کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  13 نفر
تعداد بازدید :  1065065 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی شیمی .انوشه
بازدید: 1359
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

شیمی دهم - آقای محمدحسین انوشه
 
فیلم جلسه 1 - کیهان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/5992
فیلم جلسه 2 - کیهان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6023
فیلم جلسه 3 - کیهان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6024
فیلم جلسه 4 - کیهان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6064
فیلم جلسه 5 - کیهان (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6065
فیلم جلسه 6 - کیهان (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/6092
فیلم جلسه 7 - کیهان (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/6112
فیلم جلسه 8 - کیهان (قسمت هشتم) - طیف نشری خطی
https://alaatv.com/c/6126
فیلم جلسه 9 - کیهان(قسمت نهم) -مدل اتمی بور، ساختار اتمی
https://alaatv.com/c/6143
فیلم جلسه 10 - کیهان (قسمت دهم) - آرایش الکترونی( قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6150
فیلم جلسه 11 - کیهان (قسمت یازدهم) - آرایش الکترونی( قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6151
فیلم جلسه 12 - کیهان (قسمت دوازدهم) - حل تمرین های فصل اول
https://alaatv.com/c/6163
فیلم جلسه 13 - کیهان (قسمت سیزدهم) - پایداری اتم از نظر آرایش الکترونی
https://alaatv.com/c/6231
فیلم جلسه 14 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6232
فیلم جلسه 15 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت دوم) - موازنه
https://alaatv.com/c/6257
فیلم جلسه 16 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6392
فیلم جلسه 17 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6403
فیلم جلسه 18 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6404
فیلم جلسه 19 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/6444
فیلم جلسه 20 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/6445
فیلم جلسه 21 - آب آهنگ زندگی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6486
فیلم جلسه 22 - آب آهنگ زندگی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6487
فیلم جلسه 23 - آب آهنگ زندگی( قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6553
فیلم جلسه 24 - آب آهنگ زندگی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6559

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی