کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  17 نفر
تعداد بازدید :  1065097 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی ریاضی. امینی راد
بازدید: 3461
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

ریاضی و آمار دهم - آقای مهدی امینی راد
 
فیلم جلسه 0 - معرفی
https://alaatv.com/c/7089
فیلم جلسه 1 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7090
فیلم جلسه 2 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7216
فیلم جلسه 3 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت سوم)، الگو و دنباله
https://alaatv.com/c/7271
فیلم جلسه 4 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت چهارم)، دنبالۀ حسابی
https://alaatv.com/c/7272
فیلم جلسه 5 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله( قسمت 5) - دنباله هندسی
https://alaatv.com/c/7298
فیلم جلسه 6 - فصل دوم: مثلثات (قسمت اول)- نسبت های مثلثاتی
https://alaatv.com/c/7339
فیلم جلسه 7 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دوم)- دایرۀ مثلثاتی
https://alaatv.com/c/7340
فیلم جلسه 8 - فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت اول)، ریشه و توان (قست اول)
https://alaatv.com/c/7410
فیلم جلسه 9 - فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت دوم)، ریشه و توان (قست دوم)
https://alaatv.com/c/7380
فیلم جلسه 10 - فصل دوم: مثلثات (قسمت سوم)، روابط مثلثاتی
https://alaatv.com/c/7381
فیلم جلسه 11 - فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتحاد و تجزیه
https://alaatv.com/c/7414
فیلم جلسه 12 - فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت چهارم)، عبارات گویا
https://alaatv.com/c/7415
فیلم جلسه 13 - حل نمونه سؤالات سه فصل اول (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7460
فیلم جلسه 14 - حل نمونه سؤالات سه فصل اول (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7466
فیلم جلسه 15 - فصل 4 معادله ها و نامعادله ها (قسمت 1) - معادله درجه اول(قسمت 1)
https://alaatv.com/c/7513
فیلم جلسه 16 - فصل چهارم: معادله ها و نا معادله ها (قسمت دوم)، معادله درجه دوم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7522
فیلم جلسه 17 - فصل چهارم: معادله و نا معادله ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7556
فیلم جلسه 18 - فصل چهارم: معادله و نا معادله ها (قسمت چهارم)، تعیین علامت
https://alaatv.com/c/7631
فیلم جلسه 19 - فصل چهارم: معادله ها و نامعادله ها (قسمت پنجم)، نا معادله ها
https://alaatv.com/c/7642
فیلم جلسه 20 - فصل پنجم: تابع (قسمت اول)، شناخت تابع
https://alaatv.com/c/7709
فیلم جلسه 21 - فصل پنجم: تابع (قسمت دوم)، دامنه
https://alaatv.com/c/7742
فیلم جلسه 22 - فصل پنجم: تابع (قسمت سوم)، برد
https://alaatv.com/c/7743
فیلم جلسه 23 - فصل پنجم: تابع (قسمت چهارم)، رسم توابع
https://alaatv.com/c/7743
فیلم جلسه 24 - فصل ششم: ترکیبیات (قسمت اول)، چگونه بدون شمارش بشماریم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7816
فیلم جلسه 25 - فصل ششم: ترکیبیات (قسمت دوم)، چگونه بدون شمارش بشماریم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7817
فیلم جلسه 26 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت اول)، احتمال
https://alaatv.com/c/7839

فیلم جلسه 27 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت دوم)، تست احتمال و تعاریف آمار

https://alaatv.com/c/7858

 

 


نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی