کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 06 ابان 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  230 نفر
تعداد بازدید :  902463 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی فیزیک.کازرانیان
بازدید: 2198
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

فیزیک دهم - آقای پرویز کازرانیان
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول فیزیک دهم : اندازه گیری (قسمت اول) - کمیت‌های برداری و نرده‌ای
https://alaatv.com/c/7965
فیلم جلسه 2 - فصل اول فیزیک دهم: اندازه گیری (قسمت دوم)، خطا و دقت اندازه گیری
https://alaatv.com/c/7966
فیلم جلسه 3 - فصل دوم فیزیک دهم: کار و انرژی (قسمت اول)، رابطه فیزیکی کار و مفهوم آن
https://alaatv.com/c/7991
فیلم جلسه 4 - فصل دوم فیزیک دهم: کار و انرژی (قسمت دوم)، حل مثال
https://alaatv.com/c/7992
فیلم جلسه 5 - فصل سوم فیزیک دهم: ویژگی فیزکی مواد (قسمت اول)، فشار (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7993
فیلم جلسه 6 - فصل سوم فیزیک دهم: ویژگی فیزکی مواد (قسمت دوم)، فشار (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7994
فیلم جلسه 7 - فصل سوم فیزیک دهم: ویژگی فیزکی مواد (قسمت سوم)، اصل ارشمیدس و اصل برنولی
https://alaatv.com/c/7995
فیلم جلسه 8 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرما (قسمت اول)، دماسنج ها و انبساط
https://alaatv.com/c/7996
فیلم جلسه 9 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرما (قسمت دوم)، انبسلط و گرما
https://alaatv.com/c/7997
فیلم جلسه 10 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرما (قسمت سوم)، گرمای مبادله شده
https://alaatv.com/c/7998
فیلم جلسه 11 - فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرما (قسمت چهارم)، روش های انتقال گرما
https://alaatv.com/c/7999
فیلم جلسه 12 - جمع بندی چهار فصل اول فیزیک دهم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8000
فیلم جلسه 13 - جمع بندی چهار فصل اول فیزیک دهم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8001
فیلم جلسه 14 - جمع بندی چهار فصل اول فیزیک دهم (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8002
فیلم جلسه 15 - جمع بندی چهار فصل اول فیز یک دهم (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8092
فیلم جلسه 16 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینامیک (قسمت اول)، فرایندهای ترمودینامیکی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8003
فیلم جلسه 17 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینامیک (قسمت دوم)، فرایندهای ترمودینامیکی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8004
فیلم جلسه 18 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینامیک (قسمت سوم)، فرایندهای ترمودینامیکی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8005
فیلم جلسه 19 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینامیک (قسمت چهارم)، ماشین های گرمایی و یخچال (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8006
فیلم جلسه 20 - فصل پنجم فیزیک دهم: ترمودینامیک (قسمت پنجم)، ماشین های گرمایی و یخچال (قسمت دوم)

https://alaatv.com/c/8007

 


نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی