کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 06 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  187 نفر
تعداد بازدید :  804696 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی انگلیسی دهم.عزتی
بازدید: 1072
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0
انگلیسی دهم _ آقای علی اکبر عزتی
 
فیلم جلسه 1 - درس اول: Saving Nature (قسمت اول)، نکات گرامری
https://alaatv.com/c/16324
فیلم جلسه 2 - درس اول: Saving Nature (قسمت دوم)، حل تست گرامر
https://alaatv.com/c/16785
فیلم جلسه 3 - درس اول: Saving Nature (قسمت سوم)، تدریس واژگان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16787
فیلم جلسه 4 - درس اول: Saving Nature (قسمت چهارم)، تدریس واژگان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16789
فیلم جلسه 5 - درس اول: Saving Nature (قسمت پنجم)، تدریس واژگان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16791
فیلم جلسه 6 - درس اول: Saving Nature (قسمت ششم)، ترجمه متن درس یکم
https://alaatv.com/c/16792
فیلم جلسه 7 - درس اول: Saving Nature (قسمت هفتم)، حل تست های واژگان درس یکم
https://alaatv.com/c/16793
فیلم جلسه 8 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت اول)، گرامر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16794
فیلم جلسه 9 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت دوم)، گرامر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16795
فیلم جلسه 10 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت سوم)، حل تست های گرامر
https://alaatv.com/c/16797
فیلم جلسه 11 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت چهارم)، تدریس واژگان مهم و جدید (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18463
فیلم جلسه 12 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت پنجم)، تدریس واژگان مهم و جدید (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18581
فیلم جلسه 13 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت ششم)، تدریس واژگان مهم و جدید (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18680
فیلم جلسه 14 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت هفتم)، ترجمه متن درس دوم
https://alaatv.com/c/18681
فیلم جلسه 15 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت هشتم)، حل تست های واژگان درس دوم
 
https://alaatv.com/c/18682
فیلم جلسه 16 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت اول)، گرامر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19258
فیلم جلسه 17 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت دوم)، گرامر(قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19388
فیلم جلسه 18 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت سوم)، حل تست گرامر (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19389
فیلم جلسه 19 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت چهارم)، تدریس واژگان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19692
فیلم جلسه 20 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت پنجم)، تدریس واژگان (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20505
فیلم جلسه 21 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت ششم)، حل تست های واژگان درس سوم
https://alaatv.com/c/20506
فیلم جلسه 22 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت اول)، گرامر
https://alaatv.com/c/20621
فیلم جلسه 23 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت دوم)، حل تست های گرامر
https://alaatv.com/c/20622
فیلم جلسه 24 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت سوم)، تدریس واژگان(قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20623
فیلم جلسه 25 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت چهارم)، تدریس واژگان(قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20624
فیلم جلسه 26 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت پنجم)، متن درس چهارم و حل تستهای واژگان
 

https://alaatv.com/c/20697

 


نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی