کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  13 نفر
تعداد بازدید :  1065059 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی زیست. راستی
بازدید: 1275
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

زیست دهم - آقای راستی بروجنی
 
فیلم جلسه 0 - معرفی برنامه کلاس
https://alaatv.com/c/6110
فیلم جلسه 1 - زیست شناسی دیروز، امروز و فردا (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6111
فیلم جلسه 2 - زیست شناسی دیروز، امروز و فردا (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6132
فیلم جلسه 3 - گوارش و جذب مواد (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6164
فیلم جلسه 4 - گوارش و جذب مواد (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6175
فیلم جلسه 5 - گوارش و جذب مواد (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6211
فیلم جلسه 6 - گوارش و جذب مواد (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6218
فیلم جلسه 7 - گوارش و جذب مواد (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6256
فیلم جلسه 8 - گوارش و جذب مواد (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/6274
فیلم جلسه 9 - گوارش و جذب مواد (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/6296
فیلم جلسه 10 - گوارش و جذب مواد (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/6297
فیلم جلسه 11 - گوارش و جذب مواد (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/6367
فیلم جلسه 12 - گوارش و جذب مواد (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/6368
فیلم جلسه 13 - گوارش و جذب مواد (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/6369
فیلم جلسه 14 - گوارش و جذب مواد (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/6370
فیلم جلسه 15 - گوارش و جذب مواد (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/6405
فیلم جلسه 16 - گوارش و جذب مواد (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/6406
فیلم جلسه 17 - ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6432
فیلم جلسه 18 - ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6446
فیلم جلسه 19 - تبادلات گازی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6463
فیلم جلسه 20 - تبادلات گازی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6464
فیلم جلسه 21 - تبادلات گازی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6465
فیلم جلسه 22 - تبادلات گازی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/6466
فیلم جلسه 23 - گردش مواد در بدن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6507
فیلم جلسه 24 - گردش مواد در بدن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6508
فیلم جلسه 25 - گردش مواد در بدن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6509
فیلم جلسه 26 - گردش مواد در بدن (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6510
فیلم جلسه 27 - گردش مواد در بدن (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6522
فیلم جلسه 28 - گردش مواد در بدن (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/6533
فیلم جلسه 29 - گردش مواد در بدن (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/6534
فیلم جلسه 30 - گردش مواد در بدن (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/6558
فیلم جلسه 31 - گردش مواد در بدن (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/6557
فیلم جلسه 32 - گردش مواد در بدن (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/6578
فیلم جلسه 33 - گردش مواد در بدن (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/6579
فیلم جلسه 34 - گردش مواد در بدن (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/6581
فیلم جلسه 35 - گردش مواد در بدن (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/6580
فیلم جلسه 36 - تنظیم اسمزی و دفع مواد (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6587
فیلم جلسه 37 - تنظیم اسمزی و دفع مواد (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6588
فیلم جلسه 38 - تنظیم اسمزی و دفع مواد (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6690
فیلم جلسه 39 - تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (چهارم)
https://alaatv.com/c/6691
فیلم جلسه 40 - از یاخته تا گیاه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6703
فیلم جلسه 41 - از یاخته تا گیاه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6704
فیلم جلسه 42 - از یاخته تا گیاه (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6705
فیلم جلسه 43 - از یاخته تا گیاه (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6743
فیلم جلسه 44 - از یاخته تا گیاه (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6744
فیلم جلسه 45 - از یاخته تا گیاه (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/6745
فیلم جلسه 46 - جذب و انتقال مواد در گیاهان( قسمت 1)
https://alaatv.com/c/6775
فیلم جلسه 47 - جذب و انتقال مواد در گیاهان( قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6778
فیلم جلسه 48 - جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6794
فیلم جلسه 49 - جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6795
فیلم جلسه 50 - جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6796

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی