کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  185 نفر
تعداد بازدید :  804722 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی فیزیک. یاری
بازدید: 2280
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0
فیزیک دهم - آقای محمدرضا یاری
 
فیلم معرفی مباحث صفر تا صد فیزیک سال دهم
https://alaatv.com/c/17163
فیلم جلسه 0 - صفر پلاس، مروری بر علوم سال های هفتم، هشتم و نهم
https://alaatv.com/c/17173
فیلم جلسه 1 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) چگالی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16813
فیلم جلسه 2 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) چگالی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16814
فیلم جلسه 3 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم) نماد علمی، خطا و دقت اندازه گیری، تخمین مرتبۀ بزرگی
https://alaatv.com/c/16846
فیلم جلسه 4 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) چگالی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16848
فیلم جلسه 5 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)، چگالی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16849
فیلم جلسه 6 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم) حل تست های فصل اول (قسمت اول) تست 1 الی 9
https://alaatv.com/c/16850
فیلم جلسه 7 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)، حل تست های فصل اول (قسمت دوم) تست 10 الی 20
https://alaatv.com/c/16851
فیلم جلسه 8 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم)، حل تست های فصل اول (قسمت سوم) تست 21 الی 26
https://alaatv.com/c/16853
فیلم جلسه 9 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)، حل تست های فصل اول (قسمت چهارم) تست 27 الی 31
https://alaatv.com/c/16854
فیلم جلسه 10 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)، حل تست های فصل اول (قسمت پنجم) تست 32 الی 36
https://alaatv.com/c/16855
فیلم جلسه 11 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)، در یک نگاه
https://alaatv.com/c/16856
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، حالت های ماده
https://alaatv.com/c/16857
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، نیروهای بین مولکولی
https://alaatv.com/c/17046
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، اثر مویینگی
https://alaatv.com/c/17048
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهارم)، مقدمات فشار
https://alaatv.com/c/17050
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)، فشار در جامدات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17052
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، فشار در جامدات (قسمت دوم)، فشار در سیالات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17054
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، فشار در سیالات (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17056
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، فشار در سیالات (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17058
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، فشار در سیالات (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17060
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دهم)، فشار در سیالات (قسمت پنجم)، اصل پاسکال
https://alaatv.com/c/17062
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، فشار در سیالات (قسمت ششم)، اصل پاسکال
https://alaatv.com/c/17064
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17066
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17068
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17070
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17072
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت شانزدهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17074
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفدهم)، فشار در سیّالات، نیروی وارد بر دریچه
https://alaatv.com/c/17076
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، نیروی وارد بر دیواره (مخصوص اساتید گرامی)
https://alaatv.com/c/17078
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نوزدهم)، شناوری واصل ارشمیدس (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17080
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیستم)، شناوری و اصل ارشمیدس (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17082
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و یکم)، شناوری و اصل ارشمیدس (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17084
فیلم جلسه 33 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و دوم)، معادلۀ پیوستگی و اصل برنولی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17086
فیلم جلسه 34 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و سوم)، معادلۀ پیوستگی و اصل برنولی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17088
فیلم جلسه 35 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و چهارم)، حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17090
فیلم جلسه 36 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و پنجم)
https://alaatv.com/c/17092
فیلم جلسه 37 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و ششم)
https://alaatv.com/c/17094
فیلم جلسه 38 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و هفتم)
https://alaatv.com/c/17096
فیلم جلسه 39 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و هشتم)
https://alaatv.com/c/17098
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و نهم)
https://alaatv.com/c/18254
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی ام)
https://alaatv.com/c/18305
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و یکم)
https://alaatv.com/c/18307
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و دوم)
https://alaatv.com/c/18309
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و سوم)
https://alaatv.com/c/18310
فیلم جلسه 45 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و چهارم)، حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/18565
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و پنجم)
https://alaatv.com/c/18569
فیلم جلسه 47 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و ششم)
https://alaatv.com/c/18589
فیلم جلسه 48 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و هفتم)
https://alaatv.com/c/18591
فیلم جلسه 49 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و هشتم)
https://alaatv.com/c/18627
فیلم جلسه 50 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و نهم)
https://alaatv.com/c/18648
فیلم جلسه 51 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهلم)
https://alaatv.com/c/18649
فیلم جلسه 52 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و یکم)
https://alaatv.com/c/18726
فیلم جلسه 53 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و دوم)
https://alaatv.com/c/18727
فیلم جلسه 54 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و سوم)
https://alaatv.com/c/18728
فیلم جلسه 55 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و چهارم)،حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت بیست و یک
https://alaatv.com/c/18729
فیلم جلسه 56 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و پنجم)
https://alaatv.com/c/18730
فیلم جلسه 57 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و ششم)، مانومتر، حل تست های 130 تا 134
https://alaatv.com/c/18789
فیلم جلسه 58 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و هفتم)، مانومتر، حل تست های 135 تا 137
https://alaatv.com/c/18790
فیلم جلسه 59 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و هشتم)
https://alaatv.com/c/18791
فیلم جلسه 60 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و نهم)
https://alaatv.com/c/18792
فیلم جلسه 61 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاهم)، اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 150 تا 156
https://alaatv.com/c/18819
فیلم جلسه 62 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و یکم) اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 157 تا 160
https://alaatv.com/c/18820
فیلم جلسه 63 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و دوم) اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 161 تا 167
https://alaatv.com/c/18826
فیلم جلسه 64 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و سوم)
https://alaatv.com/c/18825
فیلم جلسه 65 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و چهارم)
https://alaatv.com/c/18834
فیلم جلسه 66 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و پنجم)، کاربرد اصل برنولی، حل تست های 182 تا 188
https://alaatv.com/c/18856
فیلم جلسه 67 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و ششم)، کاربرد اصل برنولی، حل تست های 189 تا 195
https://alaatv.com/c/18857
فیلم جلسه 68 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت اول)، کار نیروی ثابت
https://alaatv.com/c/18764
فیلم جلسه 69 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت دوم)، جمع کارها
https://alaatv.com/c/18765
فیلم جلسه 70 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سوم)، انرژی پتانسیل و جنبشی، قضیۀ کار و انرژی
https://alaatv.com/c/18766
فیلم جلسه 71 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت چهارم)، کار نیروی وزن
https://alaatv.com/c/18767
فیلم جلسه 72 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت پنجم)، انرژی مکانیکی
https://alaatv.com/c/18768
فیلم جلسه 73 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت ششم)، توان تولیدی، بازده (راندمان)
https://alaatv.com/c/18769
فیلم جلسه 74 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هفتم)، تست های 1 الی 5
https://alaatv.com/c/18923
فیلم جلسه 75 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هشتم)، تست های 6 الی 8
https://alaatv.com/c/18924
فیلم جلسه 76 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت اول)، کار نیروی ثابت
https://alaatv.com/c/18925
فیلم جلسه 77 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت دوم)، جمع کارها
https://alaatv.com/c/18926
فیلم جلسه 78 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سوم)، انرژی پتانسیل و جنبشی، قضیۀ کار و انرژی
https://alaatv.com/c/18927
فیلم جلسه 79 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت چهارم)، کار نیروی وزن
https://alaatv.com/c/18928
فیلم جلسه 80 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت پنجم)، انرژی مکانیکی
https://alaatv.com/c/18929
فیلم جلسه 81 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت ششم)، توان تولیدی، بازده (راندمان)
https://alaatv.com/c/18930
فیلم جلسه 82 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت پانزدهم)، تست های 37 الی 41
https://alaatv.com/c/18931
فیلم جلسه 83 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت شانزدهم)، تست های 42 الی 46
https://alaatv.com/c/18932
فیلم جلسه 84 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هفدهم)، تست های 47 الی 52
https://alaatv.com/c/18933
فیلم جلسه 85 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هجدهم)، تست های 53 الی 60
https://alaatv.com/c/18934
فیلم جلسه 86 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت نوزدهم)، تست های 61 الی 66
https://alaatv.com/c/18935
فیلم جلسه 87 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیستم)، تست های 67 الی 75
https://alaatv.com/c/18936
فیلم جلسه 88 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و یکم)، تست های 76 الی 80
https://alaatv.com/c/18937
فیلم جلسه 89 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و دوم)، تست های 81 الی 84
https://alaatv.com/c/18938
فیلم جلسه 90 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و سوم)، تست های 85 الی 89
https://alaatv.com/c/18939
فیلم جلسه 91 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و چهارم)، تست های 90 الی 94
https://alaatv.com/c/18940
فیلم جلسه 92 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و پنجم)، تست های 95 الی 102
https://alaatv.com/c/18941
فیلم جلسه 93 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و ششم)، تست های 103 الی 110
https://alaatv.com/c/18942
فیلم جلسه 94 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و هفتم)، تست های 111 الی 117
https://alaatv.com/c/18943
فیلم جلسه 95 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و هشتم)، تست های 118 الی 123
https://alaatv.com/c/18944
فیلم جلسه 96 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و نهم)، تست های 124 الی 128
https://alaatv.com/c/18945
فیلم جلسه 97 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی ام)، تست های 129 الی 133
https://alaatv.com/c/18946
فیلم جلسه 98 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی و یکم)، تست های 134 الی 150
https://alaatv.com/c/18947
فیلم جلسه 99 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی و دوم)، در یک نگاه
https://alaatv.com/c/18948
فیلم جلسه 100 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و هفتم)، در یک نگاه
https://alaatv.com/c/19498
فیلم جلسه 101 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت اول)، دما
https://alaatv.com/c/19359
فیلم جلسه 102 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت دوم)، انواع دماسنج ها
https://alaatv.com/c/19360

فیلم جلسه 103 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت سوم)، انبساط

 
https://alaatv.com/c/19361

فیلم جلسه 104 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت چهارم)، انبساط سطحی

 
https://alaatv.com/c/19362

فیلم جلسه 105 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت پنجم)، انبساط مایعات

 
https://alaatv.com/c/19499

فیلم جلسه 106 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت ششم)، گرما و گرمای ویژه

 
https://alaatv.com/c/19643

فیلم جلسه 107 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هفتم)، ظرفیت گرمایی

 
https://alaatv.com/c/19681

فیلم جلسه 108 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هشتم)، گرما

 
https://alaatv.com/c/19731

فیلم جلسه 109 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت نهم)، تعادل گرمایی (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19533

فیلم جلسه 110 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دهم)، تعادل گرمایی (قسمت دوم)، گرماسنج و گرماسنجی

 
https://alaatv.com/c/19732

فیلم جلسه 111 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت یازدهم)، تعادل گرمایی (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/19733

فیلم جلسه 112 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، تعادل گرمایی (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/19734

فیلم جلسه 113 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سیزدهم)، تعادل گرمایی (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/19735

فیلم جلسه 114 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهاردهم)، تعادل گرمایی (قسمت ششم)

 
https://alaatv.com/c/19868

فیلم جلسه 115 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت پانزدهم)، تعادل گرمایی (قسمت هفتم)

 
https://alaatv.com/c/19870

فیلم جلسه 116 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت شانزدهم)، تعادل گرمایی (قسمت هشتم)

 
https://alaatv.com/c/19871

فیلم جلسه 117 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هفدهم)، تعادل گرمایی (قسمت نهم)

 
https://alaatv.com/c/19878

فیلم جلسه 118 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هجدهم)، تبخیر و راه های انتقال گرما

 
https://alaatv.com/c/19879

فیلم جلسه 119 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت نوزدهم)، روش های انتقال گرما

 
https://alaatv.com/c/19911

فیلم جلسه 120 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیستم)، قوانین گازها (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19912

فیلم جلسه 121 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و یکم)، قوانین گازها (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19913

فیلم جلسه 122 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و دوم)، قوانین گازها (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/19914

فیلم جلسه 123 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و سوم)، دما و دماسنج، حل تست های 1 الی 5

 
https://alaatv.com/c/19915

فیلم جلسه 124 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و چهارم)، دما و دماسنج، حل تست های 6 الی 9

 
https://alaatv.com/c/19916

فیلم جلسه 125 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و پنجم)، انبساط، حل تست های 10 الی 16

 
https://alaatv.com/c/19955

فیلم جلسه 126 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و ششم)، انبساط، حل تست های 17 الی 22

 
https://alaatv.com/c/20066

فیلم جلسه 127 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و هفتم)، انبساط، حل تست های 23 الی 27

 
https://alaatv.com/c/20074

فیلم جلسه 128 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و هشتم)، انبساط، حل تست های 28 الی 31

 
https://alaatv.com/c/20075

فیلم جلسه 129 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و نهم)، انبساط، حل تست های 32 الی 35

 
https://alaatv.com/c/20083

فیلم جلسه 130 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی ام)، انبساط، حل تست های 36 الی 40

 
https://alaatv.com/c/20091

فیلم جلسه 131 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و یکم)، تعادل گرمایی، حل تست های 41 الی 46

 
https://alaatv.com/c/20092

فیلم جلسه 132 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و دوم)، تعادل گرمایی، حل تست های 47 الی 53

 
https://alaatv.com/c/20093

فیلم جلسه 133 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و سوم)، تعادل گرمایی، حل تست های 54 الی 58

 
https://alaatv.com/c/20094

فیلم جلسه 134 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و چهارم)، گرما، حل تست های 59 الی 64

 
https://alaatv.com/c/20095

فیلم جلسه 135 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و پنجم)، گرما، حل تست های 65 الی 69

 
https://alaatv.com/c/20096

فیلم جلسه 136 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و ششم)، گرما و تعادل گرمایی، حل تست های 70 الی 76

 
https://alaatv.com/c/20097

فیلم جلسه 137 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و هفتم)، گرما و تعادل گرمایی، حل تست های 77 الی 84

 
https://alaatv.com/c/20098

فیلم جلسه 138 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و هشتم)، گرما و تعادل گرمایی، حل تست های 85 الی 92

 
https://alaatv.com/c/20099

فیلم جلسه 139 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و نهم)، گرما و تعادل گرمایی، حل تست های 93 الی 100

 
https://alaatv.com/c/20100

فیلم جلسه 140 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهلم)، تبادل گرمایی، حل تست های 101 الی 106

 
https://alaatv.com/c/20233

فیلم جلسه 141 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و یکم)، تبادل گرمایی، حل تست های 107 الی 117

 
https://alaatv.com/c/20234

فیلم جلسه 142 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و دوم)، تبادل گرمایی، حل تست های 118 الی 124

 
https://alaatv.com/c/20235

فیلم جلسه 143 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و سوم)، تبادل گرمایی، حل تست های 125 الی 134

 
https://alaatv.com/c/20236

فیلم جلسه 144 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و چهارم)، قانون گازها، حل تست های 135 الی 140

 
https://alaatv.com/c/20237

فیلم جلسه 145 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و پنجم)، قانون گازها، حل تست های 141 الی 145

 
https://alaatv.com/c/20238

فیلم جلسه 146 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و ششم)، قانون گازها، حل تست های 146 الی 155

 
https://alaatv.com/c/20239

فیلم جلسه 147 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و هفتم)، قانون گازهای کامل، حل تست های 156 الی 164

 
https://alaatv.com/c/20240

فیلم جلسه 148 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و هشتم)، حل تست های منتخب دما و گرما

 
https://alaatv.com/c/20327

فیلم جلسه 149 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و نهم)، در یک نگاه

 
https://alaatv.com/c/20328

فیلم جلسه 150 - تحلیل آزمون سنجش دوازدهم تجربی 29 فروردین 99

 
https://alaatv.com/c/20329

فیلم جلسه 151 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت اول)، مفاهیم اولیه مخصوص دانش آموزان رشته ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20330

فیلم جلسه 152 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت دوم)، قانون اول ترمودینامیک مخصوص دانش آموزان ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20331

فیلم جلسه 153 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت سوم)، فرآیند هم فشار (قسمت اول) مخصوص دانش آموزان ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20332

فیلم جلسه 154 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت چهارم)، فرآیند هم فشار (قسمت دوم) مخصوص دانش آموزان ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20458

فیلم جلسه 155 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/20459

فیلم جلسه 156 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت ششم)، فرایند هم حجم (قسمت دوم) مخصوص دانش آموزان ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20461

فیلم جلسه 157 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت هفتم)، فرایند هم دما (قسمت دوم) مخصوص دانش آموزان ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20502

فیلم جلسه 158 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت هشتم)، فرایند بی دررو (قسمت اول) مخصوص دانش آموزان ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20503

فیلم جلسه 159 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت نهم)، دما و انرژِی درونی

 
https://alaatv.com/c/20504

فیلم جلسه 160 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت دهم)، انواع فرایندها

 
https://alaatv.com/c/20555

فیلم جلسه 161 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت یازدهم)، چرخه

 
https://alaatv.com/c/20556

فیلم جلسه 162 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت دوازدهم)، ماشین های گرمایی،برون سوز

 
https://alaatv.com/c/20598

فیلم جلسه 163 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت سیزدهم)، ماشین های گرمایی، درون سوز

 
https://alaatv.com/c/20599

فیلم جلسه 164 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت چهاردهم)، ماشین های گرمایی، کارنو

 
https://alaatv.com/c/20600

فیلم جلسه 165 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت پانزدهم)، یخچال

 
https://alaatv.com/c/20625

فیلم جلسه 166 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت شانزدهم)، در یک نگاه

 
https://alaatv.com/c/20626

فیلم جلسه 167 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت هفدهم)، حل تست 1 الی 6

 
https://alaatv.com/c/20627

فیلم جلسه 168 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت هجدهم)، حل تست 7 الی 16

 
https://alaatv.com/c/20702

فیلم جلسه 169 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت نوزدهم)، حل تست 17 الی 21

 
https://alaatv.com/c/20729

فیلم جلسه 170 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست)، حل تست 22 الی 32

 
https://alaatv.com/c/20730

فیلم جلسه 171 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست و یکم)، حل تست 33 الی 43

 
https://alaatv.com/c/20731

فیلم جلسه 172 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست ودوم)، حل تست 44 الی 48

 
https://alaatv.com/c/20732

فیلم جلسه 173 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست وسوم)، حل تست 45 الی 56

 
https://alaatv.com/c/20733

فیلم جلسه 174 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست وچهارم)، حل تست 57 الی64

 
https://alaatv.com/c/20734

فیلم جلسه 175 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست و پنجم)، حل تست 65 تا 72

 
https://alaatv.com/c/20735

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی