کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  7 نفر
تعداد بازدید :  1065016 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی هندسه.کبریایی
بازدید: 1366
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

هندسه دهم - آقای وحید کبریایی
 
فیلم جلسه 0 - معارفه
https://alaatv.com/c/5887
فیلم جلسه 1 - فصل اول:ترسیم های هندسی و استدلال
https://alaatv.com/c/5888
فیلم جلسه 2 - ترسیم های هندسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6003
فیلم جلسه 3 - ترسیم های هندسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6002
فیلم جلسه 4 - استدلال (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6025
فیلم جلسه 5 - استدلال (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6054
فیلم جلسه 6 - استدلال (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6055
فیلم جلسه 7 - استدلال (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6107
فیلم جلسه 8 - استدلال (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6134
فیلم جلسه 9 - قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6148
فیلم جلسه 10 - قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6194
فیلم جلسه 11 - قضیه تالس، تشابه و کاربرد های آن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6200
فیلم جلسه 12 - قضیه تالس، تشابه و کاربرد های آن (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6265
فیلم جلسه 13 - قضیه تالس، تشابه و کاربرد های آن (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6273
فیلم جلسه 14 - قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/6448
فیلم جلسه 15 - حل تمرینات درس سوم از فصل دوم کتاب درسی
https://alaatv.com/c/6527
فیلم جلسه 16 - قضیه تشابه وتشابه مثلثات
https://alaatv.com/c/6692
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: درس چهارم ( قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7329
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: درس چهارم ( قسمت دوم)، تشابه چندضلعی ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7342
فیلم جلسه 19 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت اول)، درس اول: چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7344
فیلم جلسه 20 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت دوم)، درس اول: چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7345
فیلم جلسه 21 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت سوم)، درس اول: چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7346
فیلم جلسه 22 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت چهارم)، درس اول: چند ضلعی ها و ویژگی های آن ها (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7624
فیلم جلسه 23 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت پنج)، درس اول: چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7625
فیلم جلسه 24 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت ششم)، درس اول: چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7626

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی