کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  179 نفر
تعداد بازدید :  804747 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی شیمی .انوشه
بازدید: 845
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

شیمی دهم - آقای محمدحسین انوشه
 
فیلم جلسه 1 - کیهان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/5992
فیلم جلسه 2 - کیهان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6023
فیلم جلسه 3 - کیهان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6024
فیلم جلسه 4 - کیهان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6064
فیلم جلسه 5 - کیهان (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6065
فیلم جلسه 6 - کیهان (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/6092
فیلم جلسه 7 - کیهان (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/6112
فیلم جلسه 8 - کیهان (قسمت هشتم) - طیف نشری خطی
https://alaatv.com/c/6126
فیلم جلسه 9 - کیهان(قسمت نهم) -مدل اتمی بور، ساختار اتمی
https://alaatv.com/c/6143
فیلم جلسه 10 - کیهان (قسمت دهم) - آرایش الکترونی( قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6150
فیلم جلسه 11 - کیهان (قسمت یازدهم) - آرایش الکترونی( قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6151
فیلم جلسه 12 - کیهان (قسمت دوازدهم) - حل تمرین های فصل اول
https://alaatv.com/c/6163
فیلم جلسه 13 - کیهان (قسمت سیزدهم) - پایداری اتم از نظر آرایش الکترونی
https://alaatv.com/c/6231
فیلم جلسه 14 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6232
فیلم جلسه 15 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت دوم) - موازنه
https://alaatv.com/c/6257
فیلم جلسه 16 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6392
فیلم جلسه 17 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6403
فیلم جلسه 18 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6404
فیلم جلسه 19 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/6444
فیلم جلسه 20 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/6445
فیلم جلسه 21 - آب آهنگ زندگی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6486
فیلم جلسه 22 - آب آهنگ زندگی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6487
فیلم جلسه 23 - آب آهنگ زندگی( قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6553
فیلم جلسه 24 - آب آهنگ زندگی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6559

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی