کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  189 نفر
تعداد بازدید :  804787 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی ریاضی. امینی راد
بازدید: 2111
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

ریاضی و آمار دهم - آقای مهدی امینی راد
 
فیلم جلسه 0 - معرفی
https://alaatv.com/c/7089
فیلم جلسه 1 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7090
فیلم جلسه 2 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7216
فیلم جلسه 3 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت سوم)، الگو و دنباله
https://alaatv.com/c/7271
فیلم جلسه 4 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت چهارم)، دنبالۀ حسابی
https://alaatv.com/c/7272
فیلم جلسه 5 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله( قسمت 5) - دنباله هندسی
https://alaatv.com/c/7298
فیلم جلسه 6 - فصل دوم: مثلثات (قسمت اول)- نسبت های مثلثاتی
https://alaatv.com/c/7339
فیلم جلسه 7 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دوم)- دایرۀ مثلثاتی
https://alaatv.com/c/7340
فیلم جلسه 8 - فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت اول)، ریشه و توان (قست اول)
https://alaatv.com/c/7410
فیلم جلسه 9 - فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت دوم)، ریشه و توان (قست دوم)
https://alaatv.com/c/7380
فیلم جلسه 10 - فصل دوم: مثلثات (قسمت سوم)، روابط مثلثاتی
https://alaatv.com/c/7381
فیلم جلسه 11 - فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتحاد و تجزیه
https://alaatv.com/c/7414
فیلم جلسه 12 - فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت چهارم)، عبارات گویا
https://alaatv.com/c/7415
فیلم جلسه 13 - حل نمونه سؤالات سه فصل اول (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7460
فیلم جلسه 14 - حل نمونه سؤالات سه فصل اول (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7466
فیلم جلسه 15 - فصل 4 معادله ها و نامعادله ها (قسمت 1) - معادله درجه اول(قسمت 1)
https://alaatv.com/c/7513
فیلم جلسه 16 - فصل چهارم: معادله ها و نا معادله ها (قسمت دوم)، معادله درجه دوم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7522
فیلم جلسه 17 - فصل چهارم: معادله و نا معادله ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7556
فیلم جلسه 18 - فصل چهارم: معادله و نا معادله ها (قسمت چهارم)، تعیین علامت
https://alaatv.com/c/7631
فیلم جلسه 19 - فصل چهارم: معادله ها و نامعادله ها (قسمت پنجم)، نا معادله ها
https://alaatv.com/c/7642
فیلم جلسه 20 - فصل پنجم: تابع (قسمت اول)، شناخت تابع
https://alaatv.com/c/7709
فیلم جلسه 21 - فصل پنجم: تابع (قسمت دوم)، دامنه
https://alaatv.com/c/7742
فیلم جلسه 22 - فصل پنجم: تابع (قسمت سوم)، برد
https://alaatv.com/c/7743
فیلم جلسه 23 - فصل پنجم: تابع (قسمت چهارم)، رسم توابع
https://alaatv.com/c/7743
فیلم جلسه 24 - فصل ششم: ترکیبیات (قسمت اول)، چگونه بدون شمارش بشماریم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7816
فیلم جلسه 25 - فصل ششم: ترکیبیات (قسمت دوم)، چگونه بدون شمارش بشماریم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7817
فیلم جلسه 26 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت اول)، احتمال
https://alaatv.com/c/7839

فیلم جلسه 27 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت دوم)، تست احتمال و تعاریف آمار

https://alaatv.com/c/7858

 

 


نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی