کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  179 نفر
تعداد بازدید :  804740 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی زیست. راستی
بازدید: 771
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

زیست دهم - آقای راستی بروجنی
 
فیلم جلسه 0 - معرفی برنامه کلاس
https://alaatv.com/c/6110
فیلم جلسه 1 - زیست شناسی دیروز، امروز و فردا (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6111
فیلم جلسه 2 - زیست شناسی دیروز، امروز و فردا (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6132
فیلم جلسه 3 - گوارش و جذب مواد (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6164
فیلم جلسه 4 - گوارش و جذب مواد (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6175
فیلم جلسه 5 - گوارش و جذب مواد (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6211
فیلم جلسه 6 - گوارش و جذب مواد (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6218
فیلم جلسه 7 - گوارش و جذب مواد (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6256
فیلم جلسه 8 - گوارش و جذب مواد (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/6274
فیلم جلسه 9 - گوارش و جذب مواد (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/6296
فیلم جلسه 10 - گوارش و جذب مواد (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/6297
فیلم جلسه 11 - گوارش و جذب مواد (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/6367
فیلم جلسه 12 - گوارش و جذب مواد (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/6368
فیلم جلسه 13 - گوارش و جذب مواد (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/6369
فیلم جلسه 14 - گوارش و جذب مواد (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/6370
فیلم جلسه 15 - گوارش و جذب مواد (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/6405
فیلم جلسه 16 - گوارش و جذب مواد (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/6406
فیلم جلسه 17 - ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6432
فیلم جلسه 18 - ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6446
فیلم جلسه 19 - تبادلات گازی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6463
فیلم جلسه 20 - تبادلات گازی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6464
فیلم جلسه 21 - تبادلات گازی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6465
فیلم جلسه 22 - تبادلات گازی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/6466
فیلم جلسه 23 - گردش مواد در بدن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6507
فیلم جلسه 24 - گردش مواد در بدن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6508
فیلم جلسه 25 - گردش مواد در بدن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6509
فیلم جلسه 26 - گردش مواد در بدن (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6510
فیلم جلسه 27 - گردش مواد در بدن (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6522
فیلم جلسه 28 - گردش مواد در بدن (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/6533
فیلم جلسه 29 - گردش مواد در بدن (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/6534
فیلم جلسه 30 - گردش مواد در بدن (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/6558
فیلم جلسه 31 - گردش مواد در بدن (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/6557
فیلم جلسه 32 - گردش مواد در بدن (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/6578
فیلم جلسه 33 - گردش مواد در بدن (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/6579
فیلم جلسه 34 - گردش مواد در بدن (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/6581
فیلم جلسه 35 - گردش مواد در بدن (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/6580
فیلم جلسه 36 - تنظیم اسمزی و دفع مواد (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6587
فیلم جلسه 37 - تنظیم اسمزی و دفع مواد (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6588
فیلم جلسه 38 - تنظیم اسمزی و دفع مواد (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6690
فیلم جلسه 39 - تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (چهارم)
https://alaatv.com/c/6691
فیلم جلسه 40 - از یاخته تا گیاه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6703
فیلم جلسه 41 - از یاخته تا گیاه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6704
فیلم جلسه 42 - از یاخته تا گیاه (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6705
فیلم جلسه 43 - از یاخته تا گیاه (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6743
فیلم جلسه 44 - از یاخته تا گیاه (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6744
فیلم جلسه 45 - از یاخته تا گیاه (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/6745
فیلم جلسه 46 - جذب و انتقال مواد در گیاهان( قسمت 1)
https://alaatv.com/c/6775
فیلم جلسه 47 - جذب و انتقال مواد در گیاهان( قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6778
فیلم جلسه 48 - جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6794
فیلم جلسه 49 - جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6795
فیلم جلسه 50 - جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6796

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی