کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  11 نفر
تعداد بازدید :  1065030 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی انگلیسی دهم.عزتی
بازدید: 1603
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0
انگلیسی دهم _ آقای علی اکبر عزتی
 
فیلم جلسه 1 - درس اول: Saving Nature (قسمت اول)، نکات گرامری
https://alaatv.com/c/16324
فیلم جلسه 2 - درس اول: Saving Nature (قسمت دوم)، حل تست گرامر
https://alaatv.com/c/16785
فیلم جلسه 3 - درس اول: Saving Nature (قسمت سوم)، تدریس واژگان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16787
فیلم جلسه 4 - درس اول: Saving Nature (قسمت چهارم)، تدریس واژگان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16789
فیلم جلسه 5 - درس اول: Saving Nature (قسمت پنجم)، تدریس واژگان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16791
فیلم جلسه 6 - درس اول: Saving Nature (قسمت ششم)، ترجمه متن درس یکم
https://alaatv.com/c/16792
فیلم جلسه 7 - درس اول: Saving Nature (قسمت هفتم)، حل تست های واژگان درس یکم
https://alaatv.com/c/16793
فیلم جلسه 8 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت اول)، گرامر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16794
فیلم جلسه 9 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت دوم)، گرامر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16795
فیلم جلسه 10 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت سوم)، حل تست های گرامر
https://alaatv.com/c/16797
فیلم جلسه 11 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت چهارم)، تدریس واژگان مهم و جدید (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18463
فیلم جلسه 12 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت پنجم)، تدریس واژگان مهم و جدید (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18581
فیلم جلسه 13 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت ششم)، تدریس واژگان مهم و جدید (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18680
فیلم جلسه 14 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت هفتم)، ترجمه متن درس دوم
https://alaatv.com/c/18681
فیلم جلسه 15 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت هشتم)، حل تست های واژگان درس دوم
 
https://alaatv.com/c/18682
فیلم جلسه 16 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت اول)، گرامر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19258
فیلم جلسه 17 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت دوم)، گرامر(قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19388
فیلم جلسه 18 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت سوم)، حل تست گرامر (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19389
فیلم جلسه 19 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت چهارم)، تدریس واژگان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19692
فیلم جلسه 20 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت پنجم)، تدریس واژگان (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20505
فیلم جلسه 21 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت ششم)، حل تست های واژگان درس سوم
https://alaatv.com/c/20506
فیلم جلسه 22 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت اول)، گرامر
https://alaatv.com/c/20621
فیلم جلسه 23 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت دوم)، حل تست های گرامر
https://alaatv.com/c/20622
فیلم جلسه 24 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت سوم)، تدریس واژگان(قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20623
فیلم جلسه 25 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت چهارم)، تدریس واژگان(قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20624
فیلم جلسه 26 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت پنجم)، متن درس چهارم و حل تستهای واژگان
 

https://alaatv.com/c/20697

 


نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی