کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  14 نفر
تعداد بازدید :  1065046 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی فیزیک. یاری
بازدید: 3756
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0
فیزیک دهم - آقای محمدرضا یاری
 
فیلم معرفی مباحث صفر تا صد فیزیک سال دهم
https://alaatv.com/c/17163
فیلم جلسه 0 - صفر پلاس، مروری بر علوم سال های هفتم، هشتم و نهم
https://alaatv.com/c/17173
فیلم جلسه 1 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) چگالی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16813
فیلم جلسه 2 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) چگالی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16814
فیلم جلسه 3 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم) نماد علمی، خطا و دقت اندازه گیری، تخمین مرتبۀ بزرگی
https://alaatv.com/c/16846
فیلم جلسه 4 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) چگالی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16848
فیلم جلسه 5 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)، چگالی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16849
فیلم جلسه 6 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم) حل تست های فصل اول (قسمت اول) تست 1 الی 9
https://alaatv.com/c/16850
فیلم جلسه 7 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)، حل تست های فصل اول (قسمت دوم) تست 10 الی 20
https://alaatv.com/c/16851
فیلم جلسه 8 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم)، حل تست های فصل اول (قسمت سوم) تست 21 الی 26
https://alaatv.com/c/16853
فیلم جلسه 9 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)، حل تست های فصل اول (قسمت چهارم) تست 27 الی 31
https://alaatv.com/c/16854
فیلم جلسه 10 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)، حل تست های فصل اول (قسمت پنجم) تست 32 الی 36
https://alaatv.com/c/16855
فیلم جلسه 11 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)، در یک نگاه
https://alaatv.com/c/16856
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، حالت های ماده
https://alaatv.com/c/16857
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، نیروهای بین مولکولی
https://alaatv.com/c/17046
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، اثر مویینگی
https://alaatv.com/c/17048
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهارم)، مقدمات فشار
https://alaatv.com/c/17050
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)، فشار در جامدات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17052
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، فشار در جامدات (قسمت دوم)، فشار در سیالات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17054
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، فشار در سیالات (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17056
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، فشار در سیالات (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17058
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، فشار در سیالات (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17060
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دهم)، فشار در سیالات (قسمت پنجم)، اصل پاسکال
https://alaatv.com/c/17062
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، فشار در سیالات (قسمت ششم)، اصل پاسکال
https://alaatv.com/c/17064
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17066
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17068
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17070
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17072
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت شانزدهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17074
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفدهم)، فشار در سیّالات، نیروی وارد بر دریچه
https://alaatv.com/c/17076
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، نیروی وارد بر دیواره (مخصوص اساتید گرامی)
https://alaatv.com/c/17078
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نوزدهم)، شناوری واصل ارشمیدس (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17080
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیستم)، شناوری و اصل ارشمیدس (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17082
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و یکم)، شناوری و اصل ارشمیدس (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17084
فیلم جلسه 33 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و دوم)، معادلۀ پیوستگی و اصل برنولی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17086
فیلم جلسه 34 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و سوم)، معادلۀ پیوستگی و اصل برنولی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17088
فیلم جلسه 35 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و چهارم)، حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17090
فیلم جلسه 36 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و پنجم)
https://alaatv.com/c/17092
فیلم جلسه 37 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و ششم)
https://alaatv.com/c/17094
فیلم جلسه 38 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و هفتم)
https://alaatv.com/c/17096
فیلم جلسه 39 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و هشتم)
https://alaatv.com/c/17098
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و نهم)
https://alaatv.com/c/18254
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی ام)
https://alaatv.com/c/18305
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و یکم)
https://alaatv.com/c/18307
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و دوم)
https://alaatv.com/c/18309
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و سوم)
https://alaatv.com/c/18310
فیلم جلسه 45 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و چهارم)، حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/18565
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و پنجم)
https://alaatv.com/c/18569
فیلم جلسه 47 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و ششم)
https://alaatv.com/c/18589
فیلم جلسه 48 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و هفتم)
https://alaatv.com/c/18591
فیلم جلسه 49 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و هشتم)
https://alaatv.com/c/18627
فیلم جلسه 50 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و نهم)
https://alaatv.com/c/18648
فیلم جلسه 51 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهلم)
https://alaatv.com/c/18649
فیلم جلسه 52 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و یکم)
https://alaatv.com/c/18726
فیلم جلسه 53 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و دوم)
https://alaatv.com/c/18727
فیلم جلسه 54 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و سوم)
https://alaatv.com/c/18728
فیلم جلسه 55 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و چهارم)،حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت بیست و یک
https://alaatv.com/c/18729
فیلم جلسه 56 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و پنجم)
https://alaatv.com/c/18730
فیلم جلسه 57 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و ششم)، مانومتر، حل تست های 130 تا 134
https://alaatv.com/c/18789
فیلم جلسه 58 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و هفتم)، مانومتر، حل تست های 135 تا 137
https://alaatv.com/c/18790
فیلم جلسه 59 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و هشتم)
https://alaatv.com/c/18791
فیلم جلسه 60 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و نهم)
https://alaatv.com/c/18792
فیلم جلسه 61 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاهم)، اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 150 تا 156
https://alaatv.com/c/18819
فیلم جلسه 62 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و یکم) اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 157 تا 160
https://alaatv.com/c/18820
فیلم جلسه 63 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و دوم) اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 161 تا 167
https://alaatv.com/c/18826
فیلم جلسه 64 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و سوم)
https://alaatv.com/c/18825
فیلم جلسه 65 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و چهارم)
https://alaatv.com/c/18834
فیلم جلسه 66 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و پنجم)، کاربرد اصل برنولی، حل تست های 182 تا 188
https://alaatv.com/c/18856
فیلم جلسه 67 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و ششم)، کاربرد اصل برنولی، حل تست های 189 تا 195
https://alaatv.com/c/18857
فیلم جلسه 68 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت اول)، کار نیروی ثابت
https://alaatv.com/c/18764
فیلم جلسه 69 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت دوم)، جمع کارها
https://alaatv.com/c/18765
فیلم جلسه 70 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سوم)، انرژی پتانسیل و جنبشی، قضیۀ کار و انرژی
https://alaatv.com/c/18766
فیلم جلسه 71 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت چهارم)، کار نیروی وزن
https://alaatv.com/c/18767
فیلم جلسه 72 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت پنجم)، انرژی مکانیکی
https://alaatv.com/c/18768
فیلم جلسه 73 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت ششم)، توان تولیدی، بازده (راندمان)
https://alaatv.com/c/18769
فیلم جلسه 74 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هفتم)، تست های 1 الی 5
https://alaatv.com/c/18923
فیلم جلسه 75 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هشتم)، تست های 6 الی 8
https://alaatv.com/c/18924
فیلم جلسه 76 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت اول)، کار نیروی ثابت
https://alaatv.com/c/18925
فیلم جلسه 77 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت دوم)، جمع کارها
https://alaatv.com/c/18926
فیلم جلسه 78 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سوم)، انرژی پتانسیل و جنبشی، قضیۀ کار و انرژی
https://alaatv.com/c/18927
فیلم جلسه 79 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت چهارم)، کار نیروی وزن
https://alaatv.com/c/18928
فیلم جلسه 80 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت پنجم)، انرژی مکانیکی
https://alaatv.com/c/18929
فیلم جلسه 81 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت ششم)، توان تولیدی، بازده (راندمان)
https://alaatv.com/c/18930
فیلم جلسه 82 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت پانزدهم)، تست های 37 الی 41
https://alaatv.com/c/18931
فیلم جلسه 83 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت شانزدهم)، تست های 42 الی 46
https://alaatv.com/c/18932
فیلم جلسه 84 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هفدهم)، تست های 47 الی 52
https://alaatv.com/c/18933
فیلم جلسه 85 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هجدهم)، تست های 53 الی 60
https://alaatv.com/c/18934
فیلم جلسه 86 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت نوزدهم)، تست های 61 الی 66
https://alaatv.com/c/18935
فیلم جلسه 87 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیستم)، تست های 67 الی 75
https://alaatv.com/c/18936
فیلم جلسه 88 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و یکم)، تست های 76 الی 80
https://alaatv.com/c/18937
فیلم جلسه 89 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و دوم)، تست های 81 الی 84
https://alaatv.com/c/18938
فیلم جلسه 90 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و سوم)، تست های 85 الی 89
https://alaatv.com/c/18939
فیلم جلسه 91 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و چهارم)، تست های 90 الی 94
https://alaatv.com/c/18940
فیلم جلسه 92 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و پنجم)، تست های 95 الی 102
https://alaatv.com/c/18941
فیلم جلسه 93 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و ششم)، تست های 103 الی 110
https://alaatv.com/c/18942
فیلم جلسه 94 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و هفتم)، تست های 111 الی 117
https://alaatv.com/c/18943
فیلم جلسه 95 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و هشتم)، تست های 118 الی 123
https://alaatv.com/c/18944
فیلم جلسه 96 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و نهم)، تست های 124 الی 128
https://alaatv.com/c/18945
فیلم جلسه 97 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی ام)، تست های 129 الی 133
https://alaatv.com/c/18946
فیلم جلسه 98 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی و یکم)، تست های 134 الی 150
https://alaatv.com/c/18947
فیلم جلسه 99 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی و دوم)، در یک نگاه
https://alaatv.com/c/18948
فیلم جلسه 100 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و هفتم)، در یک نگاه
https://alaatv.com/c/19498
فیلم جلسه 101 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت اول)، دما
https://alaatv.com/c/19359
فیلم جلسه 102 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت دوم)، انواع دماسنج ها
https://alaatv.com/c/19360

فیلم جلسه 103 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت سوم)، انبساط

 
https://alaatv.com/c/19361

فیلم جلسه 104 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت چهارم)، انبساط سطحی

 
https://alaatv.com/c/19362

فیلم جلسه 105 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت پنجم)، انبساط مایعات

 
https://alaatv.com/c/19499

فیلم جلسه 106 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت ششم)، گرما و گرمای ویژه

 
https://alaatv.com/c/19643

فیلم جلسه 107 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هفتم)، ظرفیت گرمایی

 
https://alaatv.com/c/19681

فیلم جلسه 108 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هشتم)، گرما

 
https://alaatv.com/c/19731

فیلم جلسه 109 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت نهم)، تعادل گرمایی (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19533

فیلم جلسه 110 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دهم)، تعادل گرمایی (قسمت دوم)، گرماسنج و گرماسنجی

 
https://alaatv.com/c/19732

فیلم جلسه 111 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت یازدهم)، تعادل گرمایی (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/19733

فیلم جلسه 112 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، تعادل گرمایی (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/19734

فیلم جلسه 113 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سیزدهم)، تعادل گرمایی (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/19735

فیلم جلسه 114 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهاردهم)، تعادل گرمایی (قسمت ششم)

 
https://alaatv.com/c/19868

فیلم جلسه 115 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت پانزدهم)، تعادل گرمایی (قسمت هفتم)

 
https://alaatv.com/c/19870

فیلم جلسه 116 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت شانزدهم)، تعادل گرمایی (قسمت هشتم)

 
https://alaatv.com/c/19871

فیلم جلسه 117 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هفدهم)، تعادل گرمایی (قسمت نهم)

 
https://alaatv.com/c/19878

فیلم جلسه 118 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هجدهم)، تبخیر و راه های انتقال گرما

 
https://alaatv.com/c/19879

فیلم جلسه 119 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت نوزدهم)، روش های انتقال گرما

 
https://alaatv.com/c/19911

فیلم جلسه 120 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیستم)، قوانین گازها (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19912

فیلم جلسه 121 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و یکم)، قوانین گازها (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19913

فیلم جلسه 122 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و دوم)، قوانین گازها (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/19914

فیلم جلسه 123 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و سوم)، دما و دماسنج، حل تست های 1 الی 5

 
https://alaatv.com/c/19915

فیلم جلسه 124 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و چهارم)، دما و دماسنج، حل تست های 6 الی 9

 
https://alaatv.com/c/19916

فیلم جلسه 125 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و پنجم)، انبساط، حل تست های 10 الی 16

 
https://alaatv.com/c/19955

فیلم جلسه 126 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و ششم)، انبساط، حل تست های 17 الی 22

 
https://alaatv.com/c/20066

فیلم جلسه 127 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و هفتم)، انبساط، حل تست های 23 الی 27

 
https://alaatv.com/c/20074

فیلم جلسه 128 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و هشتم)، انبساط، حل تست های 28 الی 31

 
https://alaatv.com/c/20075

فیلم جلسه 129 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و نهم)، انبساط، حل تست های 32 الی 35

 
https://alaatv.com/c/20083

فیلم جلسه 130 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی ام)، انبساط، حل تست های 36 الی 40

 
https://alaatv.com/c/20091

فیلم جلسه 131 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و یکم)، تعادل گرمایی، حل تست های 41 الی 46

 
https://alaatv.com/c/20092

فیلم جلسه 132 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و دوم)، تعادل گرمایی، حل تست های 47 الی 53

 
https://alaatv.com/c/20093

فیلم جلسه 133 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و سوم)، تعادل گرمایی، حل تست های 54 الی 58

 
https://alaatv.com/c/20094

فیلم جلسه 134 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و چهارم)، گرما، حل تست های 59 الی 64

 
https://alaatv.com/c/20095

فیلم جلسه 135 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و پنجم)، گرما، حل تست های 65 الی 69

 
https://alaatv.com/c/20096

فیلم جلسه 136 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و ششم)، گرما و تعادل گرمایی، حل تست های 70 الی 76

 
https://alaatv.com/c/20097

فیلم جلسه 137 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و هفتم)، گرما و تعادل گرمایی، حل تست های 77 الی 84

 
https://alaatv.com/c/20098

فیلم جلسه 138 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و هشتم)، گرما و تعادل گرمایی، حل تست های 85 الی 92

 
https://alaatv.com/c/20099

فیلم جلسه 139 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و نهم)، گرما و تعادل گرمایی، حل تست های 93 الی 100

 
https://alaatv.com/c/20100

فیلم جلسه 140 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهلم)، تبادل گرمایی، حل تست های 101 الی 106

 
https://alaatv.com/c/20233

فیلم جلسه 141 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و یکم)، تبادل گرمایی، حل تست های 107 الی 117

 
https://alaatv.com/c/20234

فیلم جلسه 142 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و دوم)، تبادل گرمایی، حل تست های 118 الی 124

 
https://alaatv.com/c/20235

فیلم جلسه 143 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و سوم)، تبادل گرمایی، حل تست های 125 الی 134

 
https://alaatv.com/c/20236

فیلم جلسه 144 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و چهارم)، قانون گازها، حل تست های 135 الی 140

 
https://alaatv.com/c/20237

فیلم جلسه 145 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و پنجم)، قانون گازها، حل تست های 141 الی 145

 
https://alaatv.com/c/20238

فیلم جلسه 146 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و ششم)، قانون گازها، حل تست های 146 الی 155

 
https://alaatv.com/c/20239

فیلم جلسه 147 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و هفتم)، قانون گازهای کامل، حل تست های 156 الی 164

 
https://alaatv.com/c/20240

فیلم جلسه 148 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و هشتم)، حل تست های منتخب دما و گرما

 
https://alaatv.com/c/20327

فیلم جلسه 149 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و نهم)، در یک نگاه

 
https://alaatv.com/c/20328

فیلم جلسه 150 - تحلیل آزمون سنجش دوازدهم تجربی 29 فروردین 99

 
https://alaatv.com/c/20329

فیلم جلسه 151 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت اول)، مفاهیم اولیه مخصوص دانش آموزان رشته ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20330

فیلم جلسه 152 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت دوم)، قانون اول ترمودینامیک مخصوص دانش آموزان ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20331

فیلم جلسه 153 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت سوم)، فرآیند هم فشار (قسمت اول) مخصوص دانش آموزان ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20332

فیلم جلسه 154 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت چهارم)، فرآیند هم فشار (قسمت دوم) مخصوص دانش آموزان ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20458

فیلم جلسه 155 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/20459

فیلم جلسه 156 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت ششم)، فرایند هم حجم (قسمت دوم) مخصوص دانش آموزان ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20461

فیلم جلسه 157 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت هفتم)، فرایند هم دما (قسمت دوم) مخصوص دانش آموزان ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20502

فیلم جلسه 158 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت هشتم)، فرایند بی دررو (قسمت اول) مخصوص دانش آموزان ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20503

فیلم جلسه 159 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت نهم)، دما و انرژِی درونی

 
https://alaatv.com/c/20504

فیلم جلسه 160 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت دهم)، انواع فرایندها

 
https://alaatv.com/c/20555

فیلم جلسه 161 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت یازدهم)، چرخه

 
https://alaatv.com/c/20556

فیلم جلسه 162 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت دوازدهم)، ماشین های گرمایی،برون سوز

 
https://alaatv.com/c/20598

فیلم جلسه 163 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت سیزدهم)، ماشین های گرمایی، درون سوز

 
https://alaatv.com/c/20599

فیلم جلسه 164 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت چهاردهم)، ماشین های گرمایی، کارنو

 
https://alaatv.com/c/20600

فیلم جلسه 165 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت پانزدهم)، یخچال

 
https://alaatv.com/c/20625

فیلم جلسه 166 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت شانزدهم)، در یک نگاه

 
https://alaatv.com/c/20626

فیلم جلسه 167 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت هفدهم)، حل تست 1 الی 6

 
https://alaatv.com/c/20627

فیلم جلسه 168 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت هجدهم)، حل تست 7 الی 16

 
https://alaatv.com/c/20702

فیلم جلسه 169 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت نوزدهم)، حل تست 17 الی 21

 
https://alaatv.com/c/20729

فیلم جلسه 170 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست)، حل تست 22 الی 32

 
https://alaatv.com/c/20730

فیلم جلسه 171 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست و یکم)، حل تست 33 الی 43

 
https://alaatv.com/c/20731

فیلم جلسه 172 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست ودوم)، حل تست 44 الی 48

 
https://alaatv.com/c/20732

فیلم جلسه 173 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست وسوم)، حل تست 45 الی 56

 
https://alaatv.com/c/20733

فیلم جلسه 174 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست وچهارم)، حل تست 57 الی64

 
https://alaatv.com/c/20734

فیلم جلسه 175 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست و پنجم)، حل تست 65 تا 72

 
https://alaatv.com/c/20735

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی