کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  182 نفر
تعداد بازدید :  804764 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی شیمی.پویان
بازدید: 1229
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

شیمی دهم - آقای حامد پویان نظر
 
فیلم جلسه 0 - معرفی این دوره شیمی
https://alaatv.com/c/6960
فیلم جلسه 1 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت اول)، چگونگی پیدایش عنصرها، مهبانگ ، نظریه انیشتین
https://alaatv.com/c/6947
فیلم جلسه 2 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت دوم)، ساختار اتم
https://alaatv.com/c/6948
فیلم جلسه 3 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6971
فیلم جلسه 4 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6972
فیلم جلسه 5 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6973
فیلم جلسه 6 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7030
فیلم جلسه 7 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7031
فیلم جلسه 8 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/7032
فیلم جلسه 9 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/7033
فیلم جلسه 10 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/7034
فیلم جلسه 11 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/7035
فیلم جلسه 12 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/7036
فیلم جلسه 13 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/7037
فیلم جلسه 14 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/7073
فیلم جلسه 15 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7074
فیلم جلسه 16 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت شانزدهم)، آرایش الکترون - نقطه ای (ساختار لوییس)
https://alaatv.com/c/7077
فیلم جلسه 17 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت هفدهم)، ترکیبات یونی
https://alaatv.com/c/7078
فیلم جلسه 18 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)، ساختار لوییس
https://alaatv.com/c/7079
فیلم جلسه 19 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)، ساختار لوویس
https://alaatv.com/c/7123
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: رد پای گازها در زندگی (قسمت اول)، هواکره (اتمسفر)
https://alaatv.com/c/7124
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت دوم)، خواص و کاربرد گازهای موجود در هوا
https://alaatv.com/c/7236
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7131
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت چهارم)، موازنه واکنش ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7132
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت پنجم)، موازنه واکنش ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7133
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت ششم)، نام گذاری ترکیبات یونی (2) و مولکول
https://alaatv.com/c/7134
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زندگی (قسمت هفتم)، ساختار لوویس ترکیبات بار دار
https://alaatv.com/c/7252
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زندگی (قسمت هشتم)،pH و خاصیت اسیدی و بازی اکسیدها
https://alaatv.com/c/7253
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زندگی (قسمت نهم)، اوزون، اکسیژن
https://alaatv.com/c/7279
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زندگی (قسمت دهم) - خواص و رفتارهای گازها(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7289
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: ردّ پای گازها در زندگی (قسمت یازدهم)، خواص و رفتارهای گازها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7296
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت دوازدهم)، استوکیومتری واکنش (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7303
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت سیزدهم)، استوکیومتری واکنش (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7304
فیلم جلسه 33 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زندگی (قسمت چهاردهم)، استوکیومتری واکنش (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7313
فیلم جلسه 34 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت اول)، یون های چند اتمی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7314
فیلم جلسه 35 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دوم)، یون های چند اتمی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7347
فیلم جلسه 36 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت سوم)، شناسایی کاتیون های موجود در آب
https://alaatv.com/c/7076
فیلم جلسه 37 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت چهارم)، غلظت محلول ها - ppm
https://alaatv.com/c/7075
فیلم جلسه 38 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7695
فیلم جلسه 39 - فصل سوم:آب، آهنگ زندگی (قسمت ششم)، غلظت مولی(مولار) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7746
فیلم جلسه 40 - فصل سوم:آب، آهنگ زندگی (قسمت هفتم)، غلظت مولی(مولار) (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7747
فیلم جلسه 41 - فصل سوم: آب آهنگ زندگی (قسمت هشتم)، انحلال پذیری
https://alaatv.com/c/7773
فیلم جلسه 42 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت نهم)، انحلال پذیری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7813
فیلم جلسه 43 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دهم)، انحلال پذیری (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7814
فیلم جلسه 44 - فصل سوم:آب آهنگ زندگی (قسمتیازدهم)-انحلال پذیری(قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7852
فیلم جلسه 45 - فصل سوم:آب آهنگ زندگی (قسمت دوازدهم)-انحلال پذیری(قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7847
فیلم جلسه 46 - فصل سوم :آبو آهنگ زندگی (قسمت سیزدهم)-گشتاور دو قطبی و نیرو های بین ملکولی
https://alaatv.com/c/7853
فیلم جلسه 47 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت چهاردهم ) - پیوند هیدروزنی
https://alaatv.com/c/7873
فیلم جلسه 48 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت پانزدهم ) - انواع انحلال
https://alaatv.com/c/7901
فیلم جلسه 49 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت شانزدهم) - انحلال پذیری گازها در آب
https://alaatv.com/c/7902
فیلم جلسه 50 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت هفدهم) - مواد الکترولیت و غیر الکترولیت
https://alaatv.com/c/7903

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی