کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  184 نفر
تعداد بازدید :  804776 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی عربی. حشمتی
بازدید: 1500
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

عربی دهم - آقای ناصر حشمتی
 
فیلم جلسه 0 
https://alaatv.com/c/6935
فیلم جلسه 1 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت اول)، اسم و تقسیم اسم از نظر جنس
https://alaatv.com/c/6936
فیلم جلسه 2 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت دوم)، اسم از نظر تعداد و اسم ها ی استفهام
https://alaatv.com/c/6937
فیلم جلسه 3 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت سوم)، فعل ماضی و مضارع
https://alaatv.com/c/6938
فیلم جلسه 4 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت چهارم)، فعل نفی، نهی و امر
https://alaatv.com/c/6939
فیلم جلسه 5 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت پنجم)، حل تمارین درس اول
https://alaatv.com/c/6940
فیلم جلسه 6 - درس دوم: مرور عربی پایه (قسمت ششم)، مضاف و مضافٌ الیه، موصوف و صفت
https://alaatv.com/c/6941
فیلم جلسه 7 - درس دوم: مرور عربی پایه (قسمت هفتم)، عدد، معدود و ساعت ها
https://alaatv.com/c/7099
فیلم جلسه 8 - درس دوم: مرور عربی پایه (قسمت هشتم)، حل تمارین درس دوم
https://alaatv.com/c/7139
فیلم جلسه 9 - درس سوم و چهارم: فعل های مجرد و مزید
https://alaatv.com/c/7121
فیلم جلسه 10 - درس سوم: افعال مزید (قسمت دوم)،حل تمارین درس سوم
https://alaatv.com/c/7258
فیلم جلسه 11 - درس چهارم: افعال مجرد (قسمت دوم)، حل تمارین درس چهارم
https://alaatv.com/c/7259
فیلم جلسه 12 - درس پنجم (قسمت اول)، جمله های فعلیه و اسمیه
https://alaatv.com/c/7260
فیلم جلسه 13 - درس پنجم: جمله های فعلیه و اسمیه (قسمت دوم)، حل تمارین درس پنجم
https://alaatv.com/c/7261
فیلم جلسه 14 - درس هفتم (قسمت اول)، جار و مجرور، نون وقایع
https://alaatv.com/c/7262
فیلم جلسه 15 - درس هفتم: جار و مجرور - نون وقایه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7263
فیلم جلسه 16 - درس ششم (قسمت اول)، جمله معلوم و مجهول
https://alaatv.com/c/7264
فیلم جلسه 17 - درس ششم : جمله معلوم و مجهول (قسمت دوم)، حل تمارین درس ششم
https://alaatv.com/c/7265
فیلم جلسه 18 - درس هشتم (قسمت اول)، اسم فاعل ، اسم مفعول و اسم مبالغه
https://alaatv.com/c/7266
فیلم جلسه 19 - درس هشتم: اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7267

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی