواندن اعداد

https://alaatv.com/c/8185

فیلم جلسه 4 - درس اول: Understanding people (قسمت چهارم)- تست های بخش گرامر

https://alaatv.com/c/8194

فیلم جلسه 5 - درس اول: Understanding people (قسمت پنجم)- واژگان (قسمت اول)

https://alaatv.com/c/8195

فیلم جلسه 6 - درس اول: Understanding people(قسمت ششم)، واژگان(قسمت دوم)

https://alaatv.com/c/8196

فیلم جلسه 7 - درس اول: Understanding people(قسمت هفتم)، واژگان(قسمت سوم)

https://alaatv.com/c/8218

فیلم جلسه 8 - درس اول: Understanding people(قسمت هشتم)، تست های واژگان درس اول

https://alaatv.com/c/8238

فیلم جلسه 9 - درس اول: Understanding people (قسمت نهم)، ترجمۀ Reading

https://alaatv.com/c/8250

فیلم جلسه 10 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت اول)، مرور زمان (قسمت اول)

https://alaatv.com/c/8251

فیلم جلسه 11 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت دوم)، مرور زمان (قسمت دوم)

https://alaatv.com/c/8252

فیلم جلسه 12 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت سوم)، حل کامل (ماضی نقلی) (قسمت دوم)

https://alaatv.com/c/8320

فیلم جلسه 13 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت چهارم)، پیشوندها و پسوندها حل تست های گرامر

https://alaatv.com/c/8321

فیلم جلسه 14 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت اول)

https://alaatv.com/c/8322

فیلم جلسه 15 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت ششم)، واژگان (قسمت دوم)

https://alaatv.com/c/8323

فیلم جلسه 16 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت هفتم)، واژگان (قسمت سوم)

https://alaatv.com/c/8357

فیلم جلسه 17 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت هشتم)، افعال دو کلمه ای (جداشدنی و جدانشدنی)

https://alaatv.com/c/8370

فیلم جلسه 18 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت نهم)، ترجمه متن

https://alaatv.com/c/8461

فیلم جلسه 19 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت دهم)، حل تست هاس لغات درس دوم

https://alaatv.com/c/8462

فیلم جلسه 20 - درس سوم: Art and Culture (قسمت اول)، نکات گرامری

https://alaatv.com/c/9070

فیلم جلسه 21 - درس سوم: Art and Culture (قسمت دوم)، حل تست های گرامر

https://alaatv.com/c/9032

فیلم جلسه 22 - درس سوم: Art and Culture (قسمت سوم)، واژگان (قسمت اول)

https://alaatv.com/c/9101

فیلم جلسه 23 - درس سوم: Art and Culture (قسمت چهارم)، واژگان (قسمت دوم)

https://alaatv.com/c/9102

فیلم جلسه 24 - درس سوم: Art and Culture (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت سوم)

https://alaatv.com/c/9165

فیلم جلسه 25 - درس سوم: Art and Culture (قسمت ششم)، حل تست واژگان

https://alaatv.com/c/9167


نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی